Teknolojilerin kesiştiği nokta!

Data-Driven Digital Transformation - Turning Disruptions into Opportunity by Strengthening the Decision Making Eğitimi

Bu eğitime ait planlanmış tarih bulunmamaktadır. Eğitim planlamak istiyorsanız formu doldurarak bize ulaşın.

Önkoşullar

Herhangi bir önkoşul yoktur.

Bu eğitim, stratejilerden üretilen “dijital değer oluşumu ve değer sunumu”nu uygun ürün ve hizmetlerin uygulanmasına verimli bir şekilde entegre etmek amacıyla katılımcıların üst düzey yöneticiler, strateji uzmanları, iş analistleri, veri analistleri, ürün yöneticileri ve mimarlar) Dijital İş Modellerinin temellerini, Kurumsal Mimariler ve Değer Önermeleri ile bağlantılarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Katılımcılar bu eğitimde stratejilerini dijital farklılaşmalara nasıl uyarlayacaklarını, farklılık yaratan ürünler ve hizmetler (değer önermeleri) oluşturmak amacıyla karar verme sürecini güçlendirmek için değer zinciri ve büyük verilerin gruplandırılması ve kanalize edilmesi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendireceklerini ve bu değer önermelerini dijital tüketicinin karar yolculuğuna nasıl ayarlayacaklarını öğreneceklerdir.

Herhangi bir önkoşul yoktur.

 • Üst düzey yöneticiler,
 • Strateji uzmanları
 • İş analistleri,
 • Veri analistleri,
 • Ürün yöneticileri ve mimarlar

 • Çalışma Unsurlarının Koordinasyonu için Dijital İş Modelleri
 • Dijital İş Modeli Kararları doğrultusunda Yetkinlik Haritasını, Veri Akışlarını ve Değer Önermelerini Oluşturma
 • Dijital tüketiciler tarafından sunulan geri bildirimler kullanılarak Değer Önermelerinin, Sunum Kanallarının, Müşteri / İş
 • Ortağı İlişkilerinin ve Yetkinliklerin Ayarlanması

Giriş

 • Dijital Farklılaşma, Bozucu Teknolojiler, Dijital Doygunluk ve Dijital Dönüşüm
 • Dijital farklılaşmalar iş fırsatlarına nasıl dönüştürülür?
 • Teknoloji sayesinde iş kültürünü dönüştürme,
 • Dijital Çağın İş Modellerinin Türleri,
 • Dijital İş Modellerinin temel unsurları: Dijital Dönüşüm için Motivasyon Modeli, Strateji Haritası, Değer Zinciri ve Değer Önermeleri
 • Dijital çağda Veri Hazırlılığı nasıl sağlanır
 • Dijital Yetkinlikleri oluşturmaya yönelik Çalışma Modellerinin temel unsurları: İş Mimarisi Grubu ve Açık Grubun İş ve
 • Kurumsal Mimarileri

Çalışma Unsurlarının Koordinasyonu için Dijital İş Modelleri

 • Değişimleri Yakalama: Rakip Önermeleri, Dijital Teknoloji Farklılaşması, Rekabetçi Baskılar, Değişen Müşteri Davranışları,
 • Değişimin Kaynakları ve Dijital İş Modelleri Kullanılarak Etkilerin Değerlendirilmesi (Etkileyenler, Değerlendirmeler, SWOT
 • Analizi, Olası Etkiler),
 • İstenen Sonuçlara Karar Verme: İş vizyonu, hedefler ve amaçlar,
 • Değer Zincirindeki Etkileri doğrultusunda Yöntemlere karar verme: Misyonlar, stratejiler, taktikler, iş politikaları ve kurallar
 • Stratejiler, değer önermelerini uyarlamak için müşteriyle karşı karşıya gelen / katma değerli yetkinlikleri nasıl koordine edebilir?
 • Verilerinizin gücünden faydalanma,
 • Dijital Dönüşüm için Veri Stratejisi,
 • Verileri İş Hedefleriyle Uyumlu Hale Getirme: Vizyon ve Misyon Beyanından Yol Haritalarına
 • Veri Kalitesi ve Veri Mimarisi İlkeleri,
 • Vaka Çalışması: Değer Zincirinin Faaliyetleri üzerindeki etkiler doğrultusunda Dijital Stratejileri tanımlama

Dijital İş Modeli Kararları doğrultusunda Yetkinlik Haritasını, Veri Akışlarını ve Değer Önermelerini Oluşturma

 • Dijital Strateji Haritası’nın bakış açıları arasında uyum nasıl sağlanır?
 • Yetkinlik Haritası üzerindeki etkileri ve İş Mimarisi Modeli’nin diğer unsurları,
 • TOGAF®'ın Mimari Geliştirme Yöntemi (ADM) Döngüleri kullanılarak yetkinliklerin oluşturulması,
 • Operasyonel iş unsurlarına (süreçler, organizasyon birimleri, aktifler ve pasifler) dek takip edilebilirlik,
 • Paydaşlara karar verme için gereken verileri doğru ve zamanında sunabilmek için Katma Değerli / Müşteriye Yönelik
 • Yetkinlikleri kullanma,
 • Her iki yöndeki güncellemeleri de dahil olmak üzere büyük verileri “yönlendirmek” amacıyla stratejik ve taktiksel sözleşme yazımı,
 • Büyük Veri Yönetimi araçlarının veri akışlarını yönlendirme ve yönetme (örneğin, Informatica’nın Power Center Big Data
 • Management sürümünü kullanma)
 • Katma Değerli Fonksiyonlar ile sunulan Hizmetler doğrultusunda İş Modeli Kanvası’nın (BMC) Değer Önermelerini, Müşteri /
 • İş Ortağı İlişkilerini ve Sunum Kanallarını Açıklama
 • Vaka Çalışması: Yetkinlik Haritası’nın iş fonksiyonları arasında “Veri Akışlarını” esas alan Dijital Stratejileri düzenleme ve sunulan hizmetler doğrultusunda BMC unsurlarını tanımlama

Dijital tüketiciler tarafından sunulan geri bildirimler kullanılarak Değer Önermelerinin, Sunum Kanallarının, Müşteri / İş Ortağı İlişkilerinin ve Yetkinliklerin Ayarlanması

 • Değer Önermelerini ayarlamak için İş ve Değer Modeli Kanvası unsurları,
 • “Değer Odaklı” Strateji Haritası kullanılarak İş Modeli Kanvası’nın unsurlarının konumlandırılması: en iyi uygulamalar,
 • Piyasa Güçleri, Stratejiler ve İş Ortaklıkları doğrultusunda ‘Ürünleri ve Hizmetleri’ farklılaştırmak amacıyla İş Modeli ve
 • Değer Önermesi Kanvaslarını kullanma,
 • Kendileriyle etkileşim kurmak amacıyla bir dizi temas noktası geliştirerek Müşteri Deneyimlerinin geliştirilmesi,
 • Dijital müşterilerden geri bildirim almak amacıyla Değer Akışlarını ve bunların aşamalarını tanımlama,
 • Model Kanvası unsurlarını ayarlamak amacıyla Değer Akışlarının sunduğu geri bildirimleri yönetme,
 • Vaka Çalışması: Dijital tüketicilerin geri bildirimlerini kullanarak strateji revizyonları için İş Modeli Kanvası ve Yetkinliklerini uyarlama

Sonuç

 • Dijital Dönüşüm adımlarını tekrarlama
 • Araç desteği

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.