The intersection of technologies!

SAP Fiori

SAP Fiori

SAP Fiori; SAP, müşterileri ve ortakları tarafından iş uygulamalarında kullanılmak üzere SAP tarafından geliştirilen bir tasarım dili ve kullanıcı deneyimi yaklaşımıdır. 

SAP Fiori tasarım dili; S/4 HANA ve C/4 HANA ürünleri, SAP Analytics Cloud, SAP Data Hub, SAP Ariba ve diğer SAP uygulamalarında kullanılır. Fiori tasarım dili kullanan uygulamalar genellikle Fiori uygulamaları yada Fiori kullanıcı arayüzleri (UIS) olarak nitelendirilir. SAP'nin, tıpkı iOS ve Android için SAP Cloud Platform yazılım geliştirme seti (SDK) sağladığı gibi; SAPUI5 JavaScript kitaplığında Fiori uyumlu UI kitaplıkları sağlıyor olsa da SAP Fiori tasarımları, neredeyse tüm teknolojiler kullanılarak gerçekleştirilebilir .

 

Tasarım Kılavuzu

Fiori tasarım kılavuzu, Fiori tasarım dilinin önceliklerini karşılayan UI'lerin (kullanıcı arayüzlerinin) uygulanmasına ilişkin rehberlik sağlar. Fiori tasarım kılavuzunun amacı; tasarımcılara ve geliştiricilere, Fiori uygulamaları olarak kullanıcıları için tanımlanabilir olan, tutarlı ve öngörülebilir şekilde davranan uygulamalar oluşturmada rehberlik etmektir. Kılavuz; aramalar, Fiori Launchpad ve belirli uygulamalarda görünebilen veya görünmeyebilen mesajları işleme gibi paylaşılan hizmetleri tanımlar. Ayrıca tema, görünüm ve his gibi tüm uygulamalar için ortak olan özellikleri ve düğmeler, tablolar ve desenler gibi ortak kontrollerin davranışlarını tanımlar. 

 

Fiori Launchpad

Fiori Launchpad, Fiori tasarım klavuzunda belirtilen en tanınabilir paylaşımlı hizmet ve bir çok insanın Fiori UI ile en yakın ilişkiyi kurduğu hizmettir. 

Mevcut Fiori Launchpad; Fiori 2.0 tasarım konsepti yetkilendirme, kişiselleştirme, arama ve bildirimler sağlayan bir dizi destek hizmetinin yanı sıra, uygulamaları başlatmak ve ilgili bilgileri görüntülemek için kullanılan bir gruplar ve desenlerden kümesinden oluşmaktadır. SAP, müşterilerine SAP Cloud Platform ve SAP NetWeaver ABAP ve HANA platformlarında kendi uygulamaları için kullanabilecekleri SAP Fiori Launchpad'in farklı uyarlamalarını sunar. Aynı zamanda SAP, Fiori Launchpad tasarım kılavuzuna geniş ölçüde uyan UI'ler aracılığıyla SAP Ariba ve SAP Analytics Cloud gibi kendi uygulamalarını da sunar.

 

Güvenlik ve Görev Bazlı Tasarım

SAP Fiori tasarım kılavuzu, görev tabanlı tasarım ve kişiselleştirme kavramına büyük değer atfetmektedir. Bu, temel olarak Fiori arayüzlerinin, kullanıcılara kuruluştaki görevlerini yerine getirmeleri için gereken yetenekleri sağlayacak şekilde tasarlanmasından başka bir anlama gelmez. Bu ilham verici bir idealdir: Amacı ise tasarımcıların ve geliştiricilerin, kullanıcılarının görevlerini göz önünde bulundurarakzamanı doğru kullanmalarını ve yabancı uygulamalar ile uygulama öğelerini tasarımlarından çıkarmalarını teşvik etmektir.

Ayrıca, hem Fiori Launchpad hem de Fiori SDK'lar, kullanıcıların Launchpad'i ve uygulamaları kendi özel gereksinimlerine uyacak şekilde değiştirmelerini sağlayan kişiselleştirme hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetler; kullanıcının yeni desenleri gizlemesinden veya tanımlamasından, uygulamalardaki varsayılan filtreleri ve tablo düzenlerini ayarlamaya, gerekmeyen UI öğelerini dinamik olarak gizlemeye kadar çeşitlilik gösterir.

Hem görev tabanlı tasarım hem de kişiselleştirme, S/4HANA kurumsal kaynak planlama (ERP) platformu gibi arka uç sistemlerde uygulanan güvenlikten ayrılırlar. Tasarım kılavuzu, Fiori kullanıcı arayüzü (UI) geliştiricilerini güvenlik bilincine sahip olmaları ve UI'lerin kullanıcının erişim seviyesine uyarlamalarını teşvik eder. Ancak, UI katmanında güvenlik kendi kendine idare edilemez.

 

Fiori Uygulamalarının Uygulanması

Fiori tasarım kılavuzu kapsamlı olmakla birlikte, uygulama için kullanılacak teknolojiyi belirtmez. SAP UI5 ve iOS SDK’ları için özel kılavuzlar vardır ancak genel kılavuz konseptleri herhangi bir teknoloji platformuna uygulanabilir veya müşteri markalaması ve beklentilerine daha iyi uyması için uyarlanabilir. Bu tarz uyarlamalar, sadece özel bir tema uygulamasından kontrollerin çalışma şeklini baştan sona değiştirmeye kadar çeşitlenebilir. Teknoloji uygulaması özellikle belirtilmediği için Fiori uygulamalarının uygulanması farklı şekillerde gerçekleşebilir. Bununla birlikte SAP, müşterileri ve ortakları arasında açık ara en yaygın uygulama stratejisi, SAP Fiori Launchpad'de uygulamalar oluşturmak ve uygulamak için SAPUI5 JavaScript SDK'yı kullanmaktır.

 

Fiori Uygulamaları Çeşitleri

Bir kaç seneden beri, Fiori uygulamalarını özenle farklı çeşitlere ayırdı :

  • Müşteriler veya satış siparişleri gibi bireysel iş nesneleriyle etkileşime girmek, iş nesnesi listelerini yönetmek veya finansal belgelerin kaydedilmesi gibi belirli bir iş sürecini gerçekleştirmek için tasarlanmış işlemsel uygulamalar.
  • Bir iş problemini analiz etmek, bir iş sürecini veya bir dizi temel performans göstergesini (KPI) daha yüksek bir düzeyde görselleştirmek anlamına gelen analitik uygulamalar.
  • Bir noktadaki belirli bir iş nesnesiyle alakalı tüm önemli bilgileri gösteren bilgi tabloları (Fact Sheets).

 

Fiori tasarım dili geliştikçe, bu ayrımlar yıkılmaya başlamış ve uygulamalar daha karışık hale gelmiştir. Örneğin, işlem odaklı uygulamalar daha fazla analitik unsurlar içermeye başlamış; Bilgi Tabloları da, düzenleme yetenekleri ile gösterim öğelerini birleştiren Nesne Sayfaları ve ayrıntılı nesne bilgilerini analitik KPI'lar ile birleştiren Genel Sayfaları ve görselleştirmeler ile yer değiştirmeye başlamışlardır.

 

SAP Fiori Cloud

SAP Fiori Cloud, SAP Fiori tasarımını uygulamak için gereken hizmetlerin ve teknolojilerin çoğunu sağlayan bulut tabanlı bir abonelik hizmetidir. Fiori Launchpad'in bir uygulamasını, kimlik doğrulama ve yetkilendirme hizmetlerini, arka uç bağlantısı ve SAP standart ve özel olarak geliştirilmiş uygulamaların barındırılmasını içerir. Bir SAP Fiori deneyimi sunmanın önerilen yollarından biridir.

Kurumsal SAP Eğitim Kataloğumuza göz atın! SAP ABAP'dan Fiori & SAPUI5'a, SAP HANA'dan NetWeawer on Microsoft Azure'a kadar, aradığınız tüm SAP modüllerini Bilginç'te bulabilirsiniz. Let us call you!
By using this website you agree to let us use cookies. For further information about our use of cookies, check out our Cookie Policy.