SERVERLESS'IN BANKACILIK VE FİNANSAL HİZMETLER SEKTÖRÜ İÇİN FAYDALARI

Türkiye'deki iki yetkili Red Hat kurumundan biri olmakla birlikte, tek yetkili Red Hat kiosk sınav merkezi olarak Red Hat eğitimleri ve sınavları hakkında bilgi ve ipuçlarını bloglarımızda düzenli olarak katılımcılarımızla paylaşmaya devam ediyoruz. Red Hat tarafından paylaşılan tüm bu bilgileri ve ipuçlarını blog sitemizden takip etmeye devam edebilirsiniz.

Bu blog yazımızda ise Red Hat’ten Naina Singh’in yazdığı “The benefits of serverless for the banking and financial services industry” yazısını sizlerle buluşturuyoruz. Red Hat ve diğer Bilgi Teknolojileri ile alakalı yenilik ve gelişmelerden haberdar olmak için blog sayfamızı düzenli takip etmeyi unutmayın. 

Serverless’ın (Sunucusuz) Bankacılık ve Finansal Hizmetler Sektörü İçin Faydaları

“Diğer birçok sektöre olduğu gibi Finansal Hizmetler sektöründe de radikal bir değişim süreci yaşanıyor. Müşterilerin sunulan dijital işlem fırsatlarının yanı sıra ihtiyaçlarının istedikleri zaman ve yerde, isteklerine uygun şekilde karşılayacak kapsamlı hizmetler talep etmeye başlamaları sebebiyle, bir finansal hizmet şirketinin hızla değişen müşteri taleplerine ayak uydurabilmesi için doğru planlanmış BT altyapısına ve bu talepleri yönetebilecek süreçlere sahip olması zorunluluk haline geliyor.

Bulut teknolojilerinde - özellikle Kubernetes’te – yerel tabanlı geliştirmelerin tabu haline gelmeye devam etmesi sebebiyle finansal kuruluşlardaki geliştiricilerin çalışma yöntemlerinin de bulut öncelikli olması gerekirken, Serverless (Sunucusuz) bir kurumsal mimari oluşturmak IT altyapısından çok müşterilerin taleplerine odaklanan finansal kuruluşlar için gittikçe daha da anlamlı hale geliyor.

Finans ve Bankacılık sektörlerinde çalışan geliştiriciler operasyonel maliyetlerin kontrolü, ekosistemin büyümesi gibi hedeflere ulaşmaya yardımcı olurken bir yandan da otomasyona ve gereken dağılımı gerçekleştirilmiş, güvenli sistemleri zorunlu kılan düzenleyici standartlara bağlı kalma konusunda etkili rol oynayabilirler. Peki sunucusuz bir platform bu konuda nasıl yardımcı olabilir?

Serverless (Sunucusuz) platformun geliştiriciler için anlamı

Düzenleyici standartlara uygun çalışma yürütmek ve maliyetlerin kontrolünü elde tutmak için güvenilir kayıt tutan, akıllı, güvenli ve gerektiği gibi dağıtılmış bir sistemin gerekliliği kaçınılmazdır. İnsan hatasını ve dolandırıcılık olasılığını en aza indirmek için sistemin otomatikleştirilmesi en ideal çözüm olarak uygulanıyor. Fintech Startuplarının (Finans Teknolojisi girişimleri) sektörde bir deprem etkisi yarattığı gibi başarılı olmak için geleneksel finans kuruluşlarını ekosistemde büyümeye ve ortaklık kurmaya zorladığı görülüyor.

Serverless (Sunucusuz), dağıtım platformu görevi gören bir bulut bilgi işlem modelidir (Cloud Computing Model). Bu sistemler talebe göre otomatik ölçeklendirme yaparak ve kullanım olmadığında ölçeklendirmeyi sıfırlayarak geliştiricilerin bu işlemleri düşünmek zorunda kalmadan kodlama işlemine odaklanmasını sağlar. Serverless (Sunucusuz)  kapsamlı mimari bilgiye, yönetime, tedariğe, bakıma ve hepsinden önemlisi ölçeklendirme gibi sorumluluklara harcanacak zamanı ve emeği azaltarak geliştiricilere yardımcı olur ve geliştirme sürecine daha iyi odaklanmalarında önemli rol oynar.

Finans sektöründeki kuruluşlarda çalışan geliştiriciler, bulut teknolojisi için Kubernetes platformunun adaptasyonu konusunda çaba göstererek açık kaynaklı ve hibrit bir Bulut Geliştirme Modelini (Cloud Development Model) benimsemeye devam ediyorlar. Bu adaptasyon çabaları geliştiriciler için kaynak ayırma işlemini daha akıcı hale getirirken aynı zamanda ilk kez kullananlar için öğrenme eğrisini düzleştiriyor. Kubernetes ve Serverless’ın (Sunucusuz) beraber kullanılması geliştiricilere iş yükleri konusunda daha fazla seçenek sunarak ne kadar esnek olduğunu da gösteriyor. Serverless’ın aslında finansal hizmetler gibi kritik sektörler için mantıklı bir ‘sonraki adım’ olduğu ve yüksek performanslı Bulut Bilişim teknolojilerinin (Cloud Computing) gelişmesine de yardımcı olabileceği de anlaşılıyor.

Serverless’ın (Sunucusuz) Teknik İncelemesi

Red Hat, Knative’e (kapsayıcılara bazı özellikler ve avantajlar sunan ve Serverless deneyimini mümkün kılan açık kaynaklı bir platform) Kubernetes’in üzerinde yer alan bir soyutlama katmanı ile destek olur. Serverless (Sunucusuz) uygulamalar yapıları gereği olay güdümlü (event-driven) olduklarından basit bir model izlerler ve bu model, bir veya birden fazla olayın gerçekleşmesi ve sonrasında uygulamanızın tetiklenmesi adımlarından oluşur. Kubernetes’te ise bu işlem, tetikleyecek olayı kontrol etmek için kapsayıcının başlatılması şeklinde ilerler. 

Uygulama, olayın yürütülmesinden veya çalışma sürecinden bir sonuç üretebilir ve yeterli boş zaman kalırsa kapsayıcı sıfıra ölçeklenebilir. Çalıştırmak istediğiniz uygulama bir işlem veya mikro bir hizmet olabilir ve bir kapsayıcı ile birden fazla talebi karşılayabilir hatta talebe bağlı olarak iş yükünü karşılayabilmek için kapsayıcıların ölçeği de büyüyebilir. 

Yoğun çalışma süreçlerinde yüksek operasyonel gereksinimleri karşılamak için tercih edilecek “sürekli aktif" (J2E uygulama sunucuları gibi) işlemler çok fazla bellek tüketebileceğinden ve ölçeklenmesi için çok sayıda sunucu gerektirebileceğinden Serverless’ı (Sunucusuz) tercih etmek, bankalar ve FSI (Finans Sistemlerin Entegrasyonu) için operasyonel maliyeti kontrol etme hedefine ulaşmada etkili bir yoldur.

Serverless (Sunucusuz) kullanılmaması, gerçekleşmesi istenen işlem için ayrılmış CPU’lar ve kullanılan bellek kalıcı maliyetler doğururken öte yandan Serverless (Sunucusuz) otomatik ölçeklendirme özelliği sayesinde aynı altyapı ile daha fazla iş yükünün tamamlanmasına olanak sağlar. Serverless’ın (Sunucusuz) bir diğer avantajı ise kullanıcıların trafiğini istenen şekilde bölmek için uygulamanızın aynı anda birden fazla revize edilmiş halinin dağıtılmasına ve farklı dağıtım stratejileri (A/B dağıtım veya Kanarya dağıtım stratejileri vs.) uygulanabilmesine izin vermesidir.

Hesaplanan maliyet ve performansların da ötesinde sunucu sistemler, azalan enerji tüketimi konusunda yapılması gereken yatırımlar ve gelecek vadeden sürdürülebilirlik düzenlemeleri konusunda şirketlerin yardımına koşuyor.

Figure 2.

Şimdi ise Serverless (Sunucusuz) Mimarinin nasıl yardımcı olabileceğine bakalım.

Figure 1.

Olay Güdümlü Mimari (Event-Driven Architecture), olayları oluşturan üreticiler ile tüketiciler (veya olayların toplandığı havuz) arasında ayrıştırılmış bir ilişki kurulmasına dayanır ve uygulamanızı reaktif hale getirir. Yukarıda da bahsedildiği gibi Serverless (Sunucusuz) paradigmadaki bir olay, kapsayıcıdaki uygulamanızı tetikler, ardından talebe bağlı olarak iş yükünü karşılamak için bir veya birden fazla kapsayıcı aktif hale gelir ve görevini tamamladıktan sonra ömrünü tamamlar.

Knative ise, farklı sistemlerden gelebilecek olayları tüketen EDA (Event-Driven Archiecture) tabanlı uygulamalar oluşturmak için Eventing (Olay oluşturma) altyapısını sağlarken aynı zamanda tutarlılık, taşınabilirlik ve erişilebilirlik sağlamak için CloudEvents özelleştirmesini kullanan Olay Kaynaklarından (Event Sources) faydalanır. Bir CNCF (Cloud Native Computing Foundation) projesi olan CloudEvents, hibrit buluttaki tüm sistemlerin EDA (Olay Güdümlü Mimari) çerçevesine katılmasını sağlayan ve aynı zamanda olay verilerinin etrafını sarmalayan bir özelleştirmedir.

Denetim, finansal hizmetlerin önemli bir boyutudur ve sistem günlüğünde depolanan veri miktarına bağlı olarak, çok yoğun kaynaklı olabilir. Finansal kuruluşlar süreçlerini kolaylaştırmak ve hizmetlerini müşterilerinin istedikleri zamanda, yerde ve şekilde sunmak için çabalarken, Serverless (Sunucusuz) olay güdümlü doğası ve otomatik ölçeklendirme özelliği ile bu amaca ulaşmada iyi bir çözüm olabilir. Serverless (Sunucusuz), büyük miktardaki verileri işlemek için ölçeklenebilirlik fırsatı sunması, operasyonel yüke ek olabilecek yüklerden kurtulmaya yardımcı olması ve operasyonları daha uygun maliyetli hale getirmesi gibi yönleri ile Yapay Zekâ (AI) ve Makine Öğrenmesi (ML) alanlarında da iş yükünü azaltarak organizasyonun öncelik verdiği alanlara odaklanmasına yardımcı olur.

Red Hat OpenShift Kapsayıcı Platformu Geniş Ölçekte Yardımcı Olabilir

Red Hat OpenShift Serverless, geliştiricilerin sunucusuz, olay güdümlü uygulamalar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanırken aynı zamanda bir operatör aracılığıyla kolay kurulum deneyimi sunar. Red Hat OpenShift uygulamaları dinamik bir biçimde otomatik olarak ölçeklenebilir, bu da sadece gerektiğinde kod çalıştırmayı ve altyapı kullanmayı mümkün kılarak zamandan, paradan ve diğer kaynaklardan tasarruf sağlar.

Olası sorunları azaltılmış bir geliştirici deneyimi, kuruluşların iş değeri yaratmaya ve pazara hızlı giriş sağlamaya odaklanmasına yardımcı olur. Red Hat OpenShift Serverless, hemen hemen tüm kapsayıcıların OpenShift üzerinde Serverless (Sunucusuz) bir şekilde çalışmasını sağlayan açık kaynak projesi Knative'i paketleme ve genişletme işlemini gerçekleştirir. Knative ölçeklenebilir, dağıtılmış, esnek ve bulut tabanlı sunucusuz uygulamalar, sunucusuz bir dağıtım düzlemi ve olay oluşturmak (eventing) üzere gerekli bileşenleri sağlamak için Kubernetes'in karmaşıklıklarını ortadan kaldırır.

Red Hat OpenShift Serverless ayrıca, geliştiricilerin yalnızca koda odaklanmasına olanak tanıyan ve giriş engelini azaltan Sunucusuz İşlevler (Serverless Functions) sağlamak için Knative'in alanını genişleterek, geliştiricilerin herhangi bir bilgi işlem kaynağı, altyapı yapılandırması ve hatta uygulama yapılandırması hakkında bile endişelenmeleri için sebep bırakmayarak sadece kodlama ve iş değeri yaratma konseptlerine odaklanmalarını sağlar.

Bu işlevler önceden tanımlanmış çalışma zamanlarıyla (predefined runtime) birlikte gelir ve kodun hızlı bir şekilde başlatılabilmesi için hazır şablonlar sağlar. Sunucusuz İşlevlerin eklenmesiyle geliştiriciler, uygulamalarını oluşturmak için daha fazla özgürlüğe sahip kendi kapsayıcılarını oluşturmak veya varsayılan ayarlarıyla bu işlevleri kullanmak arasında seçim yapma esnekliğine sahiptir. 

Serverless (Sunucusuz), finansal hizmetlere nasıl fayda sağlayabilir?

Bankacılık sektörünün hedefindeki müşteri kitlesi istedikleri zamanda, yerde ve anda hizmet sunulmasını beklemeye başlamaları sebebiyle finans sektörlerinde yapılması hedeflenen yenilikleri daha hızlı gerçekleştirmek için hibrit bulut teknolojisi tercih ediliyor. 

Bankacılık müşterileri, istedikleri zaman ve istedikleri yerde, her zaman ulaşılabilir bankacılık hizmetleri beklemeye başladığından, finansal hizmetler sektörü daha hızlı yenilik yapmak için Hibrit Bulutu benimsiyor. Özellikle bankacılık ve finansal hizmetler sektöründe uyulması gereken çok önemli düzenlemeler bulunur ve bu nedenle kullanılan teknoloji platformunun esnek ve çevik olmasının yanı sıra mümkün olduğunca güvenli olması gerekir.

Bazı iş yükleri, depolama, bilgi işlem, veritabanları ve AI/ML (Yapay zekâ/Makine Öğrenmesi) motorları gibi işlemler için belirli bir hizmet modeli benimsenerek, kuruluşun veri merkezlerinden bulut sağlayıcılarının sunduğu ve yönettiği hizmetlere taşınıyor. Birtakım kullanıcıların buluta taşınmasını uygun bulmadığı bazı eski, düzenleyici ve fikri mülkiyet tabanlı uygulamalar nedeniyle genellikle şirket içi bulut (on-premise) ve genel bulut (public cloud) benimseme stratejisi karma olarak izlenir.

Risk ve uyum düzenlemeleri, bankaları iş sürekliliğini garanti etmeye ve tek bir sağlayıcıya muhtaç olmamaya zorlar. Bu nedenle, iş yükleri ve hizmetlerin birden fazla yere dağıtılması her zamankinden daha fazla kullanılan bir yöntem haline geldi. Bu hibrit bulut yaklaşımı sayesinde olaylar (events) tüm dağıtılmış iş yükünü birbirine bağlayabilir ve ölçeklenebilirlik kaynakları verimli bir şekilde kullanabilir.

Serverless (Sunucusuz), uygun maliyetli ve olay güdümlü yapısı nedeniyle bankacılık ve finans sektörüne büyük fayda sağlayacak, gelişmekte olan bir teknoloji ve dağıtım platformudur. Hizmetlerin kullanılması söz konusu olmadığında ‘ters ibraz’ gerekli olmadığından, sadece isteğe bağlı maliyeti en üst düzeye çıkaran bir tasarım ve hizmet dağıtım modelidir. Finansal hizmetlerin oldukça değişken olan iş yükleri de (örneğin, yinelenen ancak geçici olan risk ve yeniden fiyatlandırma hesaplamaları) Serverless’tan (Sunucusuz) yararlanabilir. 

Red Hat Serverless, Red Hat OpenShift uygulama platformunun bir bileşeni olması sebebiyle ek bir maliyet gerektirmez ve OpenShift yönetim arayüzünden kolayca etkinleştirilebilir.

Red Hat OpenShift Serverless’ın geliştiricilerinizin olaya dayalı dağıtımları oluşturmasını ve bu dağıtımları yönetmesini nasıl kolaylaştırdığını öğrenmek için lütfen ‘Red Hat OpenShift Serverless (Sunucusuz), iş zorluklarınızı çözmenize nasıl yardımcı olur?’ sayfasını ziyaret edin.”

Singh, N.. “The benefits of serverless for the banking and financial services industry”. 1 Mart, 2019. https://www.redhat.com/en/blog/benefits-serverless-banking-and-financial-services-industry

Red Hat OpenShift ve diğer Red Hat hizmetleri ile alakalı detaylı bilgiye sahip olmak için blogumuzu ve eğitimlerimizi inceleyebilirsiniz veya sorularınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Size yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.

info@bilginc.com 

+90 212 282 77 00


 
Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

İlgili Eğitimler

Son Blog Yazılarımız

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.