Teknolojilerin kesiştiği nokta!

Architect Enterprise Applications with Java EE Eğitimi

Bu eğitime ait planlanmış tarih bulunmamaktadır. Eğitim planlamak istiyorsanız formu doldurarak bize ulaşın.

Önkoşullar

Dağıtık bilişim ve iletişim kavramlarını açıklama /Enterprise JavaBeans, servlets, JavaServer Pages JavaServer Faces dahil olmak üzere tüm Java EE teknolojilerini genel hatlarıyla açıklayabilme. /Nesne odaklı yazılım sistemlerinin analiz ve tasarımını gerçekleştirme./Nesne odaklı sistemlerin modellemesi için UML gibi bir notasyon kullanma/UML Kullanılarak Nesne Odaklı Analiz ve Tasarım

Architect Enterprise Applications with Java EE eğitimine sahip katılımcılar, Java Platformu, Enterprise Edition (Java EE) teknolojisini kullanarak kurumsal Java uygulamaları için sağlam mimariler geliştirmek için gereken bilgileri sağlar. Mimariyi bir kılavuz olarak kullanarak geliştirilen Enterprise Java uygulamaları hızlı bir değişim ve büyümeye yardımcı olabilir.

Bu eğitimi alarak, katılımcılar Java EE'nin teknik bağlamı ve ilgili teknolojilerin yanı sıra, Java EE teknolojilerini uygularken işe yarayan uygulama planları oluşturmak için gerekli stratejileri kavrarlar. Bu stratejiler, işlevsel olmayan niteliklerin (ölçeklenebilirlik ve esneklik gibi) kullanımı, Java EE teknolojisi planları ve tasarım modellerini kullanarak etkili karar vermeyi içerir.

 • Enterprise Architect'in rollerini, sorumluluklarını ve teslim edilebileceklerini tanımlayabileceksiniz.
 • İşlevsel olmayan gereksinimleri (NFR'ler) ve ortak problemleri ve çözümleri tanımlayabileceksiniz.
 • İş gereksinimlerini mimariye çevirebileceksiniz.
 • Müşteri, web, iş, entegrasyon ve veri katmanlarının mimarisini oluşturma konusundaki seçimler nasıl tartılır?
 • Mimari elemanlar ve kalıplar, araçlar, sunucular ve çerçeveler seçiminde çeşitli değerlendirme kriterleri uygulayacaksınız. 

Dağıtık bilişim ve iletişim kavramlarını açıklama /Enterprise JavaBeans, servlets, JavaServer Pages JavaServer Faces dahil olmak üzere tüm Java EE teknolojilerini genel hatlarıyla açıklayabilme. /Nesne odaklı yazılım sistemlerinin analiz ve tasarımını gerçekleştirme./Nesne odaklı sistemlerin modellemesi için UML gibi bir notasyon kullanma/UML Kullanılarak Nesne Odaklı Analiz ve Tasarım

 • Genel yazılım mimarisinden ve Java EE teknolojisi tabanlı kurumsal yazılım sistemlerinin tasarımından sorumlu geliştiriciler
 • Kurumsal mimarın rolü konusunda fikir sahibi olan ve Java EE teknolojilerini çok katmanlı kurumsal sistemlerde kullanmak isteyen geliştiriciler
 • Java EE teknolojilerinin kurumsal sistemlerinde hizmet kalitesini artırmak için nasıl kullanılacağını anlamak isteyen mevcut mimarlar
 • Oracle Certified Enterprise Architect sınavına hazırlanmalarına yardımcı olacak eğitimle ilgilenen geliştiriciler veya mimarlar katılabilir.

Bu eğitimin sonunda şunları yapabileceksiniz:

 • Java EE planında belirtilen teknikleri ve Java EE kalıplarında tanımlanan çözümleri kullanarak yazılım sistemlerini türetebileceksiniz.
 • Mühendislik takas tekniklerini kullanarak hizmet kalitesi gereksinimlerini, maliyeti etkin bir şekilde ele alın.
 • Mimarın ve mimarın sunduğu ürünlerin rolünü açıklayın.
 • Büyük ölçekli kurumsal sistemlerle ilişkili tipik sorunları listeleme ve açıklama.
 • Sistem mimarisindeki tipik sorunları çözmek için Java EE bileşen teknolojilerini iyi kullanın.

Introducing Enterprise Architecture

 • What is Enterprise Architecture?
 • An Architect's Roles and Responsibilities

Introducing Fundamental Architectural Concepts

 • Distinguish between architecture and design
 • Architectural Patterns
 • Architectural Deliverable Artifacts
 • What is an Enterprise Architecture Framework
 • 4 1 View Model
 • Architectural Modeling Using UML
 • Architecture Workflow
 • What is an Enterprise Architecture Framework

Developing a Security Architecture

 • Analyzing the Impact of Security in Distributed Computing
 • Examining Security in the Java EE Technology
 • Understanding Web Services Security

Understanding Non-Functional Requirements

 • Examining Non-Functional Requirements (NFRs)
 • Common Practices for Improving Qualities
 • Prioritizing Quality-of-Service (QoS) Requirements
 • Inspecting QoS Requirements for Trade-offs

Defining Common Problems and Solutions: Risk Factors and System Flexibility

 • Identifying Risk Factors
 • Designing a Flexible Object Model

Defining Common Problems and Solutions: Network, Transaction and Capacity Planning

 • Describing Network Communication Guidelines
 • Justifying the Use of Transactions
 • Planning System Capacity

Java EE 6 Overview

 • Java EE 6 Goals
 • Java EE Containers
 • Classic Java EE 5 Architecture
 • Impact of Java EE 6 on Architecture

Developing an Architecture for the Client Tier

 • Client Tier Development Roles
 • Information Architecture Client Concerns
 • Selecting User Interface Devices and Technologies
 • Discovering Reusability in the Client Tier
 • Deployment Strategies for the User Interface
 • Security Concerns in the Client Tier
 • Testing

Developing an Architecture for the Business Tier

 • Business Tier Technologies
 • Architecting the Domain Model
 • Development Best Practices

Developing an Architecture for the Integration and Resource Tiers

 • Examining Enterprise Information System Integration
 • Reviewing Java Integration Technologies
 • Applying Integration Patterns
 • Examining Service-Oriented Architecture (SOA)

Evaluating the Software Architecture

 • Evaluating Software Architectures
 • Evaluating Java EE Technologies
 • Creating System Prototypes
 • Selecting Servers and Frameworks

Eğitim Yorumları

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.