Teknolojilerin kesiştiği nokta!

Yeni başlayanlar için ITIL

ITIL, Information Technology Infrastructure Library (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) tanımlamasın baş harflerinden oluşan kısaltmasıdır. Bu tanım içinde bilişim teknolojisi hizmetlerinin daha iyi ve verimli olarak ulaştırılabilmesi için kullanılacak bir yöntemler bütününü barındırır. ITIL bir süreç yaklaşımıdır ve müşteri, hizmet sunucu, bilişim bölümü ve kullanıcılar arasındaki eşgüdümü sağlamak üzere 1987’de İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir.

BT hizmetlerinin dağıtımının iyileştirilmesini esas alan ITIL, dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan bir standart haline gelmiştir. ITIL’in ikinci sürümü 2001’de, üçüncü sürümü ise biri giriş olmak üzere toplam altı kitaptan oluşacak şekilde 2007’de yayınlamıştır. Son sürümü ise 2011 yılında yayınlamış ve hala kullanımdadır.

Bu beş temel kitap bütüncül bir yaklaşım ile ITIL Hizmet Yaşam Döngüsünü resmeder. Müşteri ihtiyaçları ve bilişim teknolojisi gereksinimlerinin etmenleriyle başlayıp uygulamada hizmet uyarlaması ve tasarımıyla devam ederek sonunda hizmet aşamalarının izlenmesi ve geliştirilmesi bölümüyle ile son bulur.

ITIL standartlarını benimsemek kullanıcılara aşağıda sayılacak olanların da içinde bulunduğu çok geniş bir kazanım çeşitliliği sunar. ITIL kullanarak:

 • BT hizmetlerinizi geliştirebilir,
 • Maliyetlerinizi azaltabilir,
 • Hizmet sunumunda daha profesyonel bir yaklaşımla müşteri memnuniyetini geliştirebilir,
 • Üretkenliğinizi artırabilir,
 • Deneyim ve yetenek kullanımınızı iyileştirebilir,
 • Taşeron olarak verdiğiniz hizmet sunumunu daha iyi hale getirebilirsiniz.

Daha önce de söylediğimiz gibi ITIL dünya üzerinde birçok büyük kuruluş tarafından benimsenmiş ve uygulanmaktadır. Bu kuruluşların arasında NASA, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), HSBC ve Disney sayılabilir.

Üçüncü sürüm olarak da bilinen 2007 sürümü, ikinci sürümün genişletilmiş haliydi ve gerekli süreç tamamlandıktan sonra yerini tamamen değişmiş olan 2011 sürümüne bıraktı. ITIL’in ikinci sürümü hizmet sunumu ve destekle doğrudan ilgili etkinliklere odaklanırken, ITIL 2007’de bu durum yerini bütüncül bir yaklaşıma bırakmış, tüm BT organizasyonunu ve müşterine hizmet ulaştırırken gerekli tüm destek bileşenlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. İkinci sürümde yer alan çoğu etkinlikler 2007 sürümünde dokunulmadan bırakılmış fakat genişlemeyi sağlamak amacıyla terminolojide bazı temel değişikliklere gidilmiştir.

2007 sürümüyle benzer bir şekilde, 2011 sürümü de beş temel kitaptan oluşmuştur. Bu kitapların başlıkları sırasıyla;

 • Hizmet Stratejisi (Service Strategy)
 • Hizmet Tasarımı (Service Design)
 • Hizmet Dönüşümü (Service Transition)
 • Hizmet Uygulaması (Service Operation) ve
 • Sürekli Hizmet Geliştirme (Continual Service Improvement) olarak belirlenmiştir.

2011 sürümü, daha önce değinilen fakat tanımlanmayan resmi süreçlerin tanımlanmasıyla oluşan bir yapı güncellemesidir. Ayrıca daha önceki sürümlerde yer alan hataları ve tutarsızlıkları da düzeltme yoluna gider. Son sürüm içinde 26 süreç tanımlanmış ve bu süreçlere ilişkin rehberler sunulmuştur.

Beş kitap içinde hiyerarşik yapıda sunulan bu süreçler şu şekilde sıralanabilir:

Bu konu başlıklarının her biri kendi içinde geniş açıklamalar ve alt süreçler barındırmaktadır. Bu aşamaların her birine yazımızın ikinci bölümünde değinmeye çalışacağız

Görüldüğü gibi ITIL BT hizmetlerinin her aşaması için rehberlik edecek konular barındırmakta ve amaç olarak hizmetin sürekli geliştirilmesini ve belli bir seviyede tutulmasını amaçlamaktadır. Bu açıdan BT hizmeti sunan kuruluşlar için ITIL, itibar, müşteri memnuniyeti, kar artışı ve süreç karmaşalarını giderme gibi hayatı konularda iyileştirme şansı anlamını taşır.Sizi Arayalım!
Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.