ITIL'A YAKIN BAKIŞ II

ITIL’e yakından bakış yazı dizimize devam ediyoruz. Bu yazıda, hizmet tasarımı kitabının ana konu başlıklarını tamamlayacağız.

Ulaşılabilirlik Yönetimi

Ulaşılabilirlik yönetimi, işletmelerin işlerini uyarlanabilir bir maliyetle desteklemeleri için, BT hizmetlerinin ulaşılabilirliğinin devamlılığını sağlamayı hedefler. Yüksek seviyedeki etkinlikler ulaşılabilirlik gerekliliklerini, ulaşılabilirlik planını oluşturmayı, ulaşılabilirlik durumunu izlemeyi ve idamenin izlenmesi zorunluluklarını getirir.

Ulaşılabilirlik yönetimi bir BT bileşeninin belirlenen zaman içinde kabul edilebilir seviyede faaliyet göstermesinin sağlanmasını işaret eder.

Güvenilirlik: Bir BT bileşenin belirlenen koşullarda, kabul edilebilir düzeyde işlev görmesi yeteneği.

İdame edilebilirlik: Bir BT bileşenin çalışabilir durumunun devam ettirilmesi ya da çalışır duruma getirilebilmesi yeteneği.

Hizmet verebilirlik: Bir kurum dışı tedarikçi için, sözleşmeli olarak bir bileşen ya da işlevin ulaşılabilirliğini sürdürebilme yeteneği.

Esneklik: İşletmesel hatalardan uzak olmanın bir tür ölçüsü ve hizmet güvenilirliğinin sağlanmasında bir yöntemdir.

Güvenlik: Bir hizmet veren ortak kullanılan verilere sahip olabilir. Güvenlik bu verinin gizliliğine, sağlamlığına ve ulaşılabilirliğine işaret eder. Ulaşılabilirlik sistemin uçtan uca ulaşılabilirliği için kesintisiz bir izleme sağlar.

Kapasite Yönetimi

Kapasite yönetimi işletmelerin BT kaynaklarını iş gereklilikleriyle eşleştirmesine yardım ederek IT hizmetlerinin en iyi maliyetle tedarik edilmesini sağlar. Yüksek seviyeli etkinlikler şu bileşenleri içerir:

 • Uygulama boyutlama
 • İş yükü yönetimi
 • Talep yönetimi
 • Modelleme
 • Kapasite planlama
 • Kaynak yönetimi
 • Başarım yönetimi

Kapasite yönetimi stratejik kapasite üzerine yoğunlaşmıştır. Bu strateji içinde, çalışan kapasitesi, sistem kapasitesi ve bileşen (ya da taktiksel) kapasiteyi barındırır.

BT Hizmet Sürekliliği Yönetimi

BT hizmet sürekliliği yönetimi BT hizmetlerinin ciddi kazalardan sonra bile devam edebilmesini garanti altına alan planların oluşturulması ve yönetimi süreçlerini kapsar. Bu sadece olay olduktan sonrasındaki değil, olmadan önce bir felaketin riskini azaltma tedbirlerini de içerir.

BT hizmet sürekliliği yönetimi uygulayıcılar tarafından BY hizmetleri aracılığıyla BT altyapısının tekrar çalışır hale getirilmesi için kullanılmaktaysa da birçok iş tecrübesinde süreçler daha ileri giderek iş sürekliliği planlamasına dönüşmektedir. İş sürekliliği planlaması, tüm iş süreçlerinin ciddi bir sorun esnasında bile uçtan uca devam etmesini garanti altına almak için vardır.

BT hizmet sürekliliği yönetimi aşağıdaki adımlardan oluşur:

 • İşe etki çözümlemesi yaparak kurtarılacak etkinlikleri önceliklendirmek,
 • Her hizmet için demirbaşları, tehditleri, zayıflıkları ve karşı önlemleri belirlemek için bir risk değerlendirmesi yapmak,
 • Tekrar çalışır hale getirmek için seçenekleri değerlendirmek,
 • Beklenmedik olan planını yapmak,
 • Düzenli olarak planı test etmek, gözden geçirmek ve gerekirse düzeltmek.

Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

ITIL sürecinde güvenlik yönetimi işletmeye uygun bir bilgi güvenliği sistemi oluşturmayı ifade eder. Güvenlik yönetiminin temel amacı, bilgi güvenliğinin yeterli seviyede olduğundan emin olmaktır. Bilgi güvenliğinin öncelikli amacı ise, bilgi varlığını tehlikelere karşı korumak ve bu bilgilerin işletme açısından değerini kaybetmemesini sağlamaktır. Bu durum genellikle gizlilik, sağlamlık ve ulaşılabilirlik terimleriyle ifade edilir. Bununla birlikte, aslına uygunluk, izlenebilirlik, reddedilemezlik ve güvenilir olma gibi bunlarla ilişkili özellikler ya da amaçlar da bulunmaktadır.

Çeşitli ISO standartları gereğince BT altyapısı oluşturma konusunda şirketler üzerinde artan baskılar ITIL v2’de değişikliğe gidilmesine sebep olmuş ve bu değişiklik 2007 sürümünde neticelendirilmiştir.

Tedarikçi Yönetimi

Tedarikçi yönetiminin amacı, tedarikçilerin ve sözleşmelerin parasal değerini belirlemektir. Süreç, destek sözleşmelerinin ve antlaşmaların iş gereklerine, Hizmet Seviyesi Antlaşmalarına ve Servis Seviyesi Gereklerine uymasını sağlamayı amaçlar. Tedarikçi yönetimi iş gereklerinin belirlenmesi, tedarikçilerin değerlendirilmesi, sözleşmelerin oluşturulması, sınıflandırılması, yönetimi ve sonlandırılması süreçlerini kapsar.

Böylece ITIL’in üçüncü kitabı olan Hizmet Tasarımı kitabındaki ana konu başlıklarından kısaca bahsetmiş olduk. Önümüzdeki yazıda Hizmet Dönüşümü kitabından bahsetmeye çalışacağız.

 Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Son Blog Yazılarımız

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.