Microsoft Azure Administrator Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom
 • Süre: 5 Gün
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!
En Yakın Tarih
12 Aralık 2022
5 Gün

Bu eğitim; IT Uzmanlarına Azure aboneliklerini nasıl yöneteceklerini, sanal makineler oluşturup ölçeklendirmeyi, depolama çözümlerini hayata geçirmeyi, sanal ağı yapılandırmayı, verileri yedeklemeyi ve paylaşmayı, Azure ve şirket içi siteleri bağlamayı, ağ trafiğini yönetmeyi, Azure Active Directory kurulumunu, kimliklikleri korumayı ve çözümlerinizi takip etmeyi öğretmektedir.

Bu eğitim için önkoşullar:

 • VM'ler, sanal ağ ve sanal sabit diskler gibi şirket içi sanallaştırma teknolojilerinin kavramış olmak
 • TCP/IP,  alan adı sistemi (DNS), sanal özel ağlar (VPN'ler), güvenlik duvarları ve şifreleme teknolojileri dahil olmak üzere ağ yapılandırmasını anlamak
 • Alanlar (domanin), forestlar, etki alanı denetleyicileri, çoğaltma, Kerberos protokolü ve Basit Dizin Erişim Protokolü (LDAP) dahil olmak üzere Active Directory kavramlarını anlamak
 • Yedekleme ve geri yükleme işlemleri de dahil olmak üzere esneklik ve kurtarma işlemlerinin biliyor olmak

Bu eğitim Azure Yöneticileri içindir. Azure Yöneticileri, tüm IT yaşam döngüsü boyunca her bir hizmeti derinlemesine kavrayarak; depolama ve ağ bağlantıları kapsayan ve de bulut kapasitesini hesaplayan bulut servislerini yönetirler. Son-kullanıcıların yeni bulut uygulamaları için isteklerini alırlar ve tedarik etme, boyutlandırma, izleme ve de uygun hale getirmenin yanı sıra optimal performans ile ölçekleme için kullanılar hizmetlere yönelik tavsiyeler veririler. Bu görev sağlayıcılar ile iletişim kurmayı ve koordinasyon içinde olmayı gerektirir. Azure Yöneticileri; Azure Portal'ı, yetkinleştikçe PowerShell'i ve Komut Satırı Arayüzünü kullanırlar.

Module 1: Azure Administration

In this module, you’ll learn about to tooling Azure Administrator uses to manage their infrastructure. This includes the Azure Portal, Cloud Shell, Azure PowerShell, CLI, Resource Manager, and Resource Manager Templates. The demonstrations in this module will ensure you are successful in the course labs.

Lessons

 • Resource Groups
 • Azure PowerShell and CLI
 • Resource Manager
 • ARM Templates


Module 2: Virtual Machines

In this module, you’ll learn about Azure virtual machines including planning, creating, availability and extensions.

Lessons

 • Virtual Machine Planning
 • Creating Virtual Machines
 • Virtual Machine Availability
 • Virtual Machine Extensions
 • Lab : Deploy and Manage Virtual Machines


Module 3: Azure Storage

In this module, you’ll learn about basic storage features including storage accounts, blob storage, Azure files, and storage security.

Lessons

 • Storage Accounts
 • Azure Blobs
 • Azure Files
 • Storage Security
 • Lab : Deploy and Manage Virtual Machines


Module 4: Virtual Networking

In this module, you’ll learn about basic virtual networking concepts like virtual networks, IP addressing, Azure DNS, and network security groups.

Lessons

 • Virtual Networks
 • IP Addressing
 • Azure DNS
 • Network Security Groups
 • Lab : Implement and Manage Virtual Networking


Module 5: Data Protection

In this module, you’ll learn about data replication strategies, backing up files and folders, and virtual machine backups.

Lessons

 • Data Replication
 • File and Folder Backups
 • Virtual Machine Backups
 • Lab : Azure Site Recovery Between Regions


Module 6: Intersite Connectivity

In this module, you’ll learn about intersite connectivity features including VNet Peering, VNet-to-VNet connections, Site-to-Site Connections, and ExpressRoute.

Lessons

 • Service Endpoints and Network Routing
 • VNet-to-VNet Connections
 • ExpressRoute
 • Lab : VNet Peering and Service Chaining


Module 7: Network Traffic Management

In this module, you’ll learn about network traffic strategies including service endpoints, network routing, Azure Load Balancer, and Azure Traffic Manager.

Lessons

 • Service Endpoints and Network Routing
 • Azure Load Balancer
 • Azure Traffic Manager
 • Lab : Load Balancer and Traffic Manager


Module 8: Subscriptions and Accounts

In this module, you’ll learn about managing your subscriptions and accounts including role-based access control, users and groups, Azure policy, and billing.

Lessons

 • Subscriptions and Accounts
 • Role-based Access Control (RBAC)
 • Users and Groups
 • Azure Policy
 • Billing
 • Lab : Governance and Compliance


Module 9: Azure Active Directory

In this module, you’ll learn about Azure Active Directory (AD) including Azure AD Connect and Azure AD Join.

Lessons

 • Azure Active Directory
 • Azure AD Connect
 • Azure AD Join
 • Lab : Implement Directory Synchronization


Module 10: Securing Identities

In this module, you’ll learn how to secure identities including Multi-Factor Authentication, Azure AD Identity Protection, and Self-Service Password Reset.

Lessons

 • Multi-Factor Authentication
 • Azure AD Identity Protection
 • Self-Service Password Reset
 • Lab : Azure AD Identity Protection
 • Lab : Self-Service Password Reset


Module 11: Sharing Data

In this module, you’ll learn how to effectively share data using Import and Export service, Data Box, Content Delivery Network, and File Sync.

Lessons

 • Import and Export Service
 • Data Box
 • Content Delivery Network
 • File Sync
 • Lab : File Sync


Module 12: Monitoring

In this module, you’ll learn about monitoring your Azure infrastructure including Azure Monitor, alerting, log analytics, and Network Watcher.

Lessons

 • Azure Monitor
 • Azure Alerts
 • Log Analytics
 • Network Watcher
 • Lab : File Sync


Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

12 Aralık 2022
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
13 Aralık 2022
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
19 Aralık 2022
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
03 Ocak 2023
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
09 Ocak 2023
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
16 Ocak 2023
Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
24 Ocak 2023
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
06 Şubat 2023
Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.