Querying Data with Transact-SQL Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 5 Gün
 • PDF indir
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!
En Yakın Tarih

25 Ocak 2021

5 Gün

Bu eğitim, öğrencilere Transact-SQL’i tanıtmak için tasarlanmıştır. Başlangıçta SQL Server müfredatındaki diğer eğitimler için bilgi ihtiyacı duyan öğrencilere ayrı bir eğitim şeklinde öğretilecek biçimde tasarlanmıştır. Daha sonra ise 70-761 kodlu sınava girmek için gerekli diğer beceriler öğretilmektedir.

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitimin temel amacı, öğrencilere Veritabanı Yönetimi, Veritabanı Geliştirme ve İş Zekası gibi tüm SQL Server ile ilgili disiplinlerde kullanılan Transact-SQL dilini iyi bir şekilde anlama imkanı tanımaktır. Bu nedenle de bu eğitimin hedef aldığı birincil kitle: veritabanı yöneticileri, veritabanı geliştiricileri ve iş zekası profesyonelleridir.

Bu eğitimin tamamlanmasının ardından öğrenciler: 

 • SQL Server 2016’nın temel özellikleri ve bileşenlerini açıklayabilecek.
 • T-SQL’ı ve kümeleri açıklayabilecek ve mantığı ifade edebilecektir.
 • Tek tablolu bir SELECT tümcesi yazabilecektir.
 • Birden çok tablolu bir SELECT tümcesi yazabilecektir.
 • Filtreleme ve sıralama ile SELECT tümceleri yazabilecektir.
 • SQL Server’ın veri tiplerini nasıl kullandığını açıklayabilecektir.
 • DML tümceleri yazabilecektir.
 • Bütünleşik fonksiyonlar kullanan sorgular yazabilecektir.
 • Verileri birleştiren sorgular yazabilecektir.
 • Alt sorgular yazabilecektir.
 • Görünümleri ve tablo değerlemeli fonksiyonları oluşturabilecek ve uygulamaya koyabilecektir.
 • Sorgu sonuçlarını birleştirmek için hazır operatörleri kullanabilecektir.
 • Pencere sıralama, ofset, ve birleştirme fonksiyonlarını kullanan sorgular yazabilecektir.
 • Pivot, pivot dışı, yuvarlama ve küp uygulayarak verileri dönüştürebilecektir.
 • Saklanan prosedürleri oluşturabilecek ve uygulamaya koyabilecektir.
 • T-SQL koduna değişkenler, koşullar ve döngüler gibi programlama yapılarını ekleyebilecektir.

 • Module 1: Introduction to Microsoft SQL Server 2016
 • Module 2: Introduction to T-SQL Querying
 • Module 3: Writing SELECT Queries
 • Module 4: Querying Multiple Tables
 • Module 5: Sorting and Filtering Data
 • Module 6: Working with SQL Server 2016 Data Types
 • Module 7: Using DML to Modify Data
 • Module 8: Using Built-In Functions
 • Module 9: Grouping and Aggregating Data
 • Module 10: Using Subqueries
 • Module 11: Using Table Expressions
 • Module 12: Using Set Operators
 • Module 13: Using Windows Ranking, Offset, and Aggregate Functions
 • Module 14: Pivoting and Grouping Sets
 • Module 15: Executing Stored Procedures
 • Module 16: Programming with T-SQL
 • Module 17: Implementing Error Handling
 • Module 18: Implementing Transactions


Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

25 Ocak 2021

5 Gün
Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

01 Şubat 2021

5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

15 Şubat 2021

5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

08 Mart 2021

5 Gün
Virtual

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

15 Mart 2021

5 Gün
Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

19 Nisan 2021

5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

17 Mayıs 2021

5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

24 Mayıs 2021

5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

07 Haziran 2021

5 Gün
Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

21 Haziran 2021

5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
İstanbul, Ankara, Londra

İlgili Eğitimler

Querying SQL Databases using T-SQL

Bu eğitim, Transact-SQL kullanarak sorguları oluşturmak için gereken temel bilgi ve becerileri sunac...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün