Business Analysis and Systems Design

Business Analysis Nedir?
İş Analizi (Business Analysis), organizasyonunuzun ihtiyaçlarını belirlemenize ve  sorunlarına çözüm bulmanıza yardımcı olan bir araştırma disiplini olarak anlaşılabilir. Bu çözümler, bir yazılım veya sistem bileşeninin geliştirilmesini, iş analizi süreci iyileştirmelerini, organizasyon değişikliklerini veya stratejik planlama ve politika geliştirmeyi içerebilir. İş analizinin amacı, iyileştirme ihtiyacını karşılayan iş analizi yöntemleri ve çözümleri belirlemektir. İş analizi eğitimi sırasında öğrendikleriniz sayesinde size en uygun iş analizi teknikleri ve iş analizi amaçlarını belirleyebilirsiniz.

Systems Design Nedir?
Sistem tasarımı, modüller, mimari, bileşenler ve bunların arayüzleri ve verileri gibi bir sistemin öğelerini belirtilen gereksinimlere göre tanımlama işlemidir. Bir işletmenin veya kuruluşun özel ihtiyaç ve gereksinimlerini karşılayan sistemlerin tanımlanması, geliştirilmesi ve tasarlanması sürecidir.

TOGAF Nedir?
TOGAF Açık Grup Mimarisi Çerçevesi (The Open Group Architecture Framework), kurumsal yazılım geliştirme için üst düzey bir çerçeve sunan bir mimari metodolojisidir. TOGAF eğitimi, hataları azaltmayı, zaman çizelgelerini korumayı, istenilen bütçede kalmayı ve kaliteli sonuçlar üretmek için Bilgi Teknolojilerini iş birimleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan sistematik bir yaklaşımla geliştirme sürecini düzenlemeye yardımcı olur.

Tüm eğitimleri göster