Data Preparation for Predictive Analytics Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 1 Gün
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!
En Yakın Tarih

25 Ekim 2021

1 Gün

Bu eğitim, bir kuruluş bünyesinde tahmin özelliklerini uygulamaya koymak için gereken yapıları tanıtmaktadır. Ayrıca iş üzerindeki fiili etkiyi yönlendirebilmek için modellerin, kişilerin ve karar süreçlerinin nasıl etkileşimde bulunması gerektiğine dair gereken kavrayışın geliştirilmesine de yardımcı olmaktadır. İstatistik, olasılık, lineer regresyon, lojistik regresyon ve karar ağaçlarını esas alan teknikler, kestirimsel modellerin oluşturulmasını sağlayan temel unsurlar olarak tanımlanır. Sorunun çevrelenmesi, veri profilinin çıkartılması, verilerin hazırlanması, modelin değerlendirilmesi, insan faktörleri, liderlik ve organizasyonel kültür ile ilgili ilave konular da başarı için gereken ilave bileşenler olarak sunulmaktadır.

Herhangi bir önkoşul yoktur. 

 • Bu eğitimde;
 • İş zekası ve analitik yöneticileri program yöneticileri, mimarları ve proje yöneticileri
 • “Tahmin için güç” kavramını nasıl uygulamaya koyacaklarını öğrenmek isteyen veri odaklı işletme profesyonelleri
 • Kestirimsel analitik hakkındaki bilgilerini geliştirmek isteyen teknoloji profesyonelleri
 • Analitik çalışmalarında kestirimsel teknikleri kullanmak isteyen iş analistleri
 • Operasyonlarında proaktif ve kestirimsel karar verme tarzını geliştirmek isteyen iş yöneticileri
 • Kestirimsel analitiğin temel noktalarını ve bunların işin geliştirilmesini nasıl yönlendirdiğini öğrenmeye ilgi duyan herkes katılabilir.

 • Bu eğitimde;
 • Kestirimsel analiz tanımları, kavramları ve terminolojisi
 • Veri biliminin ne olduğu ve kestirimsel analitik ve iş zekası programlarıyla nasıl ilgili olduğu
 • Modellerin amaçları, yapıları ve kategorileri
 • İstatistik, veri madenciliği ve makine öğreniminden uyarlanan yöntemler
 • Kestirimsel modellerin fonksiyonları ve ilgili geliştirme yaklaşımları
 • Kestirimsel analitikler için ortak uygulama alanları ve kullanım senaryoları
 • İnsan faktörleri ve organizasyonel faktörler ile başarılı kestirimsel özelliklerin nasıl etkinleştirildiği
 • Roller, sorumluluklar ve yükümlülükler dahil temel ekip oluşumu, beceri geliştirme ve organizasyonel modeller
 • İş, teknik ve yönetim becerilerinin başarı için neden temel nitelikte olduğu
 • Kestirimsel analitik ile çalışmaya başlamak için uygulama rehberi


Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

25 Ekim 2021
1 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
10 Kasım 2021
1 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
18 Kasım 2021
1 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
19 Kasım 2021
1 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
20 Kasım 2021
1 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
21 Kasım 2021
1 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
23 Kasım 2021
1 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
06 Aralık 2021
1 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra