TOGAF (The Open Group Architecture Framework)

Dünyaca kabul görmüş ve en iyi pratiklerle The Open Group üyeleri tarafından oluşturulmuş Kurumsal Mimari Metodolojisidir.

The Open Group, 90’lı yılların ortalarından beri aralarında IBM, NEC, HP, SAP  gibi teknoloji ve üretim lideri firmaların ortak bir çatı altında tecrübelerini paylaştıkları merkezi bir yönetim altında toplanmış çeşitli kuruluşlardır. Bu birikimlerin oluşturduğu bilgiler yolunda kurumsal mimari tabanın gelişmesi ve uluslararası standartların oluşması için bir Framework Mimarisi geliştirilmiştir ve halen 300’ye yakın firmanın katkılarıyla gelişmeye devam etmektedir

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) olarak adlandırılan ve ihtiyaçlara çözüm üretmek, uluslararası standardizasyonla kurumsal mimari yapılarının analizlerinin oluşturulmasında, metodolojiler oluşturarak, çözüm stratejileri geliştirmede şirketlere yardımcı olur. Kurumsal Mimarlar, yöneticiler ve iş geliştirime sorumluları kendilerini sektörlerinde bugünün ve yarının iş ortamında daha yararlı ve verimli hale TOGAF’ın gücüyle gelebilirler.

Uygulama tarafın’da, örneğin TOGAF size bir projenin SOA (Service-Oriented Architecture)‘ya uygun olup olmadığını, sade bir şekilde açıklar. TOGAF metodolojisi projenin en temel haline bakıp, sorunların çözülmesi için Service Oriented Architecture’ın kullanıp kullanılmayacağına, kullanılacaksa en pratik ve uygun çözüm olan Service Oriented Architecture yapısının nerede kullanılacağına karar verilmesine olanak sağlar.

TOGAF sertifikasına sahip olmanız için geçmiş dönem tecrübe şartı aramaz. Açık standartlardan TOGAF, üretici kısıtlamalarından uzak, profesyonellerin bir araya gelmesiyle gelişir. İşletmeler TOGAF kullanarak kendi kurumsal metodolojilerini oluşturup avantajlarını keşfetmeye başlarlar.

TOGAF Yönetim Mimarisinin Faydaları

 • İşletmenin bütünüyle ilgili bir bakış açısı sağlayarak gerçekçi ve sürdürülebilir kararlar verilmesini sağlar.
 • Ticari stratejilerin temelindeki önceliklere göre, ticari gelişim ile bilişim stratejilerinin ve ona yön veren parametrelerin birbirleriyle ilişkilenmelerini sağlar.
 • İşletmenin var olan bileşenlerine etkisinin kolaylıkla değerlendirilebileceği efektif bir Değişim Yönetimi sağlar.
 • İşletmenin farklı bölümleri veya farklı uygulamalar arası koordinasyonu ve iletişimi standartlara oturtarak ortak bir dil konuşulmasını sağlar.
 • Teknolojik modernizasyonun yapılabilmesi için mimari yapının kurulması, teknolojik gelişim yol haritasının çıkarılması, standardizasyonu ve modernizasyonun yapılabilmesini sağlar.
 • Ürün veya hizmet teslimat zamanlarını, halihazırda var olan komponentlerin çözüme en uygun olanlarının tespit edilmesi ve tekrar kullanılmasının sağlanmasıyla, en kısa hale getirir.

BT Mimarilerinin verimli kullanılabilmesi ve “The Open Group, TOGAF Certified” nitelikleri kazanılması için geniş bilgi verilmesi, alıştırmaların yapılması amaçlanan eğitim aynı zamanda TOGAF metodolojisinin Kurumsal Mimari araçlarının entegrasyonu ve verimli kullanılmasının öğrenilmesini de sağlar.

Togaf Süreci

Figure 1 - Togaf Süreci

Tavsiye edilen katılımcı profili:

 • Üst düzey Yöneticiler (CxO Level)
 • Bilgi Sistemleri Üst Yöneticiler
 • Kurumsal Mimarlar
 • İş Geliştirme Yöneticileri ve Uzmanları
 • BT Yöneticileri
 • İşletme & BT Mimarları
 • Analistler ve Sistem Tasarımcıları
 • Strateji & Planlama Yöneticileri
 • Proje Yöneticileri
 • Risk ve Uyumluluk YöneticileriEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

PMP SINAVI DEĞİŞİYOR

DOCKER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

TOGAF HAKKINDA MERAK EDİLENLER

RED HAT NEDİR? RED HAT HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER II 

DEEP LEARNING & MACHINE LEARNING

FRAMEWORKLER NEDİR VE NE İŞE YARAR?

SİBER GÜVENLİKTE KARİYER