KURUMSAL AKADEMİ OLUŞTURMANIN EN DOĞRU YOLU

Bilginç IT Academy olarak, 1995 senesinden bu yana Türkiye başta olmak üzere eğitim hizmeti verdiğimiz tüm ülkelerdeki teknolojiye yön veren firmaların hedeflerini ve projelerini yakından takip ediyoruz. Kesin olarak gözlemlediğimiz bir husus var ki o da eğitim, öğrenme ve gelişim konuları kurumsal yapılarda gittikçe önem kazanıyor. Kurumlar, çalışanlarını doğru şekilde yönlendirmek, kaliteli eğitimlere ulaşmalarını ve bu aldıkları eğitimlerden günlük iş becerilerine pozitif etki yapacak şekilde faydalanmalarını sağlamak için sürekli bir planlama içindeler. Böyle bir ortamda Kurumsal Eğitim Akademilerine olan ilginin artması da oldukça anlaşılır. 

Kurumsal Akademi oluşturmak kolay bir iş değil. Günümüzde teknolojiye değer veren firmaların çoğu kurum içi eğitim akademilerine sahip ya da böyle bir projeye başlamış durumda. Oluşturulan ve oluşmakta olan bu akademilere verdiğimiz destekler sayesinde bugün sizlere Kurumsal Akademi oluşturmanın en doğru yolunu göstermek ve iyi bir kılavuz sunmak için hazırız. 

KURUMSAL AKADEMİ OLUŞTURMANIN EN DOĞRU YOLU

Kurum İçi Akademi (Corporate Academy) Nedir?

Kurumsal Akademi, bir kurumun kendi çalışanlarına, ortaklarına ve/veya müşterilerine eğitim vermek için oluşturduğu resmi bir eğitim girişimidir. Firma içindeki öğrenme ve gelişim kültürüne vurgu yapan, çalışanların profesyonel gelişimlerine katkı sağlayan ve ölçeklenebilir metotlara dayanan kurum içi organizasyonlardır. Kurum içi akademilerin önemli bir özelliği de proaktif olarak tasarlanmış ve kurum çalışanları üzerinde yapacağı etki baştan hesaplanmış eğitimlerin bütünsel bir yaklaşımla bir araya getirilmesidir. Dolayısıyla özelleştirilmiş eğitim içeriklerine ve kurumsal hedeflere yönelik roadmap’lere sık sık rastlanır. 

Başarılı Bir Kurum İçi Eğitim Akademisi Oluştururken Atlamamanız Gereken Adımlar

Öncelikle oluşturulan bu kurum içi akademinin rolünü anlamak ve organizasyon içinde doğru anlaşılmasını sağlamak gerekiyor. Firma çalışanlarının bu akademiden nasıl faydalanacaklarını ve burayı bir eğitim ve bilgi edinme merkezi olarak görebileceklerini anlamaları önem taşıyor. Aynı zamanda, kuracağınız bu akademinin yalnızca bir eğitim merkezi olmadığını ve sürekli olarak firmanızın hedeflerini destekleme amacı taşıdığını vurgulamak da önemli olacaktır.  

Kurumsal akademinin kimlerin yetkisi altında olacağının önceden belirlenmesi de gerekli adımlardan biridir. Farklı durumlarda İnsan Kaynakları, eğer varsa Eğitim Departmanı ya da COO (Chief Operating Officer) bu görevi üstlenebilir. Kurum içi akademinin firma hedeflerini gerçekleştirmek ve personel eğitimlerini üstlenmek konularında doğru yolda ilerlediğini denetlemek için üst düzey bir çalışanın denetçi görevini edinmesi gereklidir. 

Her alanda olduğu gibi, kurumsal akademi organizasyonunda da başarının ölçeklenebilir olması için baştan hedeflerin belirlenmesi esastır. Kurum içi eğitim akademinizin 1 yıllık, 2 yıllık ve 5 yıllık gibi dönem hedeflerini baştan belirlemeniz ve ne noktaya gelmek istediğinizi planlamanız gerekir. Kısa vadeli ve uzun vadeli hedefleri tanımlamak ve kurum içi iletişimi sağlamlaştırarak firma çalışanlarının da bu hedefler doğrultusunda hareket etmelerini sağlamak önemlidir. 

Bu hedefleri tanımlama aşamasında sorulacak temel soruları maddeleyelim:

-    Bu kurumsal akademiyi oluşturma amacınız nedir?

-    Böyle bir girişime başlarken ertelemek ya da tamamen iptal etmek zorunda kalacağınız başka projeler var mı?

-    Kurumsal akademi hangi departmana bağlı olmalı?

-    Oluşturulacak kurum içi eğitim akademisi için belirlediğiniz başarı ölçütleri nelerdir?


Kurumsal Akademi Oluşturmak Gerçekten Gerekli Mi?

Bu sorunun cevabı elbette her firma için aynı olamaz. Ancak kurumsal akademiler gerekli durumlarda ve doğru şekilde organize edildiklerinde firmalara çok ciddi avantajlar sağlamaktadır. 

Başarılı bir kurum içi eğitim akademisi, şirket kazancının artmasına, şirketin büyümesine ve alanında lider haline gelmesine ve teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacaktır. 

IBM’in yakın zamanda yaptığı bir araştırmanın sonucu oldukça ilginç. Araştırmaya göre, düşük performanslı firmaların çalışanlarının yalnızca %16’sı herhangi bir eğitim almışken, yüksek performanslı firma çalışanlarında bu oran %84’e çıkıyor. Dolayısıyla personel eğitimi ve firma başarısı arasındaki ilişki oldukça anlaşılır. 


Kurum Çalışanlarına Yönelik Eğitimler Nasıl Olmalı?

Kurumsal Akademiler, firma çalışanlarına 2 farklı tip eğitim sunabilirler: tek seferlik eğitimler ve devamı olan (bir roadmap’e dahil) eğitimler. Tek seferlik eğitimler özellikle işe yeni başlayan personel için uygundur. Çok çalışanlı büyük firmalarda neredeyse her ay işe alımlar olmakta ve yeni başlayan çalışanların hızla işlerine ve firmaya uyum sağlayabilmeleri için eğitim sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Çalıştığı firmada kariyer hedeflerini gerçekleştirebileceğine inanan çalışanlar şüphesiz bu firmadan kolay kolay ayrılmayı düşünmeyecektir. Öyleyse kurumsal akademinin hedeflerinden biri sunduğu eğitim olanakları sayesinde firma çalışanlarının kariyer hedeflerine ulaşmasını sağlamak ve bu sayede çalışanların farklı işlere geçme ihtiyaçlarını önlemek olacaktır. 

İşe yeni başlayanların yanı sıra, firma gelişip yeni ürün ve hizmetler sunarken, eski çalışanların da bu değişimlere ayak uydurabilmeleri için eğitimlerden yararlanmaları şarttır. Yeni konulan kurumsal hedeflere ve şirket içi iletişimin güçlendirilmesi prensibine uyum sağlaması gereken tüm personel bu kurumsal akademiden faydalanacaktır. Kurum içi eğitim akademileri, büyük değişim girişimleri ve stratejik projeler sırasında tüm personelin hizalanması için de gereklidir. 


Kurum İçi Ekosistem Oluşturmak

Ekosistemler işletmeler için giderek daha kaçınılmaz hale geliyorlar. Özellikle inovasyonu şirket kültürünün bir parçası haline getirmek isteyen firmalar için, başarılı bir ekosistem oluşturmadan inovasyonu sürdürülebilir kılmak imkansız hale geliyor. Büyükten küçüğe, hangi sektörde olursa olsun tüm şirketlerin kendine has yönetim tarzları ve kültürleri vardır. Dolayısıyla şirket yapısına uygun bir çalışma sistemi ve kültürü geliştirmek her şirket için hem çok önemli hem de oldukça kendine has ve benzersiz. 

Kurumsal Akademi oluşturmak, şirket için ekosistem oluşturmanın ya da var olan ekosistemi sağlamlaştırmanın çok iyi bir yoludur. Kurumsal akademinizdeki eğitim programlarınız başarıya ulaştıkça, işiniz üzerindeki etkiniz de artacaktır. 

Burada önemli bir örnekten bahsetmemiz gerekirse, Salesforce’un Trailhead’i dünyanın en başarılı Kurumsal Akademi’lerinden biri ve aynı zamanda da ekosistemler için çok iyi bir model. Her kurum içi eğitim akademisi gibi, Trailhead de eğitim modülleri ve sertifika programları sunuyor ama yalnızca bununla kalmıyor. Oluşturduğu “community” sayesinde, yazılımcıları bir araya getiriyor ve sektör çalışanları için kariyer yollarını çizmekte faydalanabilecekleri skill path’ler sunuyor. Kurduğu bu topluluk sayesinde farklı yerlerden profesyonellerin iş bulmasına da yardımcı olurken, yaptığı etkinliklerde onları bir araya getiriyor ve başarı hikayelerini paylaşmalarına olanak tanıyor. Trailhead tek tek eğitim programlarını değil, komple kurulan bu sistemi inceleyerek kendinize referans alabileceğiniz çok önemli bir örnek. 

Yalnızca Trailhead’in değil, pek çok başarılı Kurumsal Akademi’nin önem verdiği birkaç fikri maddeler halinde inceleyelim:

-    Eğitimlerden sonra verilen sertifikalar çalışanları daha çok eğitim almaya teşvik edecektir. Bu sertifikaları LinkedIn’de paylaşabilecekleri bir formatta düzenleyerek onları daha fazla motive edebilirsiniz. 

-    Topluluk oluşturmak akademinin sürdürülebilirliğini sağlarken, çalışanların da bir araya gelmekten hoşlanacakları ve birbirlerine destek olacakları bir ortam sunacaktır.

-    Eğitime katılan personel için düzenlenecek etkinlikler ve sanal forumlar da aynı şekilde sosyalleşmeleri için güzel bir fırsat olacaktır.

-    Kariyer yollarını çizmelerinde yardımcı olacak career/skill paths oluşturmak ve bu gelişim patikalarını eğitimler aracılığıyla takip etmelerini sağlamak personeli motive edecektir. 


Kurumsal Akademi İçin Bütçe Oluşturmak

En önemli konulardan biri tabii ki bu projeniz için ayıracağınız bütçe. Kurumsal Akademi oluşturmak ille de şirket giderlerinin çok artacağı anlamına gelmiyor. Doğru bir şekilde yapılırsa kısa sürede Kurumsal Akademi sayesinde kar edildiğini görmek mümkün. Bütçe ayarlanırken de firmanın sorması gereken bazı sorular vardır, bunları paylaşmak gerekirse:

-    Kurumsal Akademi projesine ne kadar bütçe ayırılabilir? Ayrılan bu bütçe nereden gelebilir?

-    Finansal yatırıma öncelikli ihtiyaç duyan alanlar hangileri? Ekipman, personel (eğitmen ya da akademi çalışanı olabilir), pazarlama ya da bunlardan farklı öncelikli finansal yatırım gerektiren alanlar olabilir. 

-    Daha önce de altını çizdiğimiz gibi önemli sorulardan biri de: Kurumsal akademi oluşturabilmek için ertelemek ya da iptal etmek gereken başka projeler var mı? Varsa bunları feda etmeye hazır mısınız? 

-    Kurumsal Akademinizin başarılı olduğunu ve ona daha fazla yatırım yapmanızın faydalı olacağını hangi kıstaslara göre ve ne kadar zaman sonra anlayacaksınız? 

-    Akademinizde sunduğunuz eğitimlerin güncel içerikli olabilmesi ve katılımcıların interaktif şekilde faydalanabilmeleri için de bütçe ayırmak gerekeceğini hesaba katarak, işin bu tarafını nasıl ve kimler yürütecek? 


Bu yazımızda, Kurum İçi Eğitim Akademisi oluşturmak isteyenler için bir başlangıç kılavuzu sunmak, sorulması gereken soruları hatırlatmak ve tecrübelerimizi paylaşmak istedik. Bilginç IT Academy olarak seneler içinde pek çok firmanın Kurumsal Akademi oluşturmasına destek olduk ve onlarla beraber başarılı projeler gerçekleştirdik. Siz de başarılı bir Akademi oluşturmak istiyorsanız bize ulaşın, projenizi beraber tasarlayalım! Ekranın sağında bulunan İletişim Formu’nu doldurarak sorularınızı sorabilir, yetkililerimizin size ulaşmasını isteyebilirsiniz. 

Kurumsal Akademi yolculuğunuzda başarılar dileriz!

 Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Son Blog Yazılarımız

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.