Design Patterns

Kesin açılacak

Enterprise Design Patterns & Architectures

Birden fazla makineye yayılan uygulamalar kasıtlı ve çok farklı bir tasarım yaklaşımı gerektirmekted...

  • Classroom
  • Virtual Classroom
  • Online

5 Gün

Kesin açılacak

OOP Principles & Design Patterns

Tasarım desenleri, bir yazılım problemini en basit ve en efektif şekilde çözüme kavuşturacak yönteml...

  • Classroom
  • Virtual Classroom
  • Online

5 Gün