Gaziantep Advanced C# Programming Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 5 Gün
 • PDF indir
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

Bu Gaziantep Advanced C# Programming Eğitimi temel C# yazılım bilginizi geliştirmenizi ve .NET tabanlı kurumsal büyük çaplı yazılım projelerinde bilinmesi gereken yazılım konularını öğrenmenizi hedefler.

Web ve Windows ortamında uygulamalar geliştirebilmek için nesne yönelimli bir dil olan C# dilini iyi derecede biliyor olmanız gerekmektedir. .NET platformunun sunduğu tüm avantajları kullanarak nesne yönelimli programlama kuralları ile Web ve Windows uygulamalarında ileri seviye yazılımlar geliştirmeyi hedefliyorsanız {*egitim} tam size göre.

Web veya Windows ortamlarında nesne yönelimli C# yazılım dili ile ileri seviye programlama tekniklerini öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Bu Gaziantep Advanced C# Programming Eğitimi ile öğrenecekleriniz:

 • C # programlama dilini daha iyi anlayı.
 • Yansıma, dinamik yükleme ve özel niteliklerin rolünü öğrenin.
 • COM birlikte çalışma ve yansıtma mantığını basitleştirmek için DLR'yi kullanmayı öğrenin.
 • Süreçlerin, uygulama alanlarının ve konuların rolünü bilmek
 • XML verilerini değiştirmeyi öğrenin.
 • LINQ sorgu ifadeleri oluşturmayı öğrenin.
 • Nesnelere LINQ ile Program
 • LINQ'dan XML'e Program
 • LINQ'dan Kurumlara Program

Advanced C# Language Features

 • Learn how to build custom indexer methods
 • Overload operators on custom types
 • Create custom implicit and explicit conversion routines
 • Create and use extension methods
 • Know the role of anonymous types
 • Understand the internal composition of an anonymous type
 • Work with anonymous methods
 • Work with the C# lambda operator (=>)
 • Understand the role of pointers and the "unsafe context"

Reflection and Attribute Based Programming

 • Know the role of reflection
 • Work with the System.Reflection namespace
 • Dynamically load assemblies at runtime
 • Invoke methods on objets using late binding
 • Know the role of attributes
 • Build, constrain and apply custom attributes
 • Reflect over attributes
 • Build an extensible application using reflection, dynamic loading and attributes

The Dynamic Language Runtime (DLR)

 • Know the scope of the C# dynamic keyword
 • Understand the services of the DLR
 • Use the DLR to simplify reflection code
 • Use the DLR to simplify COM interop code

Topics in Multithreaded Programming

 • Understand the role of processes and application domains
 • Programmatically manipulate processes and application domains
 • Work with the System.Threading namespace
 • Know the role of thread synchronization
 • Create thread safe code using synchronization
 • Work with the Task Parallel Library (TPL)

Topics in XML Data Manipulation

 • Review the role of a well-formed and valid XML document
 • Examine the core XML services of the .NET platform
 • Examine the types of the System.Xml namespace
 • Load and traverse an XML document in memory
 • Work with XML readers and XML writers
 • Configure C# classes for XML serialization

An Introduction to LINQ

 • Understand the motivation behind LINQ
 • Visual Studio LINQ support
 • Debugging LINQ query expressions
 • Work with query operators and query expressions
 • Program with LINQ to Objects
 • Understand deferred and immediate execution
 • Know the role of the System.Linq.Enumerable type
 • Know the role of the System.Func delegate type
 • Understanding the query operators / delegates / lambda relationship

LINQ to XML

 • Understand the role of LINQ to XML
 • Work with the LINQ to XML object model
 • Examine the System.Xml.Linq namespace
 • Use LINQ to XML to create, query and save XML documents
 • Insert and remove XML data using LINQ to XML
 • Examine VB’s XML literal syntax
 • Work with VB XML axis properties
 • Understand the LINQ to XML / XML literal relationship

LINQ to Entities

 • Define LINQ to Entities
 • Understand the EF programming Model
 • Generate entities using Visual Studio
 • Know the role of object services
 • Know the role of the entity client
 • Examine the format of *.edmx files
 • Apply LINQ queries to relational databasesEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!