HDP Developer: Custom YARN Applications Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 2 Gün
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!
En Yakın Tarih

04 Kasım 2021

2 Gün

Bu eğitim, Apache Hadoop için özel YARN uygulamalarını oluşturmak isteyen geliştiriciler için tasarlanmıştır. YARN mimarisini, YARN geliştirme adımlarını, YARN istemcisi ve ApplicationMaster yazımını ve Konteynerlerin başlatılmasını içerecektir. Bu eğitim, bir sanal makinede çalışan 7 düğümlü bir HDP kümesine uzaktan bağlanan Eclipse ve Gradle’ı kullanmaktadır.

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Veri bilimini ve makine öğrenimini Hadoop'a uygulaması gereken mimarlar, yazılım geliştiricileri, analistler ve veri bilim adamları bu eğitime katılabilir.

Bu eğitimin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler:

 • YARN mimarisini açıklayabilecekler
 • YARN uygulaması yaşam döngüsünü açıklayabilecekler
 • YARN istemci uygulamasını yazabilecekler
 • Hadoop döngüsünde YARN uygulaması çalıştırabilecekler
 • Çalışan bir YARN uygulamasının durumunu izleyebilecekler
 • YARN uygulamasının biriken günlük kayıtlarını görüntüleyebilecekler
 • ContainerLaunchContext yapılandırabilecekler
 • Uygulama dosyalarını küme çapında paylaşmak için Yerel Kaynak kullanabilecekler
 • YARN ApplicationMaster yazabilecekler
 • Senkronize ve asenkronize ApplicationMaster’lar arasındaki farklılıkları açıklayabilecekler
 • Konteynerleri bir küme içinde paylaştırabilecekler
 • Konteynerleri Düğüm Yöneticileri’nden başlatabilecekler
 • Belirli bir iş mantığını gerçekleştirmek için özel bir Konteyner yazabilecekler
 • Kaynak Yöneticisi’nin iş planlayıcılarını anlatabilecekler
 • Kapasite Planlayıcısı ile ilgili sorguları tanımlayabilecekler

 • Run a YARN Application
 • Setup a YARN Development Environment
 • Write a YARN Client
 • Submit an ApplicationMaster
 • Write an ApplicationMaster
 • Requesting Containers
 • Running Containers
 • Writing Custom Containers


Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

04 Kasım 2021
2 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
05 Kasım 2021
2 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
07 Kasım 2021
2 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
14 Kasım 2021
2 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
16 Kasım 2021
2 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
24 Kasım 2021
2 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
08 Aralık 2021
2 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
09 Aralık 2021
2 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra