YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN ITIL

ITIL, Information Technology Infrastructure Library (Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) tanımlamasın baş harflerinden oluşan kısaltmasıdır. ITIL tanımlaması, içinde bilişim teknolojisi hizmetlerinin daha iyi ve verimli olarak ulaştırılabilmesi için kullanılacak bir yöntemler bütününü barındırır. ITIL bir süreç yaklaşımıdır ve müşteri, hizmet sunucu, bilişim bölümü ve kullanıcılar arasındaki eşgüdümü sağlamak üzere 1987’de İngiltere Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilmiştir.

BT hizmetlerinin dağıtımının iyileştirilmesini esas alan ITIL, dünya üzerinde yaygın olarak kullanılan bir standart haline gelmiştir. ITIL’in ikinci sürümü 2001’de, üçüncü sürümü ise biri giriş olmak üzere toplam altı kitaptan oluşacak şekilde 2007’de yayınlamıştır. ITIL'in son sürümü ise 2011 yılında yayınlamış ve hala kullanımdadır.

Bu beş temel kitap bütüncül bir yaklaşım ile ITIL Hizmet Yaşam Döngüsünü resmeder. Müşteri ihtiyaçları ve bilişim teknolojisi gereksinimlerinin etmenleriyle başlayıp uygulamada hizmet uyarlaması ve tasarımıyla devam ederek sonunda hizmet aşamalarının izlenmesi ve geliştirilmesi bölümüyle ile son bulur.

ITIL standartlarını benimsemek kullanıcılara aşağıda sayılacak olanların da içinde bulunduğu çok geniş bir kazanım çeşitliliği sunar. ITIL kullanarak:

 • BT hizmetlerinizi geliştirebilir,
 • Maliyetlerinizi azaltabilir,
 • Hizmet sunumunda daha profesyonel bir yaklaşımla müşteri memnuniyetini geliştirebilir,
 • Üretkenliğinizi artırabilir,
 • Deneyim ve yetenek kullanımınızı iyileştirebilir,
 • Taşeron olarak verdiğiniz hizmet sunumunu daha iyi hale getirebilirsiniz.

Daha önce de söylediğimiz gibi ITIL dünya üzerinde birçok büyük kuruluş tarafından benimsenmiş ve uygulanmaktadır. ITIL'i benimsemiş bu kuruluşların arasında NASA, İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), HSBC ve Disney sayılabilir.

Üçüncü sürüm olarak da bilinen ITIL 2007 sürümü, ikinci sürümün genişletilmiş haliydi ve gerekli süreç tamamlandıktan sonra yerini tamamen değişmiş olan 2011 sürümüne bıraktı. ITIL’in ikinci sürümü hizmet sunumu ve destekle doğrudan ilgili etkinliklere odaklanırken, ITIL 2007’de bu durum yerini bütüncül bir yaklaşıma bırakmış, tüm BT organizasyonunu ve müşterine hizmet ulaştırırken gerekli tüm destek bileşenlerini kapsayacak şekilde genişletilmiştir. İkinci sürümde yer alan çoğu etkinlikler ITIL 2007 sürümünde dokunulmadan bırakılmış fakat genişlemeyi sağlamak amacıyla terminolojide bazı temel değişikliklere gidilmiştir.

2007 sürümüyle benzer bir şekilde, 2011 sürümü de beş temel kitaptan oluşmuştur. Bu kitapların başlıkları sırasıyla;

2011 sürümü, daha önce değinilen fakat tanımlanmayan resmi süreçlerin tanımlanmasıyla oluşan bir yapı güncellemesidir. Ayrıca daha önceki sürümlerde yer alan hataları ve tutarsızlıkları da düzeltme yoluna gider. Son sürüm içinde 26 süreç tanımlanmış ve bu süreçlere ilişkin rehberler sunulmuştur.

Beş kitap içinde hiyerarşik yapıda sunulan bu süreçler şu şekilde sıralanabilir:

Bu konu başlıklarının her biri kendi içinde geniş açıklamalar ve alt süreçler barındırmaktadır. Bu aşamaların her birine yazımızın ikinci bölümünde değinmeye çalışacağız

Görüldüğü gibi ITIL BT hizmetlerinin her aşaması için rehberlik edecek konular barındırmakta ve amaç olarak hizmetin sürekli geliştirilmesini ve belli bir seviyede tutulmasını amaçlamaktadır. Bu açıdan BT hizmeti sunan kuruluşlar için ITIL, itibar, müşteri memnuniyeti, kar artışı ve süreç karmaşalarını giderme gibi hayatı konularda iyileştirme şansı anlamını taşır.

ITIL hakkında yeni blog yazıları için blog sayfamızı takipte kalın! ITIL son sürümü ITIL 4 Foundation eğitiminden, ITIL Practitioner'a; aradığınız her ITIL eğitimini eğitim kataloğumuzda bulabilirsiniz! ITIL eğitimleri hakkında detaylı bilgi almak ve eğitimlere katılmak için bize ulaşın:
info@bilginc.com
+90 212 282 77 00
Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

İlgili Eğitimler

Kesin açılacak

ITIL® 4 Foundation

Bu eğitim, modern bir dijital organizasyonda BT özellikli hizmetlerin sağlanması, desteklenmesi ve s...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

ITIL® Lifecycle Certificate in Service Strategy

ITIL® Lifecycle Certificate in Service Strategy (Hizmet Stratejisinde ITIL Yaşam Döngüsü Sertifikası...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

ITIL® Lifecycle Certificate in Service Design

The ITIL Lifecycle in Service Design (Hizmet Tasarımında ITIL Yaşam Döngüsü) Sertifikası, ITIL serti...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

ITIL® Practitioner

Bu vaka çalışması odaklı ITIL Uygulayıcı eğitimi, profesyonellere, ITIL’, kendi kuruluşlarında nasıl...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

ITIL® Lifecycle Certificate in Service Transition

ITIL Servis Geçiş Sertifika Eğitimi, ITIL sertifikasyonu için gerekli beş yaşam döngüsü kursundan bi...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

ITIL® Lifecycle Certificate in Service Operations

ITIL Servis Operasyonu Sertifika Eğitimi, ITIL sertifikasyonu için gerekli beş yaşam döngüsü kursund...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

Bu eğitim, adaya güçlü ve etkili bir stratejik yön ile ‘öğrenen ve gelişen’ bir BT organizasyonu olu...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün