Hadoop Cluster Optimization Analysis and Maturity Assesment Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 4 Gün
En Yakın Tarih
03 Ekim 2023
4 Gün
Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

Hadoop Veri Platformu özellikleri, açık topluluğun yenilikçiliği ile sürekli olarak gelişmektedir. İş gereksinimleriniz de bu süre zarfında hızlı bir tempoyla değişmektedir ve verilerin daha fazla alanda kullanılması ve artan iş yükü de kümenize eklenmektedir. Görev açısından kritik olan yazılım platformları ile birlikte kümenizin performansı da gelişen ihtiyaçlarınızı karşılamaya devam edebilmesini sağlamak için en verimli hale getirilmelidir. Hadoop Profesyonel Servisler Mimarı, sadece HDP platformunda var olan çok geniş sayıdaki yapılandırma olasılıklarının neden olduğu olası karmaşıklıkların üstesinden gelmenize imkan sağlayacak fırsatları belirlemenize değil aynı zamanda kümenin kendisini etkileyen harici etkenlerin karmaşık etkilerinde de size yardımcı olabilecektir. Mimar, analizin yönetilmesinde yardımcı olacak ve yönetim ekibiniz için özel bir çalışma planı hazırlayarak ortamınızın performansı ve tutarlılığının geliştirilmesine yönelik bir yaklaşım sunacaktır.

Önemli Noktalar

 • Kuruluşunuzun Apache™ Hadoop® uyarlama ve olgunlaştırma çalışmasının bir sonraki fazına hazırlanması için Hadoop Profesyonel Servisler konusundaki bilgi ve deneyimden yararlanma. 
 • İşletmenizde Hadoop ile ilgili sonraki adımları yönlendirecek bir çalışma planının oluşturulmasında ekibinizle işbirliği yapma. 
 • Ekiplerinizin, küme performansına ilişkin belirli harici etkenlerin etkilerini daha iyi anlamalarına yardımcı olma.

Hedefimiz

Bu eğitimde hedefimiz, Hadoop kümelerinizin performansını ve tutarlılığını iyileştirmede ekibinize yardımcı olmak amacıyla bir çalışma planı tasarlayarak çalışmalarınızı azaltmak ve Hadoop’un olgunlaşması çalışmalarında karşınıza çıkabilecek güçlüklerin bazılarının üstesinden gelmektir.

Zorlu Noktalar

Hadoop’u uygulamaya koyma çalışmanızın uzun vadeli başarısı, kümenin hem içindeki hem de dışındaki etkenlerden olumsuz olarak etkilenebilir. Yerel çevresel koşullardan, insan hatasından veya yeniliğin temposuna ayak uyduramamak yüzünden ortaya çıkan bilgi ve uzmanlık eksikliklerinden kaynaklanan kümenizin yapılandırmasındaki içsel zorluklardan daha az verimli geliştirme kuralları ve/veya uygulamaları, kurumsal ortamın uyumsuzluğu gibi dışsal faktörlere dek birçok değişken kümenizin performans ve tutarlılık beklentilerini karşılayabilmesini ve/veya aşabilmesini etkilemektedir. Bu etkileri anlayabilmeniz amacıyla bir çalışma planına sahip olunmasının yanısıra yaklaşan ihtiyaçların ve gelecekteki kullanım vakaları için beklenen SLA’ların göz önüne alınması da bu güçlüklerin üstesinden gelebilmeniz için bir strateji geliştirmenize ve operasyonel verimliliğe doğru yol almanıza destek olacaktır. 

Ne Sunuyoruz

Hadoop Optimizasyon Analizi ve Çalışma Planı, kuruluşunuzun Hadoop platformu ile karşılaştığı güçlüklerin bazılarının üstesinden işbirliğine dayalı bir analiz çalışması görevlendirmesi ile gelebilmesine yardımcı olmaktadır. Bu görevlendirme, müşterinin belirlediği zorlu noktalara odaklanan çeşitli konuların güncel durum değerlendirmesi, “tkey” bileşenlerinin etkin bir şekilde çalışıp çalışmadığını veya yönetim planınızın bunları çözmek için bir yaklaşımı olup olmadığını kontrol etmek amacıyla Küme Durumu Kontrolü’nü ve kuruluşunuzun Hadoop platformu ile ilgili yaklaşan fırsatları anlayabilmesi için bir grup çalışması etrafında odaklanan bir Kullanım Vakası Değerlendirme faaliyetini içeren birçok noktaya sahiptir. Bu faaliyetlerin her biri, dokümante haline getirilmiş bir dizi bulgu ve öneri halinde biraraya getirilecektir.

