CERTIFIED DEVOPS FOUNDATION

DevOps, Development And Operations, felsefi kültürel bir yaklaşımdır. DevOps, yazılımcılar ve operasyon ekibi arasındaki ilişkiyi ifade etmek için kullanılan kurumsal bir yazılım geliştirme terimidir. DevOps'un amacı, bu iki iş birimi arasında daha iyi iletişim ve işbirliği kurarak iyileştirmeyi sağlamaktır. Google, Amazon, Twitter ve Etsy gibi büyük kuruluşlar DevOps’u tercih ediyor. DevOps sayesinde firmalar geciken projeler, hatalı ürünler, başarısız sürüm denemeleri gibi istenmeyecek durumlardan kendilerini sakınabiliyor.

DevOps’un Faydaları:

Genel olarak DevOps eğitiminin sağladığı faydaları 3 ana başlıkta inceleyebiliriz; teknik faydalar, kültürel faydalar ve iş sürecine katkı. DevOps sürekli yazılım teslimi sağlar ve DevOps daha açık IT süreç yönetimi ve sorunların daha hızlı çözülmesi gibi teknik konularda önemli çözüm olanakları sunar. DevOps doğası gereği kurumlara kültürel faydalar sağlar. DevOps eğitimi almış ekiplerin daha mutlu ve üretken olduğu gözlemlenmiştir. Bununla birlikte DevOps eğitimi alan çalışanların mesleki gelişimlerinde daha fazla gelişme fırsatlarıyla karşılaşırlar. Geliştirilmiş bir iletişimle iş birliği yarattığı için DevOps iş sürecine de katkıda bulunur. DevOps döngüsü daha hızlı teslimler ve daha kararlı çalışma ortamları sağlar.

Geçtiğimiz sene, 2019’da, Bilginç IT Academy olarak DevOps Attend-from-Anywhere eğitimleriyle DevOps Institute onaylı 95 DevOps sertifikası verdik! Sektöründe öncü firmaların bizi tercih ediyor olma sebepleri ise DevOps Institute orijinal içerikler. DevOps eğitimlerimizi DevOps Institute orijinal içerikleriyle veriyoruz! Orijinal içerikle eğitim verme avantajının yanısıra alanlarında uzman ödüllü eğitmenler de bizi eğitimlerde farklılılaştırıyor. Eğitim sonunda ise katılımcılarımıza uluslararası geçerli DevOps Institute sertifikalarını da veriyoruz. 

DevOps Institute Onaylı DevOps Foundation Eğitimi:

DevOps Foundation eğitimlerimizde orijinal DevOps Institute eğitim içeriklerinden yararlanıyoruz. DevOps Institute onaylı eğitmen ve içeriklerle çalışmak geçerli bir sertifika almak için gerekli. DevOps Institute, gelişmekte olan DevOps uygulamaları etrafında sürekli öğrenme topluluğudur. Sınav ortağı PEOPLECERT ile çalışan DevOps Institute, DevOps yeterlilikleri için kalite standardını belirliyor. DevOps Foundation eğitimimizi, İngiltere’nin önde gelen DevOps Gurusu David Tomlinson ile veriyoruz. David, bütün DevOps sertifikalarına sahip, alanında uzman ödüllü bir eğitmen. Eğitimdeki kapsamlı uzmanlığının yanı sıra gerçek dünya proje yönetimi deneyimini tam olarak sunması eğitim sürecinde fark yaratıyor. David Tomlinson’ın DevOps eğitimlerinde yarattığı fark, katılımcılar tarafından tekrar tercih edilme sebebi. David’le DevOps Foundation eğitimimizde tanıştığınızda farkı anlayacağınızdan eminiz. David’in DevOps uzmanlığı sayesinde eğitim esnasında hiçbir sorunuzun cevapsız kalmayacağına emin olabilirsiniz.
Ödüllü eğitmenimiz David Tomlinson’ın DevOps uzmanlığı ile kendinizi geliştirmek ve DevOps Foundation eğitimimiz ile uluslararası geçerli DevOps Institute sertifikanızı almak için bize ulaşın! 

info@bilginc.com
+90 212 282 77 00


İlginizi çekebilecek diğer DevOps eğitimlerimize de bir göz atın:

DevOps Engineering on AWS 
DevOps Practitioner 
DevOps Fundamentals
Certified DevOps Test Engineer (DTE) 
Certified DevOps Leader (DOL) 
 
Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

DevOps, yani Development And Operations, felsefi kültürel bir yaklaşımdır. Yazılımcılar ve operasyon ekibi arasındaki ilişkiyi ifade etmek için kullanılan kurumsal bir yazılım geliştirme terimi olan DevOps'un amacı, bu iki iş birimi arasında daha iyi iletişim ve işbirliği kurarak iyileştirmeyi sağlamaktır.

İlgili Eğitimler

Kesin açılacak

Certified DevOps Foundation

DevOps Foundation sertifikasyonu, temel DevOps prensipleri ve uygulamalarını, terminolojisini ve kül...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

Certified DevOps Leader (DOL)

DevOps Lideri eğitimi, dönüşümsel liderlik yaklaşımını üstlenmek ve DevOps’u uygulamaya koyarak kuru...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

DevOps Practitioner

DevOps, bir yandan geliştirme ve operasyon ekipleri arasındaki işbirliğini desteklerken bir diğer ya...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

5 Gün

Kesin açılacak

Certified Agile Process Owner (CAPO)

Süreç sahibi, sürecin performansından ve sürecin paydaşlarına bir değer sunmasını sağlamaktan soruml...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

DevOps Engineering on AWS

DevOps Engineering on AWS, AWS’e uygulamaları geliştirmek, kurmak ve bakımını yapmak amacıyla en sık...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

Continuous Testing Foundation (CTF)

Bu kapsamlı eğitim, bir DevOps ortamında test yapma sürecini ele almakta olup test otomasyonunun akt...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

ITSM for DevOps

DevOps doesn't eliminate the need for co...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

Certified Agile Service Manager

A Certified Agile Service Manager (CASM) is...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün