Change Management

BCS Specialist Certificate in Change Management

Bu eğitim, adaylara bir hizmet kuruluşunda Değişiklik Yönetimi sürecini başarıyla kullanabilmeleri i...

  • Classroom
  • Virtual Classroom
  • Online

3 Gün