Teknolojilerin kesiştiği nokta!

ITIL Service Strategy Eğitimi

Bu eğitime ait planlanmış tarih bulunmamaktadır. Eğitim planlamak istiyorsanız formu doldurarak bize ulaşın.

Önkoşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Bu eğitimde, hizmet ömrünün hizmet stratejisi aşaması ile ilgili genel kavramlara dalmış olacaksınız. Hizmet stratejisinin temel prensiplerine giriş yapacak ve hizmet stratejisi süreçlerini öğreneceksiniz. Yönetişimin ve ilgili çerçevelerin önemini keşfedecek ve organizasyonel tasarım, teknolojinin rolü ve hizmet otomasyonu gibi uygulama konularını ve yaklaşımlarını inceleyeceksiniz. Ders, alıştırma ve senaryo temelli sınav soruları sayesinde ITIL'ın en iyi uygulamalarının temel disiplinlerini öğreneceksiniz. 

Bu dersin ana süreç odak alanları:

 • IT hizmetleri için strateji yönetimi
 • Hizmet portföyü yönetimi
 • IT hizmetleri için finansal yönetim
 • Talep yönetimi
 • İş ilişkileri yönetimi

Herhangi bir ön koşul yoktur.

 • CIO’lar, CTO’lar, yöneticiler, denetleme personeli ve ekip liderleri
 • Hizmet tasarımcıları, IT mimarları, planlamacılar, danışmanlar ve güvenlik yöneticileri
 • Hizmet stratejsi ile ilgili ITIL en doğru uygulamaları hakkında daha fazla bilgiye gereksinim duyan diğer teknik personel ya da IT yönetim personeli
 • IT dahilinde veya ITIL ile birlikte süreç yönetme, uygulama ya da danışma sorumluluğunda olan herkes

 • Ana hizmet yönetimi kavramları
 • Etkili hizmet tasarımıyla ilgili hizmet stratejisi kavramları ve hizmet yönetim stratejileri
 • IT hizmetleri için, strateji yönetimi, hizmet portfolyo yönetimi, IT hizmetlerinin finansal yönetimi, talep yönetimi ve işletme ilişkileri yönetimi dahil hizmet stratejisi süreçleri
 • Etkili hizmet stratejileri yaratmak ve yönetmek için yönetişim ve ilgili çerçevelerin önemi
 • İlgili organizasyonel/kurumsal/örgütsel ve şubesel tasarım yöntem ve teknikleri
 • Hizmet stratejisi teknolojileri ve hizmet yaşam döngüsünü desteklemek için hizmet otomasyonu
 • Hizmet yaşam döngüsü yaklaşımını izleyip destekleyen uygulama stratejileri

1. Hizmet Stratejisine Giriş

 • Ana Hizmet Yönetimi Kavramları
 • Hizmet Stratejisi Amaç ve Hedefleri
 • Hizmet Stratejisi Kapsamı
 • Hizmet Stratejisinin Katma Değeri
 • Hizmet Yaşam Döngüsünde Hizmet Stratejisi Arabirimleri

2. Hizmet Stratejisi Prensipleri

 • Stratejiye Karar Vermede Temel Yaklaşım
 • Hizmetler
 • Değer Öğeleri
 • Yararlılık ve Garanti
 • Müşteri, Hizmet ve Stratejik Varlıklar
 • Hizmet Sağlayıcıları
 • Müşteri Memnuniyeti Stratejileri
 • Hizmet Ekonomisi
 • Stratejiler için Kaynak Kullanımı ve Yönetişim

3. IT Hizmet Süreçleri için Strateji Yönetimi

 • IT Hizmetleri için Strateji Yönetiminin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • IT Hizmetleri için Strateji Yönetiminin Katma Değeri
 • IT Hizmetleri için Strateji Yönetiminin İlkeleri, Prensipleri ve Temel Kavramları
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemleri ve Teknikleri
 • IT Hizmetleri için Strateji Yönetiminin Harekete Geçiricileri, Girdi ve Çıktıları
 • Kritik Başarı Fakrörleri (CSF’ler) ve Ana Performans Göstergeleri
 • Zorluklar ve Riskler

4. Hizmet Portfolyosu Yönetim Süreci

 • Hizmet Portfolyo Yönetiminin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • Hizmet Portfolyo Yönetimin Katma Değeri
 • Hizmet Portfolyo Yönetiminin İlkeleri, Prensipleri ve Temel Kavramları
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemler ve Teknikler
 • Hizmet Portfolyo Yönetiminin Harekete Geçiricileri, Girdi ve Çıktıları
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler

5. IT Hizmetleri Sürecinin Finansal Yönetimi

 • IT Hizmetleri için Finansal Yönetiminin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • IT Hizmetleri için Finansal Yönetiminin Katma Değeri
 • IT Hizmetleri için Finansal Yönetimin İlkeleri, Prensipleri ve Temel Kavramları
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemler ve Teknikler
 • IT Hizmetleri için Finansal Yönetimin Harekete Geçiricileri, Girdi ve Çıktıları
 • CSF’ler ve KPI’lar
 • Zorluklar ve Riskler

6. Talep Yönetimi Süreci

 • Talep Yönetiminin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • Talep Yönetiminin Katma Değeri
 • Talep Yönetiminin İlkeleri, Prensipleri ve Temel Kavramları
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemler ve Teknikler
 • Talep Yönetiminin Harekete Geçiricileri, Girdi ve Çıktıları
 • CSFler ve KPIlar
 • Zorluklar ve Riskler

7. İş İlişkisi Yönetimi Süreci

 • İş İlişkisi Yönetiminin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • İş İlişkisi Yönetiminin Katma Değeri
 • İş İlişkisi Yönetiminin İlkeleri, Prensipleri ve Temel Kavramları
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemler ve Teknikler
 • İş İlişkisi Yönetiminin Harekete Geçiricileri, Girdi ve Çıktıları
 • CSFler ve KPIlar
 • Zorluklar ve Riskler

8. Yönetişim

 • Yönetişim Stratejisi
 • Yönetişim Çerçeveleri ve Organları
 • Hizmet Stratejisinin Yönetişimle İlişkisi

9. Hizmet Stratejisi Organizasyonu

 • Hizmet Stratejisi Rolleri
 • Örgütsel Gelişim
 • Örgütsel Şubelere Ayırma
 • Örgütsel Tasarım

10. Teknoloji Hususları

 • Hizmet Otomasyonu, Enstrümantasyon ve Analizler
 • Hizmet Arabirimleri ve Self-Servis Kanalları

11. Hizmet Stratejisi Uygulama

 • Hizmet Yaşam Döngüsü aracılığıyla Uygulama
 • Yaşam Döngüsü Yaklaşımı İzleme
 • Hizmet Stratejisinin Diğer Hizmet Yaşam Döngüsü Aşamaları Üzerindeki Etkisi

12. Zorluklar, Riskler ve CSF’ler

13. Sınav Hazırlığı/Ön Sınav

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.