NEDEN PROJE YÖNETİMİ TELEKOM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ?

Proje Yönetimi her ne kadar belli standardları kapsayan bir bütün olsa da, her sektör için kritik farklı yaklaşımları gerektirir. Telekom sektörüne baktığımızda kısa ve uzun vadeli kritik projeleri yönetmek için, çok iyi bir proje yönetimi bilgisi ve tecrübe gerektiğini görürüz. Proje Yöneticileri, planlama projelerini hazırlarken, kısıtlamaları ve gereksinimleri analiz ederken, zaman ve maliyetleri hesaplarken, bir yandan işin yürütülmesini de yönetmeli ve kontrol etmelidir. Ekip yönetimi yapmanın zorluklarını ve dağıtılmış paydaşlar arasında verimli bir iletişim sağlamanın gerekliliğini de hesaba katarsak, telekom için proje yönetimi hem diğer sektörlerden farklı, hem de çok kritiktir. Bu yazımızda telekom sektörüne özel olarak Proje Yönetimi nedir, nasıl yapılmalı, sektöre has metodlar nelerdir gibi konuları inceleyeceğiz. 

Proje Yönetimi Nedir?

Proje yönetimi, baştan üzerinde anlaşılan değişkenler dahilinde, proje hedeflerine ulaşmak için süreçlerin, yöntemlerin, becerilerin ve deneyimlerin proje kabul kriterlerine uygun olarak uygulanmasıdır. Proje yönetimi, sınırlı bir zaman çizelgesi ve bütçeye sadık kalarak, projenin başarıyla ulaşmasını ve hedeflerini gerçekleştirmesini sağlar. 

Proje Yönetimi hakkında daha kapsamlı bir bilgi edinmek için "Proje Yönetimi Nedir? Proje Performansı Nasıl Ölçülür?" blog yazımızı okuyabilirsiniz. 

Amerika'da her 10 Proje Yöneticisi ilanından 8'i, PMI standartlarına hakim olmayı ve PMP Sertifikasını ön koşul olarak belirlemektedir. Siz de PMP Sertifikası almak istiyorsanız, eğitimi incelemek için buraya tıklayın. 

Telekom Projeleri Neden Diğer Sektörlerinkinden Farklı? 

Telekomünikasyon sektörü, bilgi ve iletişim teknolojisi kategorisinde yer almaktadır. Dolayısıyla, tüm internet servis sağlayıcıları, telekomünikasyon ve telefon şirketleri, toplumun mobil iletişim ve bilgiye ulaşım evriminde çok önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıca, telekom sektörü dediğimizde gerçekten birbirinden çok farklı şirketlerin birlikteliğini de görürüz. Telekomünikasyon sektörü, çok farklı ürünlere, hedeflere ve çalışma biçimlerine sahip birçok şirket türünü kapsar. Bu şirketlerdeki çalışanlar, değişen ortamlarda, çeşitli organizasyon yapılarında ve birçok farklı işlevsel alanda çalışırlar. Geleneksel kablolu telefon hizmeti sağlayıcıları, kablosuz hizmetler ve veri iletişimi ya da video sunun firmalar telekom sektörünün içindeki değişik firma tiplerinden bazılarıdır. Ayrıca sahip oldukları müşteriler, tek hatlı ev telefonu abonelerinden, tüm iş geçimi telekomdan aldığı hizmete bağlı olan karmaşık ses, veri ya da video ağlarına sahip dünya çapındaki kurumsal müşterilere kadar çeşitlilik göstermektedir.

Bu farklı çeşit telekom firmalarının en önemli ortak yönlerinden biri de projelere ve başarılı bir proje yönetimine duydukları ihtiyaçtır. Bir hizmet sağlayıcı nasıl projelere ihtiyaç duyabilir?

- Yeni bir servis geliştirme,

- Var olan bir servise yeni özellikler ekleme,

- Rakip analizi yapma,

- Özelleştirilmiş ağları kurma,

- Büyük bir ulusal müşteriyle çalışarak ağını ona önemli ölçüde tasarruf sağlayacak şekilde uygulama,

- Orta ölçekli işletme müşterileri için tüm müşteri hizmetlerini ortak bir ulusal çağrı merkezine taşıma vb.

Telekom firmalarında çalışan bileşen üreticileri de farklı projeler geliştirecektir, örneğin düzlemsel dizilimli antenlere yeni bir tasarım yaparak performansını arttırma gibi. 

Daha genel hatlarıyla düşünürsek, telekom firmaları; genel ağa yeni özellikler eklenmesi, ihtisaslaşmış bir iş ağı kurulması ve geçici ağ kurulması ve kaldırılması ile ilgili projeler yaparlar. 

Bu blog yazımız ilginizi çekebilir: "Vodafone Zor Bir Proje İçin PMI Standartlarını Uyguluyor"

Proje Yönetimi Metodolojileri Açısından Telekomünikasyon Firmalarının Yeri

Son dönemlerde Agile metodolojilerinin popülerliği ciddi anlamda arttı. Buna rağmen, hiçbir sektörde Proje Yönetimine verilen önem azalmadı. Özellikle telekom sektörü için, proje yönetimi her zaman önemli olacaktır ve bu durumun bazı belli başlı nedenleri var. Onları maddeler halinde inceleyelim. 

Uzun Planlama ve Yürütme Döngüleri: Telekom projeleri birkaç aylık çalışmalar da olabilir ama çoğunlukla yıllar süren çok kapsamlı projelerdir. Uzun sürecek olan bu projeler de doğaları gereği oldukça karmaşık ve birden fazla paydaşlı yapıdadırlar. Hataların geri dönüşü oldukça zor ve zahmetli olacağından, proje planlama ve yürütme aşamalarının her birinde bol miktarda çalışma yapılması zorunludur. 

Projenin Ortasında Ciddi Değişiklikler Genellikle Yapılmaz: Telekom projeleri baştan çok ciddi bir çalışma yapılarak planlanır ve proje ortaya çıktığında herhangi bir açığı bulunmaz. Zaten, projede ciddi bir değişiklik yapılması maliyet açısından da sarsıcı olabilir ve projenin bütçesi aşılabilir. Dolayısıyla, agile bir metodolojidense iyi bir proje yönetimi ve planı, telekom sektörü için daha zaruridir. 

Büyük Paydaşların Projedeki Varlıkları: Bir telekomünikasyon projesinin yürütülmesinde çok nadiren tek bir taraf yer alır ama çoğunlukla birden çok paydaş işin içindedir. Sürekli ve düzenli bir iletişimin zorunlu olduğu bu karmaşık projelerde, paydaşların her aşamada neler bekleyebileceklerini her zaman sağlam bir şekilde kavramak önemlidir. 

Kullanıcıların Telekom Servislerine Duyduğu İhtiyaç: Hepimiz günlük hayatımızda telekom hizmetlerinden faydalanıyoruz ve her an her yerden internete ve telefona erişimimiz olsun istiyoruz. Bu durum da telekom firmalarının kusursuz servis verebilmelerini çok önemli kılıyor. Çok fazla kullanıcısı olan bu firmalar için projelerin başarısızlığı büyük bir problem yaşatacaktır. 


Telekom Projelerine Özel Zorluklar 

Proje yapıldığında kapsamı açıkça tanımlanmadıysa: Daha sonradan problem yaşamamak için, her projenin hedefleri, görevler, maliyetler ve son teslim tarihlerinin net bir şekilde tanımlanması şarttır.

Proje için yeterli kaynak ayrılmadıysa: Projenin bütçesi konusunda başlangıçta gerçekçi olunmazsa, proje firmaya para kazandırmak yerine kaybettirebilir. Sağlam bir finansal plan, tüm projeler için çok önemlidir. 

Farklı departmanlar arasında çatışmalar ortaya çıkarsa: Stresli durumlarda, bazı çatışmaların ortaya çıkması normaldir. Ancak, bu durum projenin hedeflerini ve iş kalitesini asla etkilememelidir. Tüm sorumluluğun en baştan doğru bir şekilde paylaştırılması ve ekipler arasında sağlıklı bir iletişim sağlanması, telekom projelerinin aksamaması için önemlidir. 

Tüm sektörlerde, çoğu proje yöneticisi mühendislik kademelerinden seçilmekle birlikte, proje ekipleri birçok farklı departmandan kişilerden oluşmaktadır. Proje Yöneticisi, tüm ekip üyelerinin bilgi ve becerilerinin farkında olmalı, onlara güvenmeli ve doğru şekilde sorumluluk vermelidir.

Gerçekçi olmayan tarihlere bağlı kalınırsa: Tüm projelerin mükemmel bir ortamda yapılacağını elbette düşünemeyiz. Değişiklikler karşısında hazırlıklı olunmalı ve bu değişikliklere uyum sağlarken fazla zaman ve para kaybı yaşamamaya dikkat edilmelidir. 


Proje Yönetiminin Faydaları

- Mevcut kaynaklar, iş gücü, çalışanların bilgi ve birikimleri, zaman ve projenin bütçesi en iyi ve verimli şekilde kullanılır. 

- Projenin hedeflerine ulaşma ihtimali çok daha yüksek olur. 

- Proje paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçları sağlıklı bir şekilde karşılanır. 

- Ekip içinde ve ekipler arası sağlıklı ve sürekli bir iletişim kurularak, çalışanların zaman ve deneyimlerini en doğru şekilde kullanmaları sağlanır. 

- Kesin bir başlangıç ve bitiş tarihi belirlendiğinden, farklı projelerin ve çalışmaların zamanlamaları ayarlanabilir, başarılı bir takvim oluşturulur. 
Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Project Management Professional PMP sertifika sınavına girebilmek için gerekli proje yönetimi eğitiminin alınmış olması gerekiyor. Üniversite mezunu adaylar için son 3 yıllık dönemde en az 4500 saatlik proje yönetim deneyimi ve proje yönetim eğitimine katılım şartları aranırken; lise mezunu adayları için ise son 5 yıllık dönemde en az 7500 saatlik proje yönetim deneyimi ve proje yönetim eğitimine katılmış olma şartı aranmaktadır.
Project Management Professional PMP sertifikasını almak için lise mezunu adaylarda son 5 yıllık dönemde en az 7500 saatlik proje yönetim deneyimi ve proje yönetim eğitimine katılmış olma şartı aranıyor. Üniversite mezun adaylarda ise son 3 yıllık dönemde en az 4500 saatlik proje yönetim deneyimi ve proje yönetim eğitimine katılmış olma şartı aranıyor. Bu şartları yerine getiren adaylar PMP sertifika sınavına başvurabilirler.
02 Ocak 2021 tarihinde PMP sınavında yapılan değişiklikle; PMP sınavındaki soru sayısı 180'e düşürülürken, adaylara sınavı tamamlamaları için verilen süre 230 dakika oldu.
PMP Proje Yönetimi eğitimine katılarak, Project Management Institute tarafından sunulan metodolojiyle proje yönetim süreçlerini, proje yönetim standartlarını, araç & tekniklerini öğrenebilirsiniz.

İlgili Eğitimler

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.