Agile Process Owner

Kesin açılacak

Certified Agile Process Owner (CAPO)

Süreç sahibi, sürecin performansından ve sürecin paydaşlarına bir değer sunmasını sağlamaktan soruml...

  • Classroom
  • Virtual Classroom
  • Online

2 Gün