VMWARE'DEN DÖRT YENİ EĞİTİM

VMware vRealize Operations’ı forensic ve predictive bir tool olarak kullanma becerilerine odaklanmak ve VMware vSAN 6.7 ile yazılım anlamında depolama çözümleri üretmek gibi dört yeni eğitimi duyuran VMware, eğitim alanında yoğun bir süreçten geçiyor.


Bu yeni eğitimlere biraz daha ayrıntılı göz atalım:

VMware vSAN: Production Operations (V6.7) - VMware vSAN 6.7 ile yaygın yönetim ve son kullanıcı görevlerini yapılandırma ve uygulama becerilerini geliştirmeye odaklanan iki günlük bir eğitimdir.

Eğitimin ana hedefleri; vSAN host operasyonlarını tanımlamak, vSAN network kurma koşullarını tartışma, bir vSUN clusterda donanım değiştirmeyi de kapsayan görevleri tanımlama, vSAN clusterın scale-out ve scale-up işlemlerini yürütme ve vSAN’ı güncellemek ve geliştirmek için gerekli görevleri tanımlamaktır. 

 Bu eğitim için gereken önkoşullar,  vSphere: Install, Configure, Manage (V6.x) eğitiminde sunulan kavramları anlamak ve  blok veya dosya depolama araçlarıyla bellek yönetimi deneyimidir.


VMware vRealize Operations: Install, Configure, Manage (V7) – Deneyimli VMware vSphere kullanıcıları için tasarlanmış, VMware vRealize Operations’ı  forensic ve predictive bir tool olarak kullanmayı işleyen beş günlük bir eğitimdir. VMware ESX, 6.7, VMware vCenter Server 6.7 ve vRealize Operations 7.0’ı temel alır.

Bu eğitimin hedefleri, vRealize Operations’ın özelliklerini ve faydalarını tanımak, vRealize Operation’ı kurmak, arayüz özelliklerini işlemsel problemleri saptamak ve gitdemek için kullanmak, ölçeklenebilirlik ve uygunluk oluşturmak için vRealize Operations bileşenlerini nasıl kullanacağını bilmek ve işletim sistemleri ve uygulamaları incelemek için Operations Management kullanmaktır. 

Bu eğitim için gerekli önkoşul ise vSphere deploymentlarında sistem yönetimi deneyimi ya da  vSphere: Install, Configure, Manage (V6x) veya the vSphere: Optimize and Scale (V6x) eğitimlerinden birini tamamlamaktır.


VMware vSAN: Deploy and Manage (V6.7) – VMware vSAN 6.7 ile yazılım anlamında depolama çözümleri uygulamak ve yönetmeye odaklanan üç günlük bir eğitimdir. Eğitimin amacı vSAN’ın, VMware yazılım tanımlı veri merkezinin bir bileşeni olarak nasıl çalıştığını çalıştığını öğrenmektir.

Ana hedefleri ise vSAN mimarisini anlatmak, vSAN özelliklerini kavramak ve kullanmak, vSAN ağ bileşenlerini yapılandırmak, vSAN veri deposuna sanal makineler yerleştirmek ve süre gelen vSAN yönetim görevlerini yerine getirmektir.

Önkoşullar ise block veya file depolama araçlarında alan yönetimi deneyimi ya da vSphere: Install, Configure, Manage (V6x) eğitiminde görülen kavramların anlaşılmasıdır.


VMware vRealize Log Insight: Deploy and Manage (V4.7) - VMware vRealize Log Insight yönetimi ve deployement kullanımını içeren iki günlük bir eğitimdir. Eğitim aynı zamanda vRealize Log Insight kurulumu ve çeşitli VMware ve üçüncü taraf ürünlerden logları toplamak ve yönetmek için kullanımını da içerir.

Ana hedeleri; vRealize Log Insight’ın indirilmesi, kurulumu ve sistemleri daha iyi gözlemek ve yönetmek için logların toplanması ve analiz edilmesinde kullanımını tanıtmak, vRealize Log Insight'ın gözlemleme amacıyla diğer çözümlere nasıl entegre edilebileceğini açıklamak, veri merkezini korumak ve problemleri gidermek, vRealize Log Insight yapısını tanımlamak ve örneklerde kullanmaktır. 

Bu eğitimin ön koşulu vSphere: Install, Configure, Manage (V6x) ya da the vSphere: Fast Track (V6x) eğitimlerinden birisini tamamlamaktır.


Yeni İsimlendirme Kuralları (Naming Convention) 

VMware 2019 itibariyle yeni VCP'lerini piyasaya sürmeye başladı. Bunların tümü sertifikanın ne zaman alındığını belirmek için yılı kullanan isimlendirme uygulamalarıdır, örneğin VCP-DCV 2019 gibi.

Yeni sertifika isimlerinin en büyük faydası ise işverenlere ve sertifika sahiplerine sertifikanın güncelliğini anında saptama imkanı vermesidir. 

VCAP Design sertifikalandırması 1 Mart 2019 itibariyle başlarken, öte yandan VCAP Deploy sertifikalandırması ise 1 Mayıs 2019’da başlamıştır.

 Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Son Blog Yazılarımız

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.