Teknolojilerin kesiştiği nokta!

Bilişim Dünya Okyanusuna Atılan Koca Bir Taş

Dört tarafı kıtalarla çevrili dünyamızın ortası koca bir okyanustur. Bu okyanusta yüzebilmek, en yakın karaya çıkarak orada yeniden bir hayat kurmak için yapılması gereken de köklerinin sağlam olmasına, gelenek ile bağları sıkı tutarak hızla gelişen teknolojiye hiç kopmamacasına bir yerlerinden bağlanmaktır. Anlatılmak istenen bağlılık değil, ihtiyaçlar için bağları koparmamaktır. Bu noktada da işin içerisine bilişim teknolojileri girmektedir. Bilişim teknolojileri her gün çığ gibi büyüyen ve hızla küreselleşen dünyanın evrensel gelişme araçları olarak merkezdeki yerini almıştır.

Ekonomi, bir ülkeyi ayakta tutan temel olgulardan biridir. Ülkeler teknoloji platformunda kendilerine ait bir yeri hedef olarak seçmeli ve bu hedef doğrultusunda hızla ilerlemelidirler. Yaşamın mücadelesi olarak tanımlanan rekabet kavramı dünya ülkeleri arasında özellikle ekonomi sektöründe kendisini şiddetle hissettirmektedir. Ekonomi alanında öne çıkabilmek ise üretmek, ürettiklerini ihraç etmekle birlikte farkında olmak, farklılıkları takip etmek belki de en önemlisi farklılık ve farkındalık yaratmaktır. Tam da bu nokta da sektörün öncülerinin en büyük silahları bilişim teknolojileri olmaktadır. Bilişim teknolojileri; bilginin yazılımlar aracılığıyla işlenmesi, dönüştürülmesi, saklanması, korunması ve iletilmesidir. ‘’Bilgiyi iletmek’’ ne sihirli kelime. İşlediğiniz, emek verdiğiniz bilgiler bu araçlar sayesinde dünyanın bir ucundaki insana ulaşabilmektedir ya da bilmedikleriniz günün her anında evinize gelmekte hatta sofranıza kurulmaktadır. Ekonomi denildiğinde beynimizde ilk çağrışım yaratan sözcükler üretim ve endüstri olmaktadır. Bilişim teknolojileri; üretim maliyetlerinin düşürülmesini sağladıkları gibi üretimde verimliliğin artmasına da katkıda bulunurlar. Ayrıca bu kullanım sayesinde firmalar sıfır hatayla üretim yapabildikleri gibi bilgiye de hızlı bir şekilde ulaşabilmektedir. Firmalar iç güvenlik düzeylerini arttırmakta ve küresel ortamda rekabet alanında kendi hanelerine büyük bir artı yazdırmaktadırlar. Ekonomik düzeyde rekabet avantajı yaratmak isteyen bir şirket büyük ölçüde mevcut kaynaklarından ve yeteneklerinden yararlanmak durumundadır. Müşteri – talep odaklı değer zinciri üzerinde yer alan firmalar, rekabet üstünlüğü sağlamış endüstriyel bölgelerin hepsinin başarısındaki ortak noktayı teşkil etmektedir. Arz- talep işin içerisine girdiğinde taleplerin en kısa sürede ulaşımı ve aynı şekilde karşılanması noktasında bilişim teknolojileri firmaların gizli silahıdır.

Gelecekteki beklentileri karşılıyor olmak, sadece bugünün beklentilerine cevap vermek yeterlilik koşulu değildir, gelecekteki beklentileri önceden görüp bu bağlamda üretim de bulunmak ta firmalar için bir farkındalık, farklılık meselesidir. Bilişim teknolojileri; firmaları gelecekte verimliliği yükseltecek ve yeni ürünlerin oluşmasını sağlayacak yenilikçiliğe yönlendirmektedir. Aynı zamanda kendisini genişleten ve güçlendiren yeni iş alanlarının ortaya çıkması konusunda da firmaları teşvik etmektedir. Kümelenme; bilişim teknolojisinin ekonomi sektörüne getirmiş olduğu artı durumlardan biridir. Çünkü aynı ürünleri üreten birkaç üreticinin aynı coğrafik alanda bir araya gelmeleri bazı avantajlar sağlar. Bir uzman işçi havuzu oluşur, satıcılar bu bölgeye çekilir ve sektörün önemli firmaları arasında uzlaşma sağlanır. Bilişim sektörü; firmaların ürünlerini, hizmetlerini, yönetsel anlayışlarını ve üretim yöntemlerini sürekli olarak değiştirerek ve yenileyerek rekabetlerini sürdürebilmekte, ekonomi sektöründeki varlıklarını bu yenileşme sürecinde hissettirebilmektedirler. Bilişim sektöründe amaçlanan; bilim ve teknoloji etkinliğinde bir fikrin kuram, eylem ve sonuç bakımından yarara dönüşmesi ve bu yararın somut pazarlanabilir bir çıktıya dönüştürülmesidir. Bu sektörde firmalar için en önemli güç ise teknolojik ürünlerle sağlanan sürdürülebilir gelişmedir. Bilişim sektöründe üzerinde durulması gereken diğer noktalar; kapasite küçültme, maliyeti düşürme, şirket birleşmeleri ve yeterli kaynağa sahip olma durumudur. Küreselleşen dünyanın çatısı haline gelen bilişim ve beraberinde anılan teknoloji; yeni ürünlerin ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hızlıca pazara sunulması konusunda sihirli bir değnektir.

Global koca bir havuz haline gelen dünyada kendinize, logonuz ve adınızla bütünleşen bir yer yaratmak istiyorsanız; rekabet avantajının bilişim sektörünün en yakın arkadaşı olduğunu unutmayın.

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.