ITIL® SERTİFİKASYONUNUN DEĞERİ

ITIL® Sertifikasyonunun Değeri

Profesyonel sertifikasyon endüstrisi bilgi teknolojileri alanının çeşitli açılarının artan büyümesi ile bağlantılı olarak gözle görülür ölçüde büyüdü. Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi (ITIL®) organizasyonların, bilgi teknolojisi (IT) organizasyonları tarafından gerçekleştiren düzenli faaliyetlerinde başvurabilecekleri ortak yaklaşımları tarif etmesi için tasarlanmış bir en iyi uygulamalar (best practices) grubudur. Orta ve ileri seviye ITIL sertifikası almaya hak kazanan bireylere yapılan bir anketin sonuçları bu sertifikasyonunun hem kuruluşlar hem de bireyler için değerini çeşitli somut ve soyut etkenler bağlamında özellikle göstermektedir.

ITIL’in güncel versiyonu, ITIL’ın kapsadığı belli alanlarda, bireyin yeterlilik derecesine ya da bireyin tüm ITIL en iyi uygulamalar topluluğu üzerindeki yeterlilik düzeyine kanıt teşkil etmek için tasarlanmış bir profesyonel sertifika dizisi sunar.

Pek çok profesyonel sertifikalar gibi, organizasyonlara ve bireylere yeterlilik belgesi kazanmanın kattığı değeri tam olarak hesaplamak zordur. Fakat, sertifikasyonları kuruluş ve bireyler için değerli bir zaman ve para yatırımı yapan şeyin somut ve soyut faktörlerin bir birleşimi olduğu düşünülmektedir.

Bu yazı, özel olarak, ITIL sertifikalarının organizasyon ve bireyler için olan önemini somut ve soyut faktörler bağlamında tartışmaktadır. Dahası, farklı derecelerde ITIL sertifikası almış bir anketin katılımcıları, bu sertifikaları almaya hak kazanırken kazanılmış bilgilerin katkıda bulunduğu belirli organizasyonel iyileşmeler göstermiştir. Bu belirli organizasyonel faydalar ITIL sertifikalarının değerinin açık örnekleridir.

ITIL Sertifikaları Nelerdir?

Resmi ITIL sertifikasyon programı şu anda çok temel bir seviyeden önemli bir tam uzmanlaşma seviyesine kadar bilgi sahibi olunduğunu gösteren 12 sertifikayı içerir.

ITIL Temel Yapı (Foundation)

Bir ITIL sertifika programında, bireylerin aldığı ilk sertifika ITIL Temel Yapı’dır. Bu, kişinin ITIL’ın şartları, süreçleri ve diğer açıları konusunda belli bir bilgi seviyesine ulaştığını kanıtlayan bir giriş seviyesi sertifikasıdır. Oldukça temeldir ve bireyi daha üst seviye ITIL sertifikaları için hazırlamayı amaçlar.

ITIL Orta Seviye Sertifikalar

Bunlar, ITIL Foundation sertifikası kazanıldıktan sonraki adımdır.

İki yola ayrılır: Yaşamdöngüsü ve Kabiliyet.

Orta Seviye Yaşamdöngüsü Yolu

Aşağıdaki beş sertifikaları içerir ;

  • Hizmet Stratejisi
  • Hizmet Tasarımı
  • Hizmet Geçişi
  • Hizmet Operasyonu
  • Daimi Hizmet iyileştirme

Bu sertifikaların herhangi birini kazanmak, hamilin, ITIL en iyi uygulamalarının (best practices) o açısını belli bir seviyede anladığını kanıtlar. ITIL orta-seviye yaşam döngüsü sertifikalarından birini kazanmak için, bireyler ITIL en iyi uygulamalarını kullanırken çok gerçekçi senaryolarla nasıl başa çıkacaklarını sorgulayan zorlayıcı bir sınavı geçmek zorundadır.

Genellikle, bu sertifikalar bir organizayondaki yönetici ve karar alıcılar için uygundur çünkü sertifikaları destekleyen dersler genel olarak ITIL en iyi uygulamalarını kapsayan yönetim-seviyesi yaklaşımındadır.

Orta Seviye Kabiliyet Yolu

Kabiliyet Yolu beş sertifika içerir:

  • Planlama, Koruma ve Optimizasyon
  • Yayınlama (Release), Kontrol ve Doğrulama
  • Operasyonel Destek ve Analiz
  • Hizmet Teklifleri ve Anlaşmalar

Yaşamdöngüsü sertifikalarında olduğu gibi, bu sertifikaları da kazanmak için bireylerin belirli konuları kapsayan sınavları geçmeleri gerekir

Umumiyetle, bu sertifikalar düzenli olarak pratik IT faaliyetleri gerçekleştiren kişiler için uygundur, çünkü sertifikaları destekleyen dersler ITIL en iyi uygulamalarına daha detaylı bir bakış sunar.

İleri Seviye ITIL Sertifikaları

ITIL Uzman (Expert)

Bir aday ITIL Foundation (Temel Yapı) sertifikasını ve artı olarak uygun olan ITIL orta seviye sertifikalarından belirli bir sayıda kredi aldığı zaman, kişi Managing Across the Lifecycle (MALC) adlı dersi almaya hak kazanır. Bu ders, diğer orta seviye sertifikalar gibi, zorlayıcı bir sınavın geçilmesini gerektirir. Bireyler MALC sınavını geçtiklerinde ve gereken sayıda krediye sahip olduklarında, ITIL Uzman sertifikası kazanırlar.

ITIL uzman yeterlilik belgesi, bireyin ITIL en iyi uygulamaları ve bunların kuruluşlara yardımcı olmaları için nasıl kullanıldıkları konusunda sağlam ve üst-seviye bir bilgileri olduğunu gösterir.

ITIL Usta (Master)

ITIL Usta, ITIL Uzman ötesindeki uzmanlaşmış bir sertifikasyon seviyesidir ve ITIL en iyi uygulamalarını uygulama konusunda derinlikli pratik tecrübeye sahip kişiler içindir. ITIL Master olmak için, kişinin ITIL en iyi uygulamalarını kullanarak gerçek-hayat projelerini tarif etmesi ve savunması gerekir.

 Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Son Blog Yazılarımız

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.