Big Data’nın ortaya çıkardığı 7 yeni iş tanımı

Günümüzün acımasız küresel ekonomik ortamında şirketler, rekabette önce geçebilmek için en iyi şans, çözümlemeye güvenmeliler. Yakalanması gereken en önemli nokta ise bu konuda çaba sarf edecek firmaların, kurumlar arasında akmakta olan BIGDATA trafiğini yönetebilecek, içinden gerekli veriyi bulabilecek ve veriden edinilen bilgilerle gerekli adımları atabilmeye haiz yetenekte profesyonellere ihtiyaç duyuluyor olması.

Birçok firmanın hâlihazırda veritabanı yöneticileri ve çözümleyiciler var, ama bu yeni ortaya çıkan yetenekler sadece petabyte’lar seviyesine ulaşan boyutlardaki BIGDATA’yı yönetmek ve içinden veri çekebilmeyi değil hızla yükselmekte olan video, grafik, blog verisi ve belgeleri gibi “yapılandırılmamış” verilerinde üstesinden gelebilmeyi gerektiriyor. Bu iş erbapları aynı zamanda çözümleme verilerini hemen yanı başlarında yer alan gerçek zamanlı karar vericilere aktarabilmek durumundalar.

BIGDATA endüstrisinde çalışacaklardan bilgi kavramına belki de şirketlerinin geleneksel işleyişinin tam tersi biçimde işleyen yeni bir bakış açısıyla bakmaları istenecek. Hatta devasa boyutlardaki veriyi alarak var olan uygulamaların işleyebileceği boyutlara getiren en etkin araçlardan biri olarak kabul gören açık kaynak kodlu Hadoop framework’ü üzerinde uygulama yapmaları istenecektir.

Belki de bunlardan daha da önemli olarak bu kişiler karar vericilere daha önce hiç sorulmamış sorular sorarak onların karar verme süreçlerine yardımcı olacaklar. BIGDATA karmaşasının içinden bir kez çıkıldı mı sınırlar ortadan kalkar. Şu örnek verilebilir, The Wall Street Journal’da da yer aldığı üzere Xerox, iş başvurusu yapanların bilgilerini bu yeni yollarla inceleyerek çağrı merkezinin iş yükünü ciddi oranda düşürdü.

CompterWorlds’tan Tam Harbert’in yakın zamanda BIG DATA mücadelesinde yer almak isteyen kuruluşlar için gerekler ve yetenekler, ayrıca BIGDATA dünyasının içinden çıkan beş yeni iş tanımı konusunu işledi. Harbert’in bulgularıyla birlikte değerlendirildiğinde ortada BIGDATA tarafından oluşturulmuş 7 yeni iş tanımı var. Bunlar:

1- Veri biliminsanı:

Bu yeni gelişen iş tanımı ham verinin işlenmesi ve hangi tür çözümlemenin en iyi sonucu vereceğinin belirlenmesi konusunda görev alacaklar. Harbert’in sözleriyle bu iş kolunda aranan eğitim geçmişi matematik ve istatistik ile bununla birlikte yapay zeka ve doğal dil işleme konularında olacaktır.

2- Veri mimarı:

BIGDATA ile uğraşan kurumlar bir veri modeli geliştirebilecek ve değişik veri kaynaklarının ve çözümleme araçlarının ne zaman ve nasıl kullanıma başlanacağı konusunda bir yol haritası belirleyebilecek ve bunların hepsini uyumlu olarak çalıştırabilecek iş erbaplarına ihtiyaç duyacaklar.

3- Veri görselleştirici:

Bu günlerde birçok karar verici kararlarını, kendilerine sunulan oldukça görselleştirilmiş verilere dayanarak veriyorlar. Bunlar renkli uyarı işaretleri içeren gösterge tabloları ve kadranlar ya da çabuk anlaşılabilir görseller ya da grafikler olabilirler.

4- Veri değişim yardımcısı:

İleri görüşlü her kuruluş, iş yapmanın yeni yolları içinm gerekli kaynakları öğretecek ve düzenleyecek “değişim yardımcıları”na (çoğunlukla resmi olmayan görevlerde) ihtiyaç duyacaklar. Harbert bu “veri değişim yardımcıları”nın bir süre sonra resmi bir görev tanımına dönüşebileceğini ve “kurum içi işlerde ve veri çözümlemeye dayanan süreçlerdeki değişimleri” yönlendireceklerini öngörüyor. Bu kişilerin iletişim becerileri üst seviyede olmalı. Bununla birlikte altı sigma (süreklilik arz eden bir temelde istatistikleri kalite artırımı için kullanmak) geçmişinin olması iş sürecine ayrıca bir değer katacaktır.

5- Veri mühendisi/işleticisi:

Bu kişiler gün be gün harıl harıl çalışarak BIGDATA altyapısı oluşturacak kişilerdir. “Bu kişiler iş gereklerine uygun bir biçimde çözümleme ve destek amaçlı altyapı geliştirirler ve geliştirdikleri bu altyapının sorunsuz olarak çalışmasını sağlarlar” diyor Harbert.

6- Veri memuru:

Harbert’in listesinde yer almıyor ama hemen tüm çözümlemeyle uğraşan kuruluşun bir “veri memuru”na ihtiyacı vardır. Kurum içinde akmakta olan her bir bit ve byte’ın birisi tarafından sahiplenilmesi gerekir. Veri memurları bu veri kaynaklarının kullanıma hazır tutulmalarından ve ayrıca Esas Veri Yönetimi yaklaşımı çerçevesinde merkezi bir depoda tutulmasından sorumlu olurlar.

7- Veri sanallaştırma/bulut uzmanı:

Veritabanları artık eskiden olduğu gibi “benzersiz” değiller. Şu anda önemli olan tek şey farklı kaynaklardan veri çekebilecek ve bu veriyi tüm kuruluş için sağlam ve kolayca ulaşılabilir kılacak bir sanallaştırılmış veri hizmet katmanı inşa etmek ve bunu sürdürebilmek. Bazen bu iş “Hizmet olarak Veritabanı” olarak da anılabiliyor. Adına ne denirse densin, kuruluşların bu sanallaştırılmış hizmet katmanlarını ya da bulutları kurup işletebilecek iş erbaplarına ihtiyaçları var.

Kaynak: Smart PlanetEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

PMP SINAVI DEĞİŞİYOR

DOCKER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

TOGAF HAKKINDA MERAK EDİLENLER

RED HAT NEDİR? RED HAT HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER II 

DEEP LEARNING & MACHINE LEARNING

FRAMEWORKLER NEDİR VE NE İŞE YARAR?

SİBER GÜVENLİKTE KARİYER