Bilişim Sektörünün Sorunu : Nitelikli Eleman Açığı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilişim sektörü çok hızlı bir büyümenin içinde. Bu öyle bir büyüme ki bazı daralma dönemlerinde diğer sektörlerden bazılarına durgunluk hakim olup istihdam oranları düşerken bile bilişim sektöründe eleman alımında bir azalma pek görülmüyor. Sektörün en önemli sorunlarından birisi de bu noktada ortaya çıkıyor. Bu sorun bilişim sektörünün en önemli sorunu nitelikli eleman açığı olarak ifade edilebilir. Çoğu küçük ve orta büyüklükte olmak üzere ülkemizde 1600’ün üzerinde firma bu sektörde faaliyet gösteriyor. Yaşanan sorunlar incelendiğinde % 62 ile nitelikli iş gücü açığı başı çekmekte. Sektörde 200 binden fazla kişi çalışıyor. Fakat nitelikli iş gücüne duyulan ihtiyacın çok fazla olması ve sektördeki gelişmeler paralelinde sürekli artması doğrultusunda ülkemizde bilişim sektöründe nitelikli eleman açığı hiç azalmayan bir sorun olmaya devam ediyor.

Ülkemizin 2023, hedeflerine ulaşmasında bilgi ve iletişim teknolojilerinin lokomotif sektör olacağını söylemeye gerek yoktur sanırız. Bu noktada söz konusu sektörün nitelikli eleman açığını gidermeye yönelik çalışmaların artırılması ve hızlandırılması büyük önem arz etmektedir. Sektörde yazılım test uzmanı, DBA (database administrator- veritabanı yöneticisi) gibi işgücünün yanında nitelikli ara elemana da ihtiyaç duyulmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde başarılı ve kalıcı olmanın en önemli şartı nitelikli ve sürdürülebilir iş gücüne sahip olmaktır. Tüm bu nedenlerle üniversitelerin, iş dünyasının ve amaca yönelik hizmet vermek için kurulmuş eğitim merkezlerinin iş birliği yaparak, elbirliği ile sektördeki nitelikli eleman açığını gidermek için çalışmaları gerekmektedir.

Ülkemizde bilişim sektöründe beşeri ilişkileri ve yabancı dilbilgisi yüksek olması beklenen danışmanlık, proje yöneticiliği, sistem mühendisliği gibi teknik pozisyonlarda istihdam sıkıntısı devam ediyor. Bunun yanında online hizmetler yeni bir alan olduğu için çevrimiçi yayıncılık, satış ve pazarlama yetkinlikleri taşıyan kişiler bulmak zor olabiliyor. Şu an için bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe 100 binden fazla kişiye ihtiyaç bulunmaktadır.

Bilgi teknolojileri istihdamı Uluslar Arası Çalışma Organizasyonu (ILO) rakamlarına göre ülkemizde binde 5 seviyelerinde iken Avrupa Birliği ülkelerinde ortalama % 3,9 seviyelerindedir. Üstelik bu sektörde bir kişilik istihdam oluşturmak için 5 bin dolar civarında bir yatırım gerekmekte iken diğer sektörlerde aynı rakam 30 bin ile 50 bin dolar arasında değişebilmektedir. Bu da göstermektedir ki diğer sektörlere göre çok daha az maliyetle çok sayıda personelin iş sahibi olması mümkünken nitelikli iş gücünün olmamasından dolayı hem bilgi ve iletişim teknolojilerinde iş açığı sektörü olumsuz etkilemeyi sürdürmekte hem de ülke ekonomisinin büyük sorunlarından olan işsizlik devam etmektedir. En çok açık bulunan pozisyonlara bakacak olursak bu pozisyonları yazılım test uzmanı, web yazılım uzmanı, web master, web tasarımcısı, flaş tasarımcısı, sistem yöneticisi, veritabanı yöneticisi, internet ve mobil uygulamaları uzmanı, iş uygulamaları uzmanı, veri sistemleri ve uygulamaları uzmanı olarak sayabiliriz.

Bu noktada değinmemiz gereken hususlardan birisi de firmaların kendini birden fazla alanda geliştirmiş tecrübeli elemanları tercih ediyor olması. Sektörde veri giriş personelinden DBA (veritabanı yöneticisi-database administrator)ya kadar uzanan çok geniş yelpazede 50 civarında meslek bulunuyor. Birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çok fazla ihtiyaç hissedilen ve meslek piramidinin en üst seviyelerinde yer alan yazılım uzmanlığı ve mühendislik oldukça rağbet görüyor. Ayrıca Türkiye’deki ve sağlık sektöründeki güçlü gelişime paralel olarak sağlık teknolojileri konusundaki uzmanlara da çok ciddi anlamda ihtiyaç var. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki ihtiyacı gidermek üzere harekete geçerek farkındalık oluşturmak, personele nitelik kazandırarak bu sektörde çalışmalarını sağlamak ülkemizi 2023’e taşıyacak vizyon adına önemli bir çaba olacaktır.Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

HEMEN JAVASCRIPT ÖĞRENMEYE BAŞLAMANIZ İÇİN 6 NEDEN!

PMP SINAVI DEĞİŞİYOR

DOCKER HAKKINDA BİLMENİZ GEREKENLER

TOGAF HAKKINDA MERAK EDİLENLER

RED HAT NEDİR? RED HAT HAKKINDA TÜM MERAK EDİLENLER II 

DEEP LEARNING & MACHINE LEARNING

FRAMEWORKLER NEDİR VE NE İŞE YARAR?