Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals NEW Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 5 Gün
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!
En Yakın Tarih

18 Mayıs 2021

5 Gün

Bu eğitim, Oracle teknolojisi kullanan programlama dillerinin faydalarının yanında SQL ve PL/SQL temellerini sunar. İlişkisel veritabanları kavramlarını keşfetmenizi sağlar.

Tekli ve çoklu tablolara karşı sorgular yazma, tablolarda veri değiştirme ve veritabanı nesneleri yazma, çıktı özelleştirme için tekli satır fonksiyonlarını kullanma, dönüşüm fonksiyonları ve şartlı ifadelerini kullanma, birleştirilmiş verileri bildirmek için grup fonksiyonlarını kullanma, çoklu formlar, raporlar ve veri yönetimi uygulamaları tarafından paylaşılan uygulama kodlarının PL/SQL bloklarını yaratma, anonim PL/SQL bloklar, saklı yordamlar ve işlevler yaratma, tanımlayıcılar ve tuzak istisnalarını duyurma, veri yönetmek için DML ifadelerini kullanma, veritabanı nesnelerini yönetmek için DDL ifadelerini kullanma, PL/SQL değişkenlerini duyurma, kod akışını şartlı olarak kontrol etme (döngüler, denetim yapıları), saklı yordamları ve fonksiyonları açıklama, tablolardan satır ve sütun verileri geri alma bu eğitimin ana odak noktalarıdır.

Bu eğitim sayesinde hızlı, güvenilir, güvenli ve yönetimi kolay performans, veritabanı iş yüklerini optimize etme, IT masraflarını azaltma ve veritabanı bulutlarına konsolidasyon sağlayarak daha yüksek kalitede bir hizmet sunma yetkinliklerini edineceksiniz.

Herhangi bir ön koşul yoktur.

 • Uygulama Geliştiricileri
 • Form Geliştiricileri (Forms Developer)
 • Fonksiyonel Uygulayıcılar
 • PL/SQL Geliştiricileri
 • Portal Geliştiricileri
 • Rapor Geliştiricileri
 • Teknik Danışmanlar

 • Veri manipülasyonu ifadelerini (DML) Oracle Database içinde veri güncellemek için çalıştırma.
 • Etkili bir biçimde çalışan PL/SQL anonim bloğunu tasarlama.
 • PL/SQL sentaks ve özelliklerini tarif etme.
 • Program hatalarını ele alma.
 • Saklı yordam ve işlevleri tarif etme.
 • PL/SQL programlama yapılarını kullanma ve kod akışını şartlı olarak kontrol etme (döngüler, kontrol yapıları ve explicit cursors/açık imleçler)
 • Satırları işlemek için imleçleri kullanma.
 • Oracle Database 11g’nin ana yapısal bileşenlerini tanımlama.
 • SELECT ifadesi/deyimi ile tablolardan satır ve sütun verileri geri alma.
 • Sıralanmış ve sınırlanmış verilerin raporlarını oluşturma.
 • Özelleştirilmiş veriler oluşturma ve geri almak için SQL fonksiyonlarını dahil etme.
 • ANSI SQL 99 JOIN sentaks kullanarak çoklu tablolardan verileri gösterme.
 • Birleştirilmiş veri raporları yaratma.
 • Veri tanımlama dili (DDL) ifadelerini/deyimlerini, şema nesneleri oluşturmak ve yönetmek için çalıştırma.

 • Giriş
 • SQL SELECT İfadesi Kullanarak Veri Geri Alma
 • Sınırlanmış ve Sıralanmış Veriler
 • Çıktı Özelleştirme için Tekli-Satır Fonksiyonlarının Kullanımı
 • Dönüştürme Fonksiyonları ve Şartlı İfadeler/deyimler
 • Grup Fonksiyonlarını Kullanarak Veri Birleştirme
 • Çoklu Tablolardan Veri Gösterme
 • Sorguları Çözmek için Altsorguların Kullanımı
 • SET Operatörleri 
 • Veri Manipülasyonu
 • Tabloları Oluşturmak ve Yönetmek için DDL İfadelerini Kullanma
 • Diğer Şema Nesneleri
 • PL/SQL’a Giriş
 • PL/SQL Belirleyicileri
 • Yürütülebilir İfadeler/Deyimler Yazma
 • Oracle Server ile Etkileşim
 • Denetim Yapıları
 • Komposit Veri Tiplerinin Kullanımı
 • Explicit Cursors/ Açık İmleçler
 • Özel Durum Ele Alma
 • Saklı Yordam ve FonksiyonlarEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

18 Mayıs 2021
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
02 Haziran 2021
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
25 Haziran 2021
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
14 Temmuz 2021
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra