Cassandra for Developers Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 3 Gün
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!
En Yakın Tarih

24 Ekim 2021

3 Gün

Bu eğitim, popüler bir NoSQL veritabanı olan Cassandra’yı tanıtacaktır.  Cassandra’nın prensiplerini, mimarisini ve veri modelini kapsayacaktır.

Java programlama dilin ve Linux ortamı konusunda bilgisi olanlar (komut satırında gezinme, Nano ile dosya düzenleme)

 • Geliştiriciler / Veri mimarları bu eğitime katılabilir.

 • Cassandra mimarisi ve özellikleri
 • CQL (Cassandra Sorgu Dili)
 • CQL’deki veri modellemesi
 • Cassandra ile etkileşim için API’leri kullanacaksınız.


Cassandra Overview

 • Why We Need Cassandra
 • High Level Cassandra Overview
 • Cassandra Features
 • Basic Cassandra Installation and Configuration   

Cassandra Architecture and CQL Overview  

 • Cassandra Architecture Overview
 • Cassandra Clusters and Rings
 • Data Replication in Cassandra
 • Cassandra Consistency / Eventual Consistency
 • Introduction to CQL
 • Defining Tables with a Single Primary Key
 • Using cqlsh for Interactive Querying
 • Selecting and Inserting/Upserting Data with CQL
 • Data Replication and Distribution
 • Basic Data Types (including uuid, timeuuid)

Data Modeling and CQL Core Concepts

 • Defining a Compound Primary Key
 • CQL for Compound Primary Keys
 • Partition Keys and Data Distribution
 • Clustering Columns
 • Overview of Internal Data Organization
 • Additional Querying Capabilities
 • Result Ordering - ORDER BY and CLUSTERING ORDER BY
 • UPDATE and DELETE Queries
 • Result Filtering, ALLOW FILTERING
 • Batch Queries
 • Data Modeling Guidelines
 • Denormalization
 • Data Modeling Workflow
 • Data Modeling Principles
 • Primary Key Considerations
 • Composite Partition Keys
 • Defining with CQL
 • Data Distribution with Composite Partition Key
 • Overview of Internal Data Organization

Additional CQL Capabilities 

 • Indexing
 • Primary/Partition Keys and Pagination with token()
 • Secondary Indexes and Usage Guidelines
 • Cassandra Counters
 • Counter Structure and Definition
 • Using Counters
 • Counter Limitations
 • Cassandra collections
 • Collection Structure and Uses
 • Defining Collections (set, list, and map)
 • Querying Collections (Including Insert, Update, Delete)
 • Limitations
 • Overview of Internal Storage Organization
 • Static Column: Overview and Usage
 • Static Column Guidelines
 • Materialized View: Overview and Usage
 • Materialized View Guidelines

Data Consistency In Cassandra 

 • Overview of Consistency in Cassandra
 • CAP Theorem
 • Eventual (Tunable) Consistency in C* - ONE, QUORUM, ALL
 • Choosing CL ONE
 • Choosing CL QUORUM
 • Achieving Immediate Consistency
 • Using other Consistency Levels
 • Internal Repair Mechanisms (Read Repair, Hinted Handoff)
 • Lightweight Transactions (LWT)/ Compare and Set (CAS)
 • Overview of Lightweight Transactions
 • Using LWT, the [applied] Column
 • IF EXISTS, IF NOT EXISTS, Other IF conditions
 • Basic CAS Internals
 • Overhead and Guidelines

Practical Considerations 

 • Dealing with Write Failure
 • Unavailable Nodes and Node Failure
 • Requirements for Write Operations
 • Key and Row Caches
 • Cache Overview
 • Usage Guidelines
 • Multi-Data Center Support
 • Overview
 • Replication Factor Configuration
 • Additional Consistency Levels - LOCAL/EACH QUORUM
 • Deletes
 • CQL for Deletion
 • Tombstones
 • Usage Guidelines

The Java Client API 

 • API Overview
 • Introduction
 • Architecture and Features
 • Connecting to a Cluster
 • Cluster and Cluster.Builder
 • Contact Points, Connecting to a Cluster
 • Session Overview and API
 • Working with Sessions
 • The Query API
 • Overview
 • Dynamic Queries, Statement, SimpleStatement
 • Processing Query Results, ResultSet, Row
 • PreparedStatement, BoundStatement
 • Binding Values and Querying with PreparedStatements
 • CQL to Java Type Mapping
 • Working with UUIDs
 • Working with Time/Date Values
 • Working with Batches of SimpleStatement and PreparedStatement
 • Dynamic Queries and QueryBuilder
 • QueryBuilder Overview and API
 • Building SELECT, DELETE, INSERT, and UPDATE Queries
 • Creating WHERE Clauses
 • Other Query Examples
 • Configuring Query Behavior
 • Setting LIMIT and TTL
 • Working with Consistency
 • Using LWT
 • Working with Driver Policies
 • Load Balancing Policies - RoundRobinPolicy, DCAwareRoundRobinPolicy
 • Retry Policies - DefaultRetryPolicy, DowngradingConsistencyRetryPolicy, Other Policies
 • Reconnection Policies
 • Asynchronous Querying Overview
 • Synchronous vs. Asynchronous Querying
 • Executing Asynchronous Queries
 • java.util.concurrent.Future
 • Cassandra ResultSetFuture
 • Future Result Processing


Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

24 Ekim 2021
3 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
27 Ekim 2021
3 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
03 Kasım 2021
3 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
08 Kasım 2021
3 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
18 Kasım 2021
3 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
20 Kasım 2021
3 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
25 Kasım 2021
3 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
12 Aralık 2021
3 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra