The intersection of technologies!

TOGAF® ve Kurumsal Portföy Yönetimi

Hem Açık Grup Mimarisi Çerçevesi (TOG AF®) ve hem de Portföy Yönetimi, karışık ve hızlı ilerleyen organizasyonel çevrelere yapı ve yön getirmeyi vaat etmektedir: TOGAF çerçevesi bir bütün olarak işletme için ve Portföy Yönetimi kurumsal proje dünyası için vaat eder.

Eğer etkin olarak yapılmazsa her ikisi de çözüm üretmek amaçlı uygulandıkları mevcut sorunları daha da kötü bir hale getirecektir. Ancak benzer amaçlarıyla bir veya birden fazla bileşen için çok yararlı olabilirler. TOGAF çerçevesinin Mimari Gelişim Yöntemi sürecine, planlama için yetenek bazlı yaklaşıma ve TOGAF çerçevesinde zaman içerisinde oluşmuş mimari havuz dikkat verin. Bunlar, işletmenin ilerlemesi için hangi projelerin hayata geçirilmesi ve yapılan işlerden hangi sistemlerin veya işlerin etkilendiğini açık bir şekilde belirlemek için portföy yönetimi organizasyonlarına yardımcı olabilir.

Portföy Yönetiminin Temel Hedefleri

Şirketler belirli bir ölçülü veya belirli bir büyüme hızına eriştikçe önlerindeki dönüşüm seçeneklerini etkin bir şekilde değerlendirme ve analiz etme yeteneklerini kaybederler. Sonuçta hiçbir tek organizasyon her şeyi tek başına yapamaz. Küçük ve yalın organizasyonlar aslında konuşma ve ilham yoluyla kendilerini etkin bir şekilde yönlendirebilmektedir. Ancak her şeyi yolunda tutmayı başarabilmek yüzlerce çalışanınız, birden fazla ürününüz ve onlarca sistem bileşenleriniz olduğunda daha yapılandırılmış bir rehberlik gerektirir.

Portföy Yönetimini içselleştirmek, organizasyonun çalışması için yeni bir dizi yatırımın önceliklendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve değerlendirilmesi için harika bir fikirdir. Organizasyonun hedefleri açıkça ifade edilmiş olmalıdır; Portföy Yönetiminin işi bu amaçları başarabilmek için organizasyonun şansını maksimize etmeye yardımcı olmaktır:

  1. Doğru girişimleri belirlemek: Organizasyonlar tipik olarak hayata geçirebileceklerinden daha iyi fikirler üretirler. Bu her koşulda işletmenin enerjisi ve yaratıcılığı açısından iyi bir şeydir. Ancak bu fikirleri sıraya koyacak ve öncelikli olarak hangisinin hayata geçirileceğini belirleyen iyi bir mekanizma olmaz ise biraz problemli bir sürece dönüşebilir. İyi bir portföy yönetim uygulaması projeleri seçmek için kriterleri belirlemeye yardımcı olur. Bu, yatırımdaki arzu edilen dönüşü içerebilir. Bunun yanı sıra işletmenin ilerlemesi için projelerin doğru bir karışımı, doğru yetenekleri sağlamak ve uygun sistemlere yatırım yapmak ve uygun bir ruh içerisinde düzenlemelere uygunlukta bunun içerisindedir.
  2. Kaynakları onlara uygun bir şekilde atamak: En büyük kuruluşta bile en sonunda insanlar da, para da sınırlıdır. Doğru zamanda işi yaptırmak, bu projelerin organizasyonel amaçları karşılamasına ve ayrıca başarılı bir şekilde uygulanması için kademelendirilmesine bağlıdır. Porföy yönetimi burada sadece bütçe izlemesi olarak değil aynı zamanda organizasyon içerisinde becerileri ve rolleri belirleyerek ve her kademede proje uygulamasını öngörerek de yardımcı olur.
  3. Organizasyon içerisinde etkileri etkin bir şekilde yönetmek: Karmaşık bir organizasyonda eğer müşterilerin ihtiyaçları konusunda çok kesin odaklanmalarınız var ise büyük ihtimalle bir şeyleri kaçırıyorsunuzdur. Organizasyonun hem içerisindeki hem dışındaki hisse sahiplerinin arzularının ve bakış açılarının farklı olması çok muhtemeldir; hedefinize doğru ilerlerken bunların neler olduğunun farkında olmalısınızdır. Buna ek olarak, çekirdek sistemlerinizdeki değişiklikler organizasyonunuzda dalgalanmalar yaratabilir (ve periferal sistemlerdeki değişiklikler de zarar verebilir). Portföy Yönetimi erkenden portföyde ölçme değerlendirmeleri yaparak bu alandaki riskleri ve genellikle etkilenen sistemleri ve iş alanlarını belirler ve ardından başarılı ve kolay bir şekilde uygulanması için riskleri azaltmak için düzeltici eylemlerde bulunur.

Başarılı (veya başarısız) portföy yönetimi için çeşitli yaklaşımların üzerinde durmak bu makalenin amacının ötesindedir. Ancak kısa sürümü ise portföy yönetimi kavramsal olarak basit ama başarılı uygulamak için zordur. Baştan çıkarıcı şey genellikle baştan yukarı başarılı kozlarla bu amaçları yerine getirmek, ilgili bilgiye yeterince sahip olmadan ilerlemeye çalışmamak, tam bir iş durumu olarak görmek, detaylı proje tahminleri yürütmek veya sistem etki değerlendirmeleri gerçekleştirmektir. Ve birçok organizasyon, kendini anlama anlamında organizasyonel açıdan eksiklik yaşadığından bu bilgileri elinde bulundurmada zorluk yaşar.Let us call you!
By using this website you agree to let us use cookies. For further information about our use of cookies, check out our Cookie Policy.