Neden Bizim Ekibimiz

Hadoop Servisleri ekibi, dünyanın dört bir yanındaki müşterilerde gerçekleştirdiği yüzlerce Hadoop uygulamasından edindiği deneyimi, kolektif bilgisi ve önerilen en iyi uygulamalar ile birlikte sunmaktadır. Başarısı kanıtlanmış olan metodolojilerimiz, deneyimlerimizden ve açık kaynak bileşenlerinin geliştirilmesinin merkezinde yer alan uzman meslektaşlarımızla, Ürün Yönetimi, Hortonworks Destek ve Mühendislik ekipleriyle yakın işbirliğimizden geliştirilmiştir.

Hizmet Açıklaması


Proje Adımları 

 • Mevcut Durum Değerlendirmesi (CSA) 
 • Kümenin Fiziksel Topolojisinin gözden geçirilmesi 
 • SLA gereksinimleri ve kullanım vakası yol haritası ile uyumlu bir şekilde yüzeysel donanım ve ağ analizi 
 • İşletim Sistemi/Ağ yapılandırması ve kurulumunun (depolama, “limitler”, güvenlik duvarı, desteklenen işletim sistemi) doğrulanması 
 • HDFS bünyesinde veri organizasyonu (örn. kademelendirme kavramı) Kapasite, boyutlandırma ve büyüme stratejisi 
 • HDP mimarisi ve tasarımının değerlendirilmesi 
 • Yedekleme ve felaket anında geri kurtarma gereksinimleri ve stratejileri 
 • Güvenlik modelinin gözden geçirilmesi 
 • HA Yapılandırmasının gözden geçirilmesi 
 • Geçerli ve önerilen kaynak yönetiminin değerlendirilmesi (örn. programlayıcı, kuyruklar) 
 • Küme kullanımının ve kullanım düzenlerinin değerlendirilmesi 
 • Geçerli durum platformunun ve veri mimarilerinin kullanım vakası çalışma planına göre değerlendirilmesi 
 • Geçerli durum çalışma planının HDP ürün stratejisine göre değerlendirilmesi 
 • Gelecekteki durum ile ilgili önerilerin taslağının hazırlanması 

Küme Durum Kontrolü (CHC) 

 • Hadoop kurulumu ve yapılandırmasının değerlendirilmesi 
 • Platform güvenliği uygulamasının değerlendirilmesi 
 • Veri özümseme süreci ve yapılandırma analizi 
 • Veri yaşam döngüsünün değerlendirilmesi Taslak küme önerileri 
 • Geçerli küme performansı profilinin karşılaştırması 

Kullanım Vakası Dokümantasyonu (UCD) 

 • Aşağıdaki amaçlarla grup çalışması gerçekleştirilmesi: 
 • Kullanım vakalarının alınması 
 • Kullanım vakalarının değerlendirilmesi ve önceliklendirilmesi 
 • Kullanım vakası envanterinin ve çalışma planının oluşturulması 

Çıktılar 

 • Küme Değerlendirmesi ve Öneriler Çalışma Planı
 • Kullanım Vakası Envanteri Dokümanı Temel Varsayımları 

Müşteri Görevleri ve Bağımlılıkları 

 • Müşteri, bilinen sorunlar kaydını görevlendirmeden önce verecektir 
 • Müşteri, tüm önerilen Hadoop Mimarları’na kümeye doğrudan erişim hakkı verecektir


Müşteri Ekibi

 • Yönetici Sponsor 
 • Proje Yöneticisi/Teknik Lider/Karar Verici 
 • Hadoop Yöneticisi 
 • Ağ Yöneticisi 
 • Kilit Teknoloji Uzmanları (kapsam dahilindeki
 • CSA etkinliklerine bağlı) 

Kapsam Dışı 

 • Çalışma Beyanı’nda açıkça tanımlanmayan belirli konularla ilgilenme 
 • Keşfedilmiş her tür sorunun çözümü veya öneriler 
 • Kullanım Vakası Belirleme Grup Çalışmaları veya bilinenlerin ötesindeki Kullanım Vakalarının belirlenmesi 
 • Her tür üçüncü şahıs aracının analizi veya değerlendirmesiEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

Classroom / Virtual Classroom
03 Ekim 2023
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
09 Ekim 2023
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
14 Ekim 2023
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
01 Kasım 2023
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
03 Kasım 2023
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
07 Kasım 2023
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
18 Kasım 2023
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
19 Kasım 2023
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.