SQL VE NOSQL ARASINDAKİ FARKLAR

SQL ve NoSQL, dijital verileri depolamak için kullanılan iki ana veritabanı türüdür. Her iki yaklaşım da veri depolamada verimli olsa da, yapıları, ölçeklenebilirlikleri, ilişkileri, dilleri ve destekleri açısından aralarında farklılıklar vardır.


SQL Nedir?

SQL veya Yapılandırılmış Sorgu Dili, teknik uzmanlıklarından bağımsız olarak kullanıcıların ilişkisel bir veritabanındaki verilerle etkileşime girmesini ve bunları manipüle etmesini sağlayan güçlü bir programlama dilidir.

SQL veritabanlarında veriler, sütun ve satırlardan oluşan tablolarla yapılandırılmış bir biçimde düzenlenir. Bu ilişkisel model, farklı varlıklar arasında ilişkilerin bulunduğu isimler ve miktarlar gibi iyi tanımlanmış verileri yönetmek için özellikle uygundur. SQL veritabanları, "yabancı anahtarlar" kullanarak tablolar ve alanlar arasında bağlantılar kurarak, müşterileri siparişlerine veya çalışanları ilgili departmanlarına bağlamak gibi karmaşık ilişkisel ağlar içinde sorunsuz gezinmeyi ve etkileşimi kolaylaştırır.

SQL veritabanlarının dikkate değer avantajlarından biri de dikey ölçeklenebilirlikleridir. Bu, RAM veya SSD gibi ek depolama bileşenleri ekleyerek performansı artırabileceğiniz ve daha büyük iş yüklerini karşılayabileceğiniz anlamına gelir. Geleneksel sunucu tabanlı kurulumlarda kaynak sınırlamaları olsa da, bulut tabanlı depolama gibi modern teknolojiler SQL veritabanları için daha fazla esneklik ve ölçeklenebilirlik seçeneği sunar. Bu, artan veri taleplerini karşılama ve sürekli artan iş yüklerini barındırma olanaklarının önünü açar.


NoSQL Nedir?

Açılımı "Not Only SQL" olan NoSQL, geleneksel SQL veritabanlarına kıyasla verilerin depolanması ve alınmasına yönelik farklı bir yaklaşım sunan bir tür veritabanı yönetim sistemidir. SQL veritabanları, iyi tanımlanmış ilişkilere sahip yapılandırılmış verileri işlemede üstünlük sağlarken, NoSQL veritabanları, veri öğelerinin biçim ve yapı bakımından farklılık gösterebileceği yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış verileri işlemek için özel olarak tasarlanmıştır.

NoSQL veