Business Analysis

Kesin açılacak

BCS Foundation Certificate in Business Analysis - 4 day

İş Analistleri ne yapar? Rolleri için hangi becerilere ve yetkinliklere ihtiyaç duyarlar? Bu 4 günlü...

  • Classroom
  • Virtual Classroom
  • Online

4 Gün