“Dijital bağlantı” demek, dev bir ekonomi demek

Bağlantının geleceği parlak… Şöyle ki dijital bağlantının yarattığı ekonominin önümüzdeki 10 ya da 15 yıl içerisinde 90 trilyon dolarlık bir ekonomi yaratması bekleniyor.

The Economist Intelligence ve merkezi Almanya’da bulunan Avrupa’nın en büyük yazılım şirketlerinden SAP (Systemanalyse und Programmentwicklung/ Systems Analysis and Program Development/Sistem Analizleri ve Program Geliştirme) geçtiğimiz ay bir rapor yayınladı. Bireysel kullanıcıların, cihazların ve kurumların gerçek zamanlı iletişim halinde olmalarının yani kesintisiz bağlantının bir ekonomik değeri var ve bu da yayınlanan rapora göre gelecek 10 yıl için dünyanın gayrisafi hasılasını minimum iki katına çıkaracak bir potansiyele sahip.

Kurumların ve bireylerin bağlantısının yanı sıra burada asıl farkı ortaya koyan cihazların birbiriyle bağlantısı durumu. Nesnelerin interneti (internet of things), 10 yıl içinde 30 kat gibi büyük bir hızla yaygınlaşacak ve 2020’de 26 milyar adet birbiriyle bağlantılı cihazımız olacak. Bu sayının 2009’da 900 milyon olduğu düşünülürse oldukça çarpıcı bir sonuç bizi bekliyor diyebiliriz. Yalnızca birbirine bağlı makinelerin 2020 yılında 1.9 trilyon dolar küresel gelir potansiyeli arz etmesi bekleniyor.

En önemli oyuncu bulut bilişim

SAP’ın bir anketine göre ise dijital bağlantı ekonomisini en çok etkileyecek olan unsur bulut bilişim. Söz konusu ankete bakılırsa kurumların mobil bulut stratejisi ile iş yapma biçimlerini yenilemesinin en temel nedeni %31’lik bir oran ile müşterileri ile anlık iletişim ve etkileşim imkanı yakalamaları. Diğer nedenler ise %23 ile verimliliği artırmak, %14 ile elektronik ortamda etkileşim ve iş yapma imkanı olarak belirtiliyor. Yine bu araştırmaya göre kurumların %46’sı teknoloji alanında yeni yatırım yaparken artık bulut teknolojilerine öncelik veriyor. Bu şirketlerin ayrıca %86’sı bulut yatırımı için önümüzdeki 2 yılda harekete geçeceklerini söylüyor.

Bugün nesnelerin interneti sayesinde, yani dijital bağlantı ile her 18 ayda bir dünyada üretilen veri iki misline çıkıyor. Bu verilerin sistematize edilip analiz edilmesi, anlamlandırılıp kullanılması kurumlar için altın değerinde. Verinin bu denli akışkan olduğu dijital çağda bunların depolanması değil, doğru bir şekilde işlenip kullanılması kurumların fark yaratmasını sağlıyor.

Amerikan bilgi teknolojileri ve danışmanlık kurumu Gartner’ın araştırmalarına göre bugün kurumların sahip olduğu büyük verinin %80’i hala atıl durumda. İşte bu önemli veri birikiminin bağlantı teknolojisinin yaratacağı ekonomi için önemli bir ivme kaynağı olacağı öngörülüyor. SAP araştırmalarına göre öngörüye bağlı iş analitiğine yatırım, kurumların %60’ı için öncelikli. Diğer yandan şirketlerin üçte ikisinin önümüzdeki 5 yıl içinde iş analitiğine yatırım kararı aldığı belirtiliyor.Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!