TOGAF 9.2: YENİLİKLER

TOGAF 9.2: Yenilikler

Alışılmış TOGAF 9 standartlarının ardından Enterprise Architecture (EA)dünyasında şu anda en önemli olay,  TOGAF 9.2 versiyonunun son sürümünün çıkmasıdır. 2011 yılında yayınlanan 9.1 sürümünden bu yana kanıtlanmış kurumsal mimari metodolojisi ve çerçevesinin ilk güncellemesidir.

Yenilikler neler?

1.    Agile yaklaşımına uyum sağlayarak bakımların kolaylaşmasını sağladılar.

Araçlar / teknikler bölümündeki iş senaryoları gibi içerikler TOGAF standardından kaldırıldı ve TOGAF Kütüphanesi'nde ayrı kılavuzlara dağıtıldı. 

2.    Daha net tanımlamalar ve terminolojiye eklemeler yapıldı.

Daha önce ‘ortak dil’ olarak kabul edilen kelimeler, herhangi bir karışıklığı önlemek için açıkça tanımlanmıştır.

3.    İş Mimarisi Model Birimi güncellendi

TOGAF 9.1, İş Mimarisi Modeli'nin (ADM) bazı aşamalarını basitçe açıklamıştır ancak nasıl uygulanacağına değinmemiştir. TOGAF 9.2, özellikle Mimari Vizyon ve İş Mimarisi aşamalarına odaklanarak ADM'nin uygulanmasını destekler.

4.    TOGAF'ın çekirdek gövdesinde değişiklikler yapılmıştır

İlk olarak, TOGAF Kütüphanesi TOGAF bölümlerinin ayrılmaz bir parçası olarak konumlandırılmıştır. Örneğin bölüm 21 (Güvenlik Mimarisi ve ADM), bölüm 22 (SOA'larıTanımlamak ve Yönetmek için TOGAF Kullanımı) ve bölüm VI (TOGAF Referans Modelleri) ana gövde metninden TOGAF Kütüphanesine taşındı.

5.    Temel TOGAF metni temizlendi

TOGAF el kitabı, TOGAF çerçevesinin kendisine doğrudan katkıda bulunmayan örnekler ve referans verilen modeller içeriyordu ve bu da kitabın gezinmesini ve yönetilmesini zorlaştırıyordu. Örneğin, bölüm 4 (Sürüm Notları) tamamen kaldırılırken, diğer bazı bölümler yukarıda belirtildiği gibi TOGAF Kütüphanesi'ne taşınmıştır. Bununla birlikte, mevcut bölümlerin çoğu, sadece küçük değişikliklerle revize edilmiştir. Alt bölümlerin yeniden sıralanması bu değişikliklere örnek olarak verilebilir. Bu temizlemenin bir sonucu olarak, 9.2 sürümündeki TOGAF belgelerinin toplam hacmi, önceki 9.1 sürümündeki 692 sayfadan 532 sayfaya indirilmiştir. 

6.    Yeni modüler yapı, Open Group'un temel TOGAF kılavuzunu düzenlemeden modüllerde daha sık güncelleme yapmasına olanak tanır

Yayınlanan TOGAF Seri Kılavuzları:

•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: TOGAF® Liderinin EA Yeteneği Oluşturma ve Geliştirme Kılavuzu
•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: Bir Uygulayıcının TOGAF® ADM Sonrası Kurumsal Mimari Geliştirmeye Yaklaşımı
•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: Değer Akışları
•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: Hizmet Odaklı Mimarileri Tanımlamak ve Yönetmek için TOGAF® Çerçevesini Kullanma
•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: İş Senaryoları
•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: TOGAF® Teknik Referans Modeli (TRM)
•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: TOGAF® Entegre Bilgi Altyapısı Referans Modeli (III-RM): Sınırsız Bilgi Akışı ™ için Mimar Bir Yaklaşım 
•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: İşletme Özellikleri  
•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: İş Modelleri 
•    TOGAF® Serisi Kılavuzu: Mimari Proje Yönetimi 

7.    TOGAF, yeni versiyonunun iş mimarisine daha fazla önem verdiği açıkladı

Pratik olarak IV. aşamada (Mimari İçerik Çerçevesi) her aşamanın tek cümle açıklaması ile desteklenen B aşamasındaki (İş Mimarisi) çıktılar listesine on yeni EA yapısının eklenmesi ile kendini gösterdi.

8.    ISO  / IEC / IEEE 42010: 2011 standartlarına daha iyi uyan temel mimari konseptlerine geçilmiştir

9.    ADM Aşamalarındaki tutarsızlıklar ve hatalar giderildi

10.    İşletme Mimarisi, Faz B, yeni tanımları içerecek şekilde güçlendirildi

Yeni tanımlamalar da içerik meta modelinde bazı değişikliklere yol açtı. Örnekler arasında Yeni İş Kabiliyeti, İş Modeli ve Değer Akışı tanımları bulunmaktadır.

11.    Value Streams, Business Capability ve EA yeteneği oluşturma gibi konuları kapsayan yeni kılavuzlar eklendi

9.2 sürümü güncellemeleri TOGAF 9 Sertifikasyonunu nasıl etkiler?

TOGAF 9 sertifikası, TOGAF standardında yapılan değişiklikleri yansıtacak şekilde yakın zamanda güncellendi. Önemli değişikliklere örnek olarak Mimari Geliştirme Modeli ve İçerik Meta model birimlerinin geliştirilmesi söylenebilir. Yapısal ve müfredat değişikliklerine rağmen, yeni sınav, TOGAF standardı 9.1 versiyonuna karşılık gelen sınavla aynı formatta kalır:

•    Seviye 1: TOGAF 9.2  
•    Seviye 2: TOGAF 9.2

Her seviye bir sınavı geçmenizi gerektirir. Veya birleştirilmiş sınava girebilir ve "Sertifikalı" statüsüne erişebilirsiniz. 4 günlük TOGAF 9.2 eğitimimizde katılımcılar, TOGAF® 9 Seviye 1 (TOGAF® 9 Foundation) ve Seviye 2 (TOGAF® 9 Certified) sınavlarını geçip sertifika elde etmeleri için gerekli bilgiyi edinirler. TOGAF 9.2 Foundation and Certified (Level 1 and 2) eğitimi, The Open Group tarafından akredite edilmiştir.

 
Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

TOGAF, endüstri standardı olan günümüzün en popüler mimari çerçevesidir. Diğer mimari çerçeveler gibi, TOGAF'ın temel amacı da, bir işletmenin gelecek hedeflerini tanımlamak ve şiletmenin mevcut halinden bu hedeflere ulaşmak için gerek duyacağı planları oluşturmaktır. Gelecekteki bu hedefi gerçekleştirmek ve tanımlamak için TOGAF, ADM - Mimari Geliştirme Yöntemini (Architecture Development Method) kullanır. ADM, TOGAF'ın kalbi ve temelidir. Ancak TOGAF'ın bu süreci destekleyen Belge Deposu, Belge Sınıflandırması, Yönetişim Modelleri, Referans Modelleri ve Yetenekler Geliştirme gibi başka bölümleri de vardır.
TOGAF, kurumsal mimarların kullanması için çok çeşitli kaynak ve içerikler sunar. Mimari projeler için bir proje stratejisi olarak kullanılabilecek Mimari Geliştirme Yöntemi (“The Architecture Development Method”), TOGAF mimarisinin temelinde yer alır. Hedefler, girdiler, çıktılar ve faaliyetler hakkında ayrıntılı bilgiler sağlar. Aynı zamanda TOGAF'ın, çeşitli şirketler tarafından çok farklı bağlamlarda yaygın olarak yeniden kullanılan mimari katmanlarını (iş, uygulama, bilgi sistemleri ve teknoloji) tanıttığı yerdir.

İlgili Eğitimler

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.