ITIL DISASTER RECOVERY

ITIL DISASTER RECOVERY PLANI   

Son dönemde yaşanan doğal afetlerin ardından cep telefonlarıyla bir süre görüşme yapılamaması, doğal afetlerden sonra vatandaşların veya kurumların arasındaki iletişimi sağlamak için alınabilecek önlemleri gündeme getirdi. Olağanüstü durum kurtarma planınızı ITIL süreçleriyle eşleştirmek, daha iş odaklı bir plan oluşturmanıza ve planınızın performansını artırmanıza yardımcı olabilir. ITIL süreçleri olağanüstü durum kurtarma planınızın korunmasına ve test edilmesine de yardımcı olabilir.ITIL; Information, Technology, Infrastructure, Library sözcüklerinin ilk harflerinden oluşan, Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi olarak adlandırılır. ITIL, IT servislerini eksiksiz ve en iyi kalitede yönetmek üzere geliştirilmiş bir servis yönetim yönelimidir.

ITIL acil durum anlarında nasıl aksiyon alacağınızı belirler!

IT Hizmet Yönetimi'nde dinamikler sürekli değişir. Değişiklik Yönetiminin amacı, tüm yöntemlerin etkin ve hızlı bir şekilde ele alınması için standart yöntem ve prosedürlerin kullanılmasını sağlamaktır. Bu, değişimle ilgili olayların hizmet kalitesi üzerindeki etkisini en aza indirgemek ve sonuç olarak kurumun günlük operasyonlarının devam etmesini sağlamaktır. Ancak, derinlemesine etki analizi veya testi için zaman ayrılamayacak ve uygulamaya hemen geçilmesi gereken anlar vardır: Acil Durum Değişikliği.

Olağanüstü durum kurtarma, modern iş planlamasının en önemli parçalarındandır. Acil durum kurtarma planları olmayan şirketler acil durumda sekteye uğrarlar. Siber saldırı, yangın, sel veya bağlantı kaybı ile başa çıkmak için mücadele ederler. Olağanüstü durum kurtarma planınız ne kadar iyi olursa ve personeliniz bunu uygulamaya ne kadar aşina olursa, acil bir durumdan sonra işletmenizin iyileşmesi o kadar kolay olacaktır.

Bir ITIL ortamı, her büyüklükteki işletmenin bir felaketin ardından yoluna devam etmesine yardımcı olacaktır. Şirketinizde henüz bir olağanüstü durum kurtarma planı yoksa veya mevcut planınızın güncellenmesi gerekiyorsa, bir ITIL ortamı oluşturmak işletmenizin daha da hazırlıklı olmasına yardımcı olabilir.

Acil Durum Değişikliklerinin doğası gereği, resmi bir Değişim Danışma Kurulu toplantısına ayrılacak zamanın olmadığı hatta doğaçlama bir toplantı düzenlemenin bile mümkün olmadığı açıktır. Ancak, Acil Durum Değişiklikleri Değişim Yönetimi kararı olmadan uygulanmamalıdır. ITIL'a göre, Acil Durum Değişikliği süreci hala yüksek bir yetki ve kontrolü elinde tutmalıdır. Ancak bu süreçler normal bir değişiklik süreci kadar resmi olmayabilir. Acil Durumda uygulanacak değişiklikler minimum seviyede olmalıdır. Her Acil Durum Değişikliği uygulamasından sonra uygulananın gerçekten bir Acil Durum Değişikliği olup olmadığını belirlemek gerekir. Uygulama bir acil durum değişikliği değilse, bu değişikliklerin gelecekte Acil Durum Değişikliği olarak algılanmaması için neler yapılabileceği kararlaştırılmalıdır.

Acil Durum Değişikliği Sürecindeki Roller nelerdir?

1.    Değişim Yöneticisi  – Tüm değişikliklerden sorumludur. Hizmetin devamlılığından ödün vermeden faydalı değişikliklerin yapılmasına izin verir. Ayrıca acil durum anlarında gerçekleştirilmesi gerektiği öne sürülen değişikliğin normal süreçte işlenmek üzere yeniden oluşturulmasına veya acil durum başlığı altında değerlendirilmesine karar verecek ECAB’ı kurma sorumluluğu vardır. Değişiklik Yöneticisi, değişiklik uygulanmadan önce gerekli tüm hazırlıkların yapılmasını sağlamalıdır.
2.    Değişim Danışma Kurulu (CAB) – IT biriminin Değişim Yöneticisi'ne değişiklik değerlendirmesi, önceliklendirme ve zamanlama konusunda yardımcı olmak amacıyla oluşturduğu danışman grubudur. CAB’ın bazı üyeleri ECAB'nin bir parçası olabilir. Grubun Acil Durum Değişikliklerine bir etkisi yoktur.
3.    Acil Durum Değişikliği Danışma Kurulu (ECAB) - Acil Durum Değişiklikleri ile ilgili karar vermekten sorumlu CAB gurubudur. ECAB üyeliği ECAB toplantısına karar verebilir. Ve acil durum anında deneyim ve uzmanlığına başvurulabilecek kişileri guruba katabilir.
4.    Diğerleri – Acil durumlarda becerilerine ve yetkilerine danışılması gereken yönetici ve çalışanlar: Teknik Analist , Configuration Manager , Uygulama Analisti
5.    IT operatörü – bir sistemin teknolojisini çalıştırmaktan sorumlu olan kişilerdir. Acil Durum Değişikliği sırasında IT operatörü, teknik becerilerine bağlı olarak, Acil Durum Değişikliğini test etme, uygulama ve uygulama başarısız olursa geri planın gerçekleştirilmesine yardımcı olma gibi durumlarda destek olabilir.
6.    Değişiklik Talebi - Değişiklik Yönetimi sürecini tetikleyen kişi/olay.

ITIL ile acil durum önlemi alarak nasıl tasarruf edilir?

ITIL uygulamalarını başarıyla uygulayan şirketlerin tasarruf ettikleri bilinmektedir. Pink Elephant, Procter ve Gamble'ın yardım masası çağrılarını işletim prosedürlerini iyileştirerek dört yılda yaklaşık 500 milyon dolar tasarruf etmiştir.Nationwide Insurance, ITIL ile sistem kesintilerini yüzde 40 oranında azalttı. Ayrıca iyileştirmeler neticesinde üç yıl boyunca 4,3 milyon dolar yatırım getirisi aldı. Capital One "iş açısından kritik" olaylarını iki yıl boyunca yüzde 92 oranında azalttı. Üç yıllık ITIL uygulamasından sonra, orman ürünleri şirketi MeadWestvaco, IT bakım alanında yılda 100.000 dolardan fazla para harcadığını ve ITIL sayesinde operasyon istikrarında yüzde 10'luk bir kazanç elde ettiğini açıkladı. Ancak IT personelinin katılımı ve işbirliği olmadan, herhangi bir uygulamanın sürdürülmesi mümkün değildir. Bir kuruluşa en iyi uygulamaları getirmek teknik iyileştirme gibi görünse de aynı zamanda bir PR işidir.

Her başarısızlık durumu, etkeni için önceden plan yapmak imkânsızdır. Uygulamada, ITIL’ın getireceği kazançları sistemi kuruluşunuzda uygulayıp etkin bir şekilde kullanana kadar bilemezsiniz. Nihayetinde, ITIL bir çerçeve olduğundan, yalnızca kurumsal katılımın izin verdiği ölçüde başarılı olabilir. Sertifikalara önem vermek, eğitim ve dönüşüme yatırım yapmak başarı ve tasarruf şansını artırmaya yardımcı olacaktır!Egitimlerle ilgili bilgi almak ve diger tum sorulariniz icin bize ulasin!

İlgili Eğitimler

Configuration Management With Puppet

Bu eğitim, Puppet kullanan Red Hat ürünlerini içeren örnek vakaları kapsayacaktır:Red Hat Enterprise...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

4 Gün

Check Point Cyber Security Engineering (CCSE) R80.20

Check Point Cyber Security Engineering R80.20, Check Point Yeni Nesil Güvenlik Duvarlarının etkin bi...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Certified ISO/IEC 27001 Lead Implementer

ISO/IEC 27001 Lead Implementer training enables you to develop the necessary expertise to support...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

4 Gün

ITIL 4 Foundation

Bu eğitim, IT liderlerine, uygulayıcılarına, destek personeline ve organizasyonun dijital ve bilgi s...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

2 Gün

ISTQB Advanced Level Test Automation Test Engineer

Bu eğitim, katılımcılara bir test otomasyonu projesinde kendilerine rehberlik edecek bilgi ve beceri...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Check Point Cyber Security Administrator (CCSA) and Engineering Fast Track (CCSE) R80.20

Bu 5 günlük hızlandırılmış eğitim hem Check Point Cyber Security Administration R80.20 hem de Check...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

5 Gün

Administering System Center Configuration Manager

This five-day course describes how to use Configuration Manager and its associated site systems to...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

5 Gün

HDP Analyst: Data Science

Hadoop, verileri depolamak ve donanım cluster’ları üzerinde uygulamaları çalıştırmak için açık kayna...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

3 Gün

Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC)

CRISC is the only certification that prepare...

 • Classroom
 • Virtual Classroom
 • Online

4 Gün

RED HAT NEDİR? RED HAT HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER II 

DEEP LEARNING & MACHINE LEARNING

FRAMEWORKLER NEDİR VE NE İŞE YARAR?

SİBER GÜVENLİKTE KARİYER

YAPAY ZEKÂ VE TÜRLERİ

MULTI-CLOUD: EFSANELER VE GERÇEKLER

RED HAT HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER