VMware Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage [V8.2] Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 2 Gün
 • PDF indir
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

Bu iki günlük uygulamalı eğitim, deneyimli VMware vSphere® yöneticilerine VMware Site Recovery Manager™ 8.2’yi kurmaları, yapılandırmaları ve yönetmeleri için gereken bilgiyi sunmaktadır. Eğitim, Site Recovery Manager kullanan felaket anında geri kurtarma planlarını nasıl yazacağınızı ve test edeceğinizi de göstermektedir.


Ürün Uyumu

 • VMware Site Recovery Manager [V8.2]

Hedef Kitle: Site Recovery Manager’ın kurulumundan veya yönetiminden sorumlu olan vSphere yöneticileri, mimarlar, sistem mühendisleri ve sistem entegratörleri 

Prerequisites:

This class requires completion of one of the following courses:

 • VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.x]
 • VMware vSphere: Fast Track [V6.x]
 • VMware vSphere: What’s New [V5.5 to V6.x]
 • VMware vSphere: Troubleshooting Workshop [V6.x]

bjectives:

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:

 • Summarize the components of Site Recovery Manager architecture
 • Deploy and configure the Site Recovery Manager appliance
 • Describe the principal disaster recovery topologies that are used with Site Recovery Manager
 • Configure inventory and resource mappings
 • Describe the storage replication options that are used with Site Recovery Manager
 • Configure Site Recovery Manager to leverage array-based replication
 • Describe VMware vSphere® Replication™ functionality
 • Describe the vSphere Replication architecture
 • Deploy and configure vSphere Replication for use with Site Recovery Manager
 • Build Site Recovery Manager protection groups based on vSphere Replication
 • Build, edit, execute, test, and remove a recovery plan
 • Perform a planned migration
 • Perform reprotect and failback using Site Recovery Manager and vSphere Replication

1 Course Introduction

 • Outline the necessary information to effectively undertake this course
 • Identify resources for additional information

2 Overview and Architecture

 • Discuss Site Recovery Manager architecture
 • Examine disaster recovery options with Site Recovery Manager
 • Describe Site Recovery Manager integration with VMware vSphere® ClientTM
 • Discuss Site Recovery Manager features
 • Analyze Site Recovery Manager storage policies and integration options
 • Discuss how Site Recovery Manager supports several disaster recovery topologies
 • Identify use cases for Site Recovery Manager across various scenarios
 • Describe how VMware Site Recovery™ for VMware Cloud™ on AWS integrates with Site Recovery Manager.

3 Deploy & Configure Site Recovery Manager

 • Identify the requirements to deploy Site Recovery Manager
 • Discuss the benefits of the Site Recovery Manager appliance
 • Explore vSphere deployment models
 • Deploy the Site Recovery Manager appliance
 • Navigate the Site Recovery Manager configuration user interface
 • Describe the process to register Site Recovery Manager with VMware vCenter Server®
 • Configure site pairing
 • Identify how to perform updates to the Site Recovery Manager appliance

4 Configuring Inventory Mappings

 • Outline the importance of inventory mappings
 • Examine configuration options for inventory mappings
 • Outline the importance of placeholders

5 Using Array-based Replication

 • Describe array-based replication
 • Discuss the role of the Storage Replication Adapter (SRA)
 • Explore the relationship between devices, consistency groups and datastore groups
 • Configure array pairs

6 vSphere Replication

 • Explore vSphere Replication architecture
 • Examine vSphere Replication functionality
 • Formulate use cases for vSphere Replication
 • Deploy a vSphere Replication appliance
 • Configure vSphere Replication appliance settings
 • Configure a vSphere Replication appliance connection
 • Deploy a vSphere Replication server
 • Register a vSphere Replication server

7 Replicating Virtual Machines with vSphere Replication

 • Configure vSphere Replication for virtual machines
 • Explain the importance of datastore mappings
 • Describe vSphere Replication recovery point objective scheduling
 • Describe the vSphere Replication disk transfer protocol

8 Building Protection Groups

 • Define protection group functionality
 • Examine the differences between array-based protection groups, protection groups based on vSphere Replication, and storage profile protection groups
 • Create a protection group
 • Discuss protection group settings
 • Remove protection from a virtual machine
 • Create a storage profile protection group

9 Building Recovery Plans

 • Discuss recovery plan concepts
 • List recovery plan steps
 • Discuss network planning
 • Discuss customization options in recovery planning
 • Outline how to implement a recovery plan
 • Investigate recovery plan options

10 Testing and Running a Recovery Plan

 • Discuss use cases for Site Recovery Manager
 • Describe planned migration
 • Identify Site Recovery Manager workflows
 • Discuss the importance of VMware vSphere® VMFS resignaturing
 • Examine Site Recovery Manager integration with various vSphere technologies
 • Outline how to conduct a recovery plan test
 • Perform recovery plan test execution
 • Identify the effects on the storage layer during recovery steps
 • Explain a recovery plan execution in planned migration or disaster recovery mode
 • Understand storage layer changes for plan execution types
 • Identify the recovery steps for each execution type
 • Describe how to reprotect a data center
 • Examine failback steps

11 Monitoring and Troubleshooting

 • Discuss Site Recovery Manager alarms
 • Explore Site Recovery Manager history reports
 • Configuring advanced Site Recovery Manager settings
 • Describe how to modify logging levels
 • Explain how to collect log bundles
 • Identify key log locations


Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!