International Test Automation Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 2 Gün
 • PDF indir
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

Bu eğitim ile birlikte öncelikli olarak Test otomasyon yapısının projelerin doğasına uygun nasıl kurulduğunu öğrenmek hedeflenmektedir.

Bu hedefler doğrultusunda stratejiler belirlenmelidir. Doğru stratejiler ile yazılım projelerinin başarıya ulaşması ve hatalardan arınması sağlanmaktadır. Bu eğitimde uluslararası yetkinlikleri pratik uygulamalar ile öğrenilmesini sağlamaktadır.

Java ve Selenium WebDriver tecrübesi gerekmektedir.

 • Test Mühendisleri
 • Kalite Güvence Uzmanları
 • İş Analistleri
 • Sistem Analistleri
 • Programcılar
 • Yazılım Uzmanları
 • Proje Yöneticileri
 • Kurumsal Mimari Uzmanları
 • Yazılım Mimarları

 • Dünyadaki en son yazılım test ve kalite metodolojileri, teknikleri ve otomasyon araçları
 • Projelerin başarıya ulaşması için test aşamasında kullanılması gereken en iyi uygulamaları ve uluslararası yetkinlikleri pratik uygulamalar
 • Ticari ve açık kaynak kodlu araçları ve bunların birbirlerine karşı üstünlüklerini
 • Java ve Selenium WebDriver tecrübesi ile test otomasyon projelerinizi etkin kullanma

Test Otomasyon Stratejisi Planlama

 • Test Otomasyonunu Planlanması ve Yönetimi
 • Test Otomasyon Hedeflerinin Belirlenmesi: Doğru ve yanlış hedeflerin farkında olmak, en güncel teknolojileri ve standartları takip etmek
 • Test Otomasyon Yatırımının Getirisi
 • Test Ortamlarının Mimarisi ve Önemi
 • Test Otomasyonun Öncesi ve Sonrası
 • Senaryo Yazım Teknikleri (Scripting Techniques)
 • Teknikler: Doğrusal (Linear), Yapısal (Structured), Veri Güdümlü (Data-driven),
 • Anahtar Kelimelere Dayalı (Keyword-driven)
 • Gelişmiş Anahtar Kelimelere Dayalı ve Domain-Specific Test Language (Alana özgü test dili)
 • Ticari ve Açık Kaynak Kodlu Test Araçlarının Karşılaştırması
 • Mobil Test Otomasyonunun Esasları ve Uygulamaları


Selenium Webdriver ile Test Otomasyonu

 • Webdriver ile Web Uygulamalarında Navigasyon
 • ID ve Name Kullanımı ile Öğelerin Tanımlanması
 • CSS ve Xpath Kullanımı ile Karmaşık Yapıların Tanımlanması
 • Chrome Developer tools, Firebug ve FirePath Kullanımı
 • JUnit Anotasyonları ve Test Kodunun Yapısı
 • Etkileşim için Webdriver Komutları
 • Senkronizasyon Yöntemleri; Implicit vs Explicit Waits
 • Abstraction Layer Kullanımı, Page Object Models ve Domain Objects Page Object
 • Modelling Yaklaşımları
 • Selenium Webdriver ve Jenkins ile Continuous Testing Yaklaşımı
 • Behavior-Driven Development Temelleri
 • Tavsiye ve Yönlendirmeler
 • Test Automation Case Study
Eğitime kayıt olmak, eğitim planlamak ve diğer tüm konular için bize ulaşın!

+90 212 282 7700
info@bilginc.com