ITIL NEDİR?

ITIL Nedir?

Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi anlamına gelen ITIL nedir? ITIL; HSBC, IBM ve hatta NASA dahil olmak üzere dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları tarafından kullanılan bir dizi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi (IT Service Management) uygulamasıdır. Başlangıçta bir dizi kitap halinde piyasaya sürülen ITIL, BT yönetimi prosedürlerini standart hale getirmek ve işletmelerin mümkün olan en kaliteli hizmetleri sunmak adına en yaygın tuzaklardan kaçınmalarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Çeşitli düzeylere ve modüllere ayrılan ITIL, hizmet stratejilerinden sürekli iyileştirmeye kadar her süreci kapsar ve uygulayıcıların yalnızca IT hizmet altyapılarını uyarlamalarını sağlamakla kalmaz, aynı zamanda daha sonraki değişikliklere hazırlanmak için çevikliklerini artırır. ITIL bu yönleriyle işletmeler için sürdürülebilir üretkenliği teşvik etmeye ve müşteriler için daha iyi, daha tutarlı bir deneyim oluşturmaya yardımcı olabilir. 

ITIL'ın Hedefleri

ITIL, Bilgi Teknolojilerini yapılan işe uyumlu hale getirerek kuruluşa katma değer katar. ITIL hizmetini kullanarak kalite geliştirilebilir, daha yüksek kullanılabilirlik, kademeli maliyet düşüşleri ve daha iyi maliyet gerekçelendirmesi yapılabilir. ITIL süreçleri kalite gereksinimlerini karşılamak için etkinliği geliştirir, esnekliği ve uyarlanabilirliği artırır.

ITIL süreçleri kuruluşlara; BT maliyetlerini azaltmak, kaliteyi artırırken riski azaltmak, karar verme mekanizmasını geliştirmek, verimliliği artırmak, açık ve etkili iletişim sağlamak gibi amaçlara ulaşmak konusunda yardımcı olur. ITIL, hizmet yönetiminin işe yarayanı yapması gerektiğine yönelik pratik bir yaklaşımı benimser. Sürekli gelişme özelliği ile ITIL 4, kuruluşların süreçlerden faydalanmasını, yatırım getirisi elde etmesini ve başarıyı sürdürmesini sağlayan uygulamaları en iyi şekilde açıkladığı için bugünkü başarısını ve popülaritesini kazanmıştır.

ITIL, kuruluşlar tarafından kuruluş genelinde hizmet yönetimine standart bir yaklaşımın benimsenmesi, başarıyı sürekli desteklemek için organizasyon kültürünün uygun hale getirilmesi, müşterilerle ilişkilerin geliştirilmesi, maliyetlerin optimize edilmesi ve masrafların azaltılmasını sağlamak için benimsenmiştir.

ITIL Tarihçesi

ITIL, 1980'lerde İngiliz hükümetinin Daha sonra Devlet Ticaret Ofisi (OGC) olarak yeniden adlandırılan Merkezi Bilgisayar ve Telekomünikasyon Ajansını (CCTA), hem kamu hem de özel sektörün BT sistemlerini daha uyumlu bir şekilde birleştirebilecek bir dizi standart uygulama oluşturmakla görevlendirmesiyle ortaya çıkmıştır. Amaç, BT kaynaklarını kullanmak için daha verimli bir yöntem ve finansal olarak daha uygun bir yol geliştirmekti.

ITIL NEDİR?

1989 – Başlangıç

ITIL'in en eski versiyonu 1980'lerin sonunda piyasaya sürüldü. Bu erken sürüm, Devlet Bilgi Teknolojisi Altyapı Yönetimi (GITIM) olarak adlandırıldı ve günümüzün ITIL'inden çok farklı olsa da, her ikisi de gelişmiş destek ve teslimat hizmeti sunmayı hedefler. ITIL, Avrupa genelindeki devlet kurumları ve özel sektör şirketlerinde yaygın bir şekilde benimsendi ve 1990'ların başında yalnızca İngiltere ve Avrupa'da değil, tüm dünyada Bilgi Teknolojilerinin kimyasını değiştirmeye başladı. ITIL kısa sürede müşteri ve iş ihtiyaçlarına odaklanan ve bu ihtiyaçları en iyi karşılayan IT çözümlerini kullanmayı öneren ve bu ihtiyaçları karşılama anlamında yenilikler getiren 30 ciltlik güçlü bir kataloğa dönüştü. 

2000 – ITIL V2 

Milenyumun başında CCTA, OGC'ye dönüştürüldü ve aynı yıl Microsoft, ITIL'i kendi Microsoft Operasyon Çerçevesini (MOF) geliştirmenin temel yöntemi olarak benimsedi ve ITIL'deki ilk büyük değişiklik olan ITIL v2 ortaya çıktı. Yeni sürüm, ITIL'i kitleler için daha erişilebilir hale getirmeye odaklandı ve 30 ciltlik çerçeveyi dokuz ilgili kategoride yeniden düzenledi. Sonraki birkaç yıl içinde ITIL, en iyi IT uygulamaları için bir standart olarak kabul edildi ve dünyadaki en yaygın kullanılan BT hizmet yönetimi aracı haline geldi.

2007 – ITIL V3, diğer adıyla ITIL Yenileme Projesi

2006, ITIL sözlüğünün yayınlanmasıyla ITIL'in kullanıcı dostu olma sözünü bir kez daha tuttuğu yıl oldu. Ertesi yıl ITIL'in üçüncü versiyonu yayınlandı ve bu versiyon IT iş entegrasyonuna daha fazla vurgu yaparak hizmet yaşam tarzı yapısı kavramına odaklandı. ITIL v3, 26 süreci ve işlevi yalnızca 5 ciltte topladı ve piyasaya sürüldüğünde ITIL Refresh Project adını aldı.

2011 – ITIL V3'ün Revizyonu

2011'de V3te bulunan hataları ve tutarsızlıkları çözen bir ITIL revizyonu yayınlandı. 2007 baskısının bu güncellenmiş versiyonunda ITIL hizmet kataloğu, 5 ciltten oluşuyor: ITIL Servis Stratejisi, ITIL Servis Tasarımı, ITIL Servis Geçişi, ITIL Servis Operasyonu ve ITIL Sürekli Servis İyileştirme. Bu ITIL ciltleri beşlisi artık dünya çapındaki en iyi ITIL uygulamalarının temelini oluşturmaktadır.

2019 - ITIL v4'ün Tanıtımı

ITIL'ın en güncel sürümü olan ITIL v4 2019 senesinde piyasaya sürüldü. ITIL'ın özellikle işbirlikçi ortamlarda nasıl kullanılacağına dair daha pratik bir rehberlik sunan bu yeni sürüm Türkiye'de de hızla popülerlik kazandı. ITIL v4, kuruluşların ITIL'ı DevOps, Agile ve Lean çalışma yöntemleriyle uyumlu hale getirmesini kolaylaştırdı. Hizmet yönetimine yönetlik daha bütünsel bir felsefeyi benimseyen bu yeni sürüm, ITIL'ı modern BT ortamı için daha geniş ve kapsayıcı hale getirmiş oldu. 


ITIL Sertifikasyonu Şirketinize Ne Gibi Faydalar Sağlar?

Günlük hayatta varlığına alıştığımız dijital hizmetleri düşündüğümüzde bu teknolojilerin kapalı bir alanda geliştirilmediğini, bunun yerine sadece hizmetin hedeflerini değil, aynı zamanda geliştirilmesi, sunulması ve sürdürülmesindeki potansiyel sorunları da dikkate alan bir proje yönetim süreci kullanılarak inşa edildiğini görürüz. Kısacası, dikkate alınması gereken çok sayıda faktör bulunuyor ve iyi bir Bilgi Teknolojileri Hizmeti Yönetimi, bu faktörleri geliştirme sürecinize nasıl entegre edeceğinizi bilmekle ilgilidir. ITIL tam olarak bu noktada devreye girer ve IT perspektifinden görülen gereksinimleri tanımlamaktan, çözümü tasarlamaya ve oluşturmaya, hizmeti sürekli gözden geçirme ve iyileştirme durumunda sunmaya ve sürdürmeye kadar tüm geliştirme yaşam döngüsünü kapsar.

Bu stratejiyi sistemlerine entegre etmek almak işletmeler için bir dizi avantaj sunar. ITIL’in sağlayacağı yararlardan belki de en önemlisi, hizmet geliştirme yaşam döngüsü boyunca boşa harcanan zaman ve para miktarını azaltırken aynı zamanda son ürünün kalitesini de yükseltecektir. Bu da, bir hizmet veya ürün uygulandıktan sonra müşteri memnuniyetini ve üzerinde çalışan personelin moralini büyük oranda artırır.

ITIL eğitimi konusunda yatırım yaparak ve ITIL'i uygulayarak: 

- Müşterilerinizi daha iyi anlayabilir böylece ihtiyaçlarına uygun hizmetler sunabilirsiniz. Bu, uzun vadeli ilişkiler kurmanızı ve itibarınızı artırmanızı sağlar.

- Yalnızca Bilgi Teknolojilerini geliştirmeye odaklanmak yerine kullanıcı deneyimi gibi birden çok faktörü birleştirerek hizmetinizle ilgili sorunları nasıl tahmin edeceğinize ve bunlara nasıl tepki vereceğinize ilişkin bir yöntem geliştirebilirsiniz.

- Uygun maliyetli yönergeler oluşturarak üretkenliği artırabilir ve kaynak yönetimini geliştirebilirsiniz.

- Hizmetinizi aksatmadan veya istemsiz biçimde sabote etmeden riskleri yönetebilirsiniz.

- Sürekli değişimi destekleyen istikrarlı bir hizmet geliştirme ortamı oluşturabilirsiniz.

- IT ve işletmenizin diğer kolları arasında daha fazla hizalama (alignment) sağlayabilirsiniz ve bu süreç, kurumsal mimari gelişimi için hayati öneme sahip olabilir.

- Hizmet kesintilerini ve arızalarını tahmin ederek ve azaltarak risk yönetimi sürecinizi iyileştirebilirsiniz.

- ITIL'in süreç ve metodolojilerini işletmenize dahil ederek ağ oluşturma fırsatlarını artırabilir ve işbirliğini kolaylaştırabilirsiniz.

- Hizmet portföyünüzün değerini yükseltebilirsiniz.

- Büyümeye devam etmek ve rekabet avantajınızı korumak için teknolojideki, uyumluluktaki vb. oluşan değişikliklere hızla uyum sağlayabilirsiniz.

- Dünya çapında tanınan bir sertifikayla işletmenizin profilini yükseltebilirsiniz.

ITIL 4 Nedir?

2019'da ITIL'in güncel sürümü olan ITIL 4 piyasaya sürüldü. ITIL 4, özellikle işbirliği yapılan ortamlarda ITIL'in nasıl kullanılacağına dair daha pratik bir kılavuza sahiptir. Bu pratik kılavuz, kuruluşların ITIL'i DevOps, Agile ve Lean çalışma yöntemleriyle uyumlu hale getirmesini kolaylaştırdı. ITIL, son versiyonu sayesinde hizmet yönetimine yönelik daha bütünsel bir felsefeyi benimseyerek onu modern IT ortamı için daha geniş ve kapsayıcı hale getirdi.

Otuz yıl sonra ITIL, iş gereksinimlerine uyum sağlayarak gerçek iş avantajları sağlama yeteneği sayesinde küresel olarak BT için altın standart olmaya devam ediyor. Önde gelen bir uluslararası profesyonel öğrenme ve danışmanlık çözümleri olan ILX Group'un bir parçası olan ITIL Training, ITIL'in birçok faydasını ülke çapındaki işletmelere getiriyor. ITIL 4 Foundation eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi edinmek için iletişime geçin.


ITIL Eğitimleri

IT alanındaki uzun yıllardır sahip olduğumuz tecrübemiz ve uzman eğitmen kadromuz ile ITIL eğitimlerini sizlerle buluşturuyoruz. ITIL eğitimleri ile şirketinize değer katabilir, hizmet portföyünüzün değerini yükseltebilir ve dünya çapında kabul gören bir sertifika ile işletmenizin profilini yükseltebilirsiniz. İşletmeniz için göz atabileceğiniz eğitimlerimizden bazıları şunlardır:

ITIL® 4 Foundation Eğitimi

ITIL® Lifecycle Certificate in Service Operations Eğitimi

ITIL® Lifecycle Certificate in Service Transition Eğitimi

ITIL® Lifecycle Certificate in Service Strategy Eğitimi


Daha fazla eğitim incelemek için sitemizdeki ITIL eğitim kataloğuna göz atabilir ve ‘ITIL 4 Sertifikası Almak İçin 5 Neden’ başlıklı blog yazımızı okuyarak ITIL sertifikası ve neden bu sertifikayı almanız gerektiği konusunda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.


 Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Son Blog Yazılarımız

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.