How to be an 'Effective Leader' Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 2 Gün
 • PDF indir
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

Etkin liderlik, insan unsurun çok fazla önem kazandığı günümüzde işletmelerin başarısı için hayati önem taşımaktadır. Ekibine yol gösteren, harekete geçirebilen, birleştirici, motive edici, etkileyici kişiler başarılı bir yönetim kariyerine sahip olacaklar ve işletmelerine katma değer sağlayacaklardır.

Bu eğitim sayesinde şirket yöneticileri ve yönetici adayları çağdaş yönetim ve etkin liderlik teknikleri ile tanışacak, durumsal liderlik kavramını ve uygulamalarını öğrenecektir.

Bunlara ilave olarak, etkin yönetim şekillerini, başarılı bir lider ve yöneticide olması gereken önemli özellikleri, stratejik yönetimin amacı ve avantajlarını ve birçok konu başlıklarını uygulamalı olarak deneyimleyecek ve iş hayatlarına taşıyacaklardır.

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Üst ve orta kademe yöneticiler, liderlik becerilerini geliştirmek isteyen diğer tüm çalışanlar katılabilir.

 • Etkin liderlik, koçluk
 • İnsiyatif alabilme
 • Diğerlerini anlama
 • Değişim yönetimi
 • Kriz yönetimi
 • Kişilik profillerini ve davranış biçimlerini tanıma
 • Yönetsel becerilerini farkına varma
 • Farklı gelişim seviyelerindeki insanları yönetme

 • Liderlik stilleri
 • Takım dinamikleri
 • Geri besleme
 • Durumsal liderlik
 • Davranış
 • Kişilik profilleri
 • Soru sorma, dinleme
 • Delegasyon
 • Motivasyon
 • Nesiller arası iletişim
 • Beklenti yönetimi
 • İletişim teknikleri
 • Stratejik liderlik ve objektif belirleme
 • Liderlik ve stres yönetimi
 • Sadakat ve motivasyon
 • Delegasyon teknikleri
 • Duygusal zeka


Eğitime kayıt olmak, eğitim planlamak ve diğer tüm konular için bize ulaşın!

Eğitim Yorumları