Cassandra

Kesin açılacak

Cassandra for Developers

Bu eğitim, popüler bir NoSQL veritabanı olan Cassandra’yı tanıtacaktır.  Cassandra’nın prensiplerini...

  • Classroom
  • Virtual Classroom
  • Online

3 Gün