PPSO

Programme and Project Support Office Essentials

Program ve Proje Desteği rolleri, Program ve Proje Yönetimi’ne sağladıkları katkılar açısından gitti

  • Classroom
  • Virtual Classroom
  • Online

4 Gün

+90 212 282 7700
info@bilginc.com