Business Analysis and Systems Design

Business Analysis Nedir?
İş Analizi (Business Analysis), organizasyonunuzun ihtiyaçlarını belirlemenize ve  sorunlarına çözüm bulmanıza yardımcı olan bir araştırma disiplini olarak anlaşılabilir. Bu çözümler, bir yazılım veya sistem bileşeninin geliştirilmesini, iş analizi süreci iyileştirmelerini, organizasyon değişikliklerini veya stratejik planlama ve politika geliştirmeyi içerebilir. İş analizinin amacı, iyileştirme ihtiyacını karşılayan iş analizi yöntemleri ve çözümleri belirlemektir. İş analizi eğitimi sırasında öğrendikleriniz sayesinde size en uygun iş analizi teknikleri ve iş analizi amaçlarını belirleyebilirsiniz.

Systems Design Nedir?
Sistem tasarımı, modüller, mimari, bileşenler ve bunların arayüzleri ve verileri gibi bir sistemin öğelerini belirtilen gereksinimlere göre tanımlama işlemidir. Bir işletmenin veya kuruluşun özel ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayan sistemlerin tanımlanması, geliştirilmesi ve tasarlanması sürecidir.

TOGAF Nedir?
TOGAF Açık Grup Mimarisi Çerçevesi (The Open Group Architecture Framework), kurumsal yazılım geliştirme için üst düzey bir çerçeve sunan bir mimari metodolojisidir. TOGAF eğitimi, hataları azaltmayı, zaman çizelgelerini korumayı, istenilen bütçede kalmayı ve kaliteli sonuçlar üretmek için Bilgi Teknolojilerini iş birimleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan sistematik bir yaklaşımla geliştirme sürecini düzenlemeye yardımcı olur.
Kesin açılacak

IIBA® CBAP® International Business Analyst

International Business Analyst Eğitimi, IIBA® BABOK® standartlarına uygundur. Eğitim içeriğinde bulu...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

TOGAF® 9.2 Foundation and Certified

TOGAF® standardı IS/IT Mimarisi alanında en ön planda olan genel çalışma çerçevesidir. Mimari bir uy...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

4 Gün

Kesin açılacak

IIBA® Business Analysis Methodology Processes and Concepts

Project Management Institute (PMI®), International Institute of Business Analysis (IIBA®), yazılım g...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

Use Case Modeling

Bir iş analisti olarak ve gereksinimlerin belirlenmesi ve belgelendirilmesinin bir parçası olarak ki...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

ISTQB Advanced Test Manager Certificate

ISTQB (Uluslararas Yazılım Testi Kalifikasyonları Kurulu), ileri sseviyede yazılım testine ilişkin u...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

5 Gün

Kesin açılacak

ISTQB Advanced Level Test Automation Test Engineer

Bu eğitim, katılımcılara bir test otomasyonu projesinde kendilerine rehberlik edecek bilgi ve beceri...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

IIBA® Agile Business Analysis

This new competency- based certification has been created with the collaboration of agile practition...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

IIBA® Gereksinim Mühendisliği (Proje Gereksinim, Kapsam ve Değişiklik Yönetimi)

Yapılan araştırmalar, Gereksinim Yönetimi sürecinde yapılan hataların ve eksikliklerin, yazılım proj...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

Data Analysis Boot Camp

Bu hızlı tempolu sınıf deneyiminde risk, performans, kalite, tahmin, öngörü, canlandırma, iş süreci...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

APMG Agile Business Analysis Foundation and Practitioner - AgileBA®

APMG tarafından onaylanan bu dört günlük eğitim, katılımcılara iş analisti rolünün sorumluluklarını,...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

4 Gün

Kesin açılacak

BCS Certificate in Systems Modelling Techniques

Sistem gereksinimlerini hem iş hem de BT paydaşlarına anlaşılır ve doğru bir şekilde bildirmek için...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

BCS Professional Certificate in Data Analysis

Bu eğitim ile iş analistlerinin nelerin gerektiğini daha ayrıntılı anlayabilecekleri bir şekilde ve...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

BCS Certificate in Systems Modelling Techniques (UML)

Sistem gereksinimlerini hem iş hem de BT paydaşlarına anlaşılır ve doğru bir şekilde bildirmek için...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

4 Gün

Kesin açılacak

BCS Certificate in Requirements Engineering

Üç gün süren bu yoğun eğitimde gereksinimlerin çeşitli bakış açılarını karşıladıklarını ve çatışmala...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

User Acceptance Testing

This course offers training in the methods and procedures required by staff who are engaged in the...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

Kesin açılacak

BCS Foundation Certificate in Digital Solution Development

Sistem Geliştirme nedir? Bu eğitim, yaşam döngüsü yaklaşımları, mimari, iş analizi, gereksinim mühen...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Kesin açılacak

BCS Certificate in Systems Design Techniques (including exam)

Bu eğitim, kurumsal yazılım uygulamalarıyla, özellikle de etkileşimli ve veri yoğun uygulamalarla il...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

4 Gün

Kesin açılacak

BCS Practitioner Certificate in Enterprise and Solution Architecture

Kurumsal Mimari ve Çözüm Mimarisine yönelik BCS Sertifikaları etrafında şekillenen üç eğitimden biri...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Tüm eğitimleri göster