Veri madenciliği için İyi Eğitim ve Teknik Bilgi Şart

İş dünyasına ve teknolojiye yön veren büyük verinin korunup sistematize edilmesi kadar, yorumlanması da çok önemli. Bu önem, ciddi bir ihtiyacı ortaya koyuyor: Veri madenciliği. Yani kullanılan cihazların ürettiği büyük veriyi analiz edip yorumlamak.

Bilginç IT Academy’de TDWI Eğitimleri kapsamında verilen iki günlük kurs, veri madenciliği metotlarını ve süreçlerini sistematik olarak aktarıyor.

Katılımcıların “makine öğrenimi-machine learning” yöntemlerini görecekleri kursta ayrıca karmaşık paternleri ve büyük volümlü verilerin ilişkilerini ayıklamak ve yorumlamak için bilgisayar güdümlü analitik teknikler öğretiliyor.

Eğer, veri madenciliği konseptleri, araçları, teknikleri ve destek metotları için yoğun bir fonksiyonel eğitime ihtiyaç duyuyorsanız, bu kurs programı oldukça işlevsel…

“Data Mining Methods and Techniques: Data Preparation, Model Building, and Evaluation” kurs programı, geniş veri tabanlı bilgi keşfi tekniklerini ve herhangi bir modelleme aracı ya da metodundan bağımsız olarak model kurma tekniklerini içeriyor.

Bu eğitimde neler öğrenirsiniz?

  • Veri madenciliği aşamaları ve genel uygulamalar
  • Ham datanın hazırlanışı ve görselleştirmeden yararlanma
  • Önemli veri madenciliği modelleri ve bunların nasıl karşılaştırılmasının yapıldığı
  • Modellerin doğrulanması ve geçerliliklerinin değerlendirilmesi, incelenmesi.
  • Veri madenciliği ürün seçimi
  • Çözüm entegrasyonu, süregiden performans ve bakım
  • Nereden başlanacağı ve kaynakların nasıl elde edilip destek alınacağı

Kimler bu eğitimi almalı?

İş becerilerini geliştirmek isteyen bilgi teknolojileri profesyonelleri; kendi verilerinin değerini artırmak zorunda olan proje liderleri ve yöneticileri; veri madenciliği çözümlerini desteklemek üzere sağlam bir altyapı ihtiyacı olan, karar destek sistemi mimarları; modellerini geliştirmek ve yorumlamak zorunda olan, sonuçları ilişkilendirmek ve uygulanabilir tavsiyeler ortaya koymak zorunda olan iş analistleri; müşteri ilişkileri yöneticisi, risk analisti, fonksiyonel analistler, istatistik analistleri, envanter akış analistleri, doğrudan pazarlama analistleri, tıbbi tanı analistleri, e-ticaret sistemleri mimarları, web data analistleri gibi fonksiyonel analistler bu eğitim ile işlerinde önemli bir fark yaratabilme şansına sahip.

26 Şubat’ta TDWI Eğitimleri kapsamında Bilginç IT Academy’de “Data Mining Methods and Techniques: Data Preparation, Model Building, and Evaluation” eğitimi alabilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için: 0212 282 77 00 | info@bilginc.comEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

HEMEN JAVASCRIPT ÖĞRENMEYE BAŞLAMANIZ İÇİN 6 NEDEN!

PMP SINAVI DEĞİŞİYOR

DOCKER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

TOGAF HAKKINDA MERAK EDİLENLER

RED HAT NEDİR? RED HAT HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER II 

DEEP LEARNING & MACHINE LEARNING

FRAMEWORKLER NEDİR VE NE İŞE YARAR?