Cybersecurity Foundations Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 5 Gün
 • PDF indir
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!


Bu Cybersecurity Foundations eğitiminde, güvenli bir sistem tasarlamanın zorlukları ve tutarlı bir güvenlik çözümü sağlamak için gereken bütün siber rollere değinen küresel bir bakış açısı kazanacaksınız. Konferans, laboratuvarlar ve toplu tartışma grupları aracılığıyla, Internet'teki mevcut tehdit eğilimleri ve bunların örgütsel güvenlik üzerindeki etkilerini öğreneceksiniz. Standart siber güvenlik terminolojisi ve uyumluluk gereksinimlerini gözden geçirecek, örnek istismarları inceleyecek ve uygulamalı deneyim azaltıcı kontroller elde edecekseniz. İçerilen laboratuvar ortamında, botnet, solucan ve Truva atı gibi canlı virüslerle çalışacaksınız.

Katılımcılar TCP/IP ağı veya eşdeğer bilgiye sahip olmalıdır.

Bu eğitime, bilgilerini ilerletmek ve siber güvenliği bir kariyer yolu olarak keşfetmek isteyen ağ uzmanları; güvenlik uzmanlarıyla iletişim kurma yeteneklerini artırmak ve kurumsal düzeyde sağlam bir güvenlik çözümü uygulamak isteyen yöneticiler ve yetkililer; tehditler, hafifletici kontroller ve örgütsel sorumluluklar dahil siber güvenlik temellerini anlayıp kendini bu alanda geliştirmeyi isteyen bireyler katılmalıdır.

 • Güvenlik bilincinizi arttırın.
 • Ağ haritalama için araç çıktısını/ ayak izini yorumlama/ analiz etme
 • Sistemlerin saldırı yüzeyini azaltın.
 • Güvenlik denetimi uygulandığında ağı gözden geçirin.
 • Farklı veri koruma ilkelerini keşfedin.
 • Bir ağdaki cihazlar arasında güvenilir ilişkiler oluşturmada PKI / sertifikaların rolünü inceleyin.
 • Giriş güvenliği ve diğer kimlik yönetimi çözümlerini uygulayın.
 • Ağ cihazlarının saldırı yüzeyini azaltın.
 • Mevcut kötü amaçlı yazılım tehditlerini ve kötü amaçlı yazılımdan korunma çözümlerini keşfedin.
 • Sosyal mühendislik tehditlerini, yöntemlerini ve tekniklerini keşfedin.
 • Sömürü riskini azaltmak için yazılım açıklarını ve güvenlik çözümlerini inceleyin.
 • İzleme kapasitesini ve gereksinimlerini, bunların gizlilik endişelerini nasıl arttırabileceğini açıklayın.
 • Fiziksel güvenlik kontrollerini ve fiziksel ile IT güvenliği arasındaki ilişkiyi tanımlayın.
 • Olay müdahale yeteneklerini açıklayın.
 • Siber güvenlik söz konusu olduğunda yasal hususları ve soruşturma tekniklerini belirleyin.
 • Siber güvenlik alanında araştırma eğilimleri

1. Siber Güvenlik Bilinci

 • Güvenlik Nedir?
 • Gizlilik, Bütünlük ve Kullanılabilirlik
 • Güvenlik Taban Çizgisi
 • Güvenlik Endişeleri: İnsanlar
 • Tehdit Türleri
 • Güvenlik Kontrolleri
 • Hack Nedir?
 • Risk Yönetimi
 • Hareket Halindeki Veriler ve Hareketsiz Veriler
 • Modül İncelemesi

2. Ağ Keşfi

 • Ağ İncelemesi
 • Keşif, Ayak izi ve Tarama
 • Ortak Güvenlik Açıkları ve Riskler
 • Güvenlik Politikaları
 • Güvenlik Açıkları
 • Modül İncelemesi

3. Sistem Sağlamlaştırma

 • Sertleşme Nedir?
 • Sertleştirilebilecek Sistem Tipleri
 • Güvenlik Taban Çizgileri
 • Sistemler Nasıl Sağlamlaştırma
 • Sertleştirme Sistemleri Rolü
 • Mobil Cihazlar
 • Ağda Sağlamlaştırma
 • Analiz Araçları
 • Kimlik Doğrulama, Yetkilendirme ve Muhasebe
 • Fiziksel Güvenlik
 • Modül İncelemesi

4. Güvenlik Mimarisi

 • Güvenlik Mimarisi
 • Ağ Cihazları
 • Ağ Bölgeleri
 • Ağ Bölümlendirme
 • Ağ Adresi Çevirisi
 • Ağ Erişim Kontrolü
 • Modül İncelemesi

5. Veri Güvenliği

 • Kriptografi
 • İzin İlkeleri
 • Steganografi
 • Modül İncelemesi

6. Genel Anahtar Altyapısı

 • Açık Anahtar Altyapısı
 • Sertifika Yetkilileri
 • Güveni Etkinleştirmek
 • Sertifikalar
 • CA Yönetimi
 • Modül İncelemesi

7. Kimlik Yönetimi

 • Kimlik Yönetimi Nedir?
 • Kişisel Olarak Tanımlanabilir ilgiler
 • Kimlik Doğrulama Faktörleri
 • Rehber Hizmetleri
 • Kerberos
 • Windows NT LAN Yöneticisi
 • Şifre Politikaları
 • Şifreleri Kırmak
 • Şifre Değerlendirme raçları
 • Şifre Yöneticileri
 • Grup Hesapları
 • Hizmet Hesapları
 • Birleşik Kimlikler
 • Hizmet Olarak Kimlik
 • Modül İncelemesi

8. Ağ Sağlamlaştırma

 • Uzaktan Yönetici Erişimini Sınırlama
 • AAA: İdari erişim
 • Basit Ağ Yönetimi Protokolü
 • Ağ Bölümlendirme
 • Fiziksel Erişimi Sınırlamak
 • Güvenli Erişim Kurmak
 • Ağ Cihazları
 • Temel Cihaz Koruma Özeti
 • Trafik Filtreleme En İyi Uygulamaları
 • Modül İncelemesi

9. Kötü Amaçlı Yazılım

 • Kötü Amaçlı Yazılım Nedir?
 • Enfeksiyon Yöntemleri
 • Kötü Amaçlı Yazılım Türleri
 • Arkakapılar
 • Karşı Önlem
 • Koruma Araçları
 • Modül İncelemesi

10. Sosyal Mühendislik

 • Sosyal Mühendislik Nedir?
 • Sosyal Mühendislik Hedefleri
 • Sosyal Mühendislik Saldırıları
 • İstatistiksel Veri
 • Bilgi Toplama
 • Sosyal Mühendisliği Önleme
 • Siber Farkındalık: Politikalar ve Prosedürler
 • Sosyal Medya
 • Modül İncelemesi

11. Yazılım Güvenliği Yazılım Mühendisliği

 • Güvenlik Kuralları
 • Yazılım Açıkları
 • Modül İncelemesi

12. Çevre İzleme

 • İzleme
 • İzleme ve Kayıt Tutma
 • İzleme / Kayıt Tutmanın Faydaları
 • Kayıt Tutma
 • Metrik
 • Modül İncelemesi

13. Fiziksel Güvenlik

 • Fiziksel Güvenlik Nedir?
 • Derinlemesine Savunma
 • Fiziksel Güvenlik Kontrol Çeşitleri
 • Cihaz Güvenliği
 • İnsan Güvenliği
 • Güvenlik Politikaları
 • Ekipman İzleme
 • Modül İncelemesi

14. Olay Müdahale

 • Afet Türleri
 • Olay Soruşturmasıyla İlgili İpuçları
 • İş Sürekliliği Planlaması
 • Felaket Kurtarma Planı
 • Adli Olaya Müdahale
 • Modül İncelemesi

15. Hukuki Hususlar

 • Mevzuata Uygunluk
 • Siber Suç
 • Modül İncelemesi

16. Siber Güvenlikte Eğilimler

 • Siber Güvenlik Tasarım Kısıtlamaları
 • Siber İtici Güçler
 • Ne Kadar Bağlısın?
 • Bağlantıya Ne Kadar Güveniyorsunuz?
 • Kimlik Yönetimi
 • Siber Güvenlik Standartları
 • Siber Güvenlik Eğitimi


Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Cybersecurity Foundations Eğitimi hakkında ilginizi çekebilecek yazılar

SİBER GÜVENLİKTE KARİYER

Siber Güvenlikte Kariyer Teknolojideki son 10 yıldaki hızlı gelişmelerle beraber neredeyse her işletme - küçük büyük fark etmeksizin - bilgisayar sistemleri dayanarak kurulmakta artık. Bazıları için sadece önemli olan verinin depolanmasına yararken,...

15 SİBER GÜVENLİK GERÇEĞİ

Siber güvenlik - cyber security endüstrisi her geçen gün hızla büyüyor. Siber saldırılara karşı giderek daha fazla kaynak üretilmesine rağmen, endüstrinin siber güvenlik tehditlerini etkin bir şekilde önleme konusunda yeterli olmadığını görüyoruz. Bu...

YAPAY ZEKA TABANLI SİBER GÜVENLİK İNSAN HATALARININ SONUNU GETİREBİLİR Mİ?

2019 yılında tam 2,013 tane veri sızıntısı olayı onaylanmış. Durum bu iken araştırmacıların insan hatalarını risklerinin birinci kaynağı olarak kabul etmeleri hiç de şaşırtıcı değil. C-Suite yetkilileri, geçen Mayıs ayında yayınlanan Oracle’ın "...

SİBER GÜVENLİK NEDİR?

Siber güvenlik; sistemleri, ağları ve programları dijital saldırılara karşı koruma uygulamasıdır. Bu siber saldırılar genellikle hassas bilgilere erişmeyi, değiştirmeyi, imha etmeyi, kullanıcılardan para çekmeyi veya normal iş süreçlerini kesintiye uğratmayı amaçlar.Etkili siber güvenlik önlemlerini

CYBER SECURITY (SİBER GÜVENLİK) TEMELLERİ

Siber güvenlik, tehditleri ve ağınızı korumak için ihtiyacınız olan ana teknikleri araştırır. Bir güvenlik ihlali olduğu zaman bunun sonuçlarından sadece bir kaç tanesini düşünelim - özel bilgilerinize tamamen erişilebilir, güvenlik açıklarından dolayı ödenen büyük para cezaları - hataları karşılama