Bulut Bilişim BT iş tanımlarını ne yönde değiştiriyor?

Bulut Bilişim iş ve BT işletim modellerini değiştiriyor. Bu temel BT iş tanımlarının da değişeceği anlamına geliyor.

Bulut mimarlığı ve bulut güvenliği uzmanlığı açıkla öne çıkacak rollerden ikisi olarak göze çarpıyor.

Bulut mimarları kurumsal ve hizmet-odaklı mimarileri anlamak durumdalarken aynı zamanda bu her iki mimariyi içine alan bulut bilişim yönünde de anlayış sahibi olmalılar. Bulut mimarları ayrıca Platform, Altyapı ve Hizmet olarak Yazılım (Software as a Service – Paas, IaaS ve SaaS) konusunda detaylı bilgilere sahil olmak zorundalar, bu bilgilere piyasadaki oyuncular ve sundukları çözümler de dahil. Bu demek oluyor ki geliştiricilerle ve var olan BT yöneticileriyle çalışmak yerine yavaş yavaş bulut bilişime doğru yönelmek bu yolda alınacak en doğru kararlar olacaktır.

Bulut güvenliği uzmanları belki de buluta geçişte en önemli rolü oynayacak ve en değerli bilgi birikimine sahip olacak çalışanlardır. Bulut güvenliği uzmanları yeni güvenlik modellerini ve gerekli olan güvenlik teknolojisini iş süreçlerini ve özel, açık ya da karma bulutlar arasındaki veri aktarımını etkin ve verimli tutmak için kullanmayı öğrenmeliler.

Ağ mühendisinin rolü ise bulut mühendisi olarak değişiyor. Geleneksel ağ mühendisleri ağ donanımları ve bulut altyapısı ile iletişim bağlantıları için tatbik etme, destek, iyileştirme ve işletme desteği sağlarlar. Sözü geçen BT yöneticileri ve çalışanları CCNA seviyesinde sağlam ağ donanım ve protokol tecrübesine sahiptirler. Bulut’a geçiş ile birlikte daha az marka bağımlılığı ve bu derin teknoloji bilgisiyle bütünleşmiş çözümleyici yetenekler gerektiriyor. Bu günün ağ mühendisleri – yani bulut mühendisleri- teknoloji ve sistemler hakkında geniş bir anlayışla birlikte kapasite yönetimi, planlama, ihtiyaç öngörme ve yönelim çözümlemesi konularında artırılmış yeteneklere ihtiyaç duymaktadırlar. Ana hatları ile bulut ve sanallaştırma, sanallaştırılmış altyapı ve barındırılmış çözümler yeni ilgi alanları olarak gözüküyor

BT’nin diğer bir yönü – uygulama geliştirme- de değişimden nasibini alıyor. Yeni uygulamalar ve geliştirme sistemleri de bulut bilişim tarafından etkileniyorlar. Uygulama tasarlayan ve geliştiren her kim varsa artık bulut ya da SaaS için mobil uygulama geliştirmeye yönelmiş durumda. Bulut için ya da doğrudan bulut üzerinde uygulama geliştirme –PaaS- ise geliştiricilere yeni kurallar getiriyor: kendi kendini ayarlayabilen ve kendi kendini denetleyebilen uygulamalar.

Perl, PHP, Phyton, C yazılım dilleri, Oracle, SQL, MySQL ve diğer tüm araçlar ve teknikler değişime uğruyorlar. Bulut için yazılım geliştirme AJAX, HTML, XML, REST, bulut ağ iletişimi ve işletim sistemi API’leri demek. Yeni tür bilgiler, vasıflar ve kabiliyetler DevOP’ları, bulut temellerin, sanal makineleri, bulut sistem yönetim araçları, orkestrasyon araçları, yüksek güvenlik ve dağıtık platform mimarilerini kapsıyor. Yazılım geliştiriciler artık bulut geliştiricisi oldular.

BT’nin ön cephesini de unutmayalım: müşteri ile yüz yüze iletişimde olan destek çalışanları. En baştan beri var olan destek masası ve hizmet desteği vasıf ve yöntemleri de değişime uğruyorlar. BT dünyasının bu önemli üyeleri artık uzaktan çalışanlara, çeşitli mekânlarda kendi cihazları ile çalışanlara (BYOD) ve kısıtlı kontrol ve kullanım sahasına sahip bulut temelli uygulamalara da destek vermek durumundalar. Bu çalışanların artık sosyal medya destek modelleriyle bütünleşmeleri ve sanal sistemler de dahil olmak üzere değişik yapılandırmalara sahip, çeşitli ortamlarda çalışan çeşitli teknolojilere destek vermek için gereken bilgiye sahip olmaları gerekmekte. Başarılı bir desteğin anahtarı geliştirilmiş haberleşme, hata çözme ve iletişim beceridir. Destek çözümleyicileri artık bulut destek çözümleyicisi oldular.

Burada bitmiyor. Tüm BT iş tanımları bundan etkileniyorlar:

  • Sistem ve veritabanı yöneticiler artık bulut yöneticisi oldular
  • Hizmet yöneticileri (nam-ı diğer ITILciler) artık bulut hizmetleri yöneticisi oldular
  • Proje yöneticileri ise bulut proje yöneticisine dönüştüler

Bulut teknolojisi nedeniyle BT yöneticileri, sadece teknoloji sorunlarıyla değil aynı zamanda yönetimsel sorunlarla da uğraşmak durumunda kalıyorlar. Firmanızdaki işe alım, kariyer geliştirme ve ilerletme süreçlerini düşünün. Tüm iş tanımlarınız güncellendi ve düzgün olarak yeniden derecelendirildi mi? Yöneticileri olarak çalışanlarınıza bu yeni çalışma şekillerine yönelmelerini ve iş yapış düzenlerini bu şekillere uyumlamalarını, ayrıca telafi ve denetimsel destek sistemlerinin de duruma ayak uydurması gerektiğini söylediniz mi? İnsan kaynakları yöneticileri işe alım ve yükseltme yöntemlerinin doğruluğundan eminler mi?

Peki ya yöneticilik vasıfları? BT yöneticileri bu değişim sürecinde bir ekibi yönetmeye hazırlar mı? Belki de sözünü etmediğimiz bir bulut bilişim iş tanımı kalmıştır: bulut dönüşümü uzmanı.Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

HEMEN JAVASCRIPT ÖĞRENMEYE BAŞLAMANIZ İÇİN 6 NEDEN!

PMP SINAVI DEĞİŞİYOR

DOCKER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

TOGAF HAKKINDA MERAK EDİLENLER

RED HAT NEDİR? RED HAT HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER II 

DEEP LEARNING & MACHINE LEARNING

FRAMEWORKLER NEDİR VE NE İŞE YARAR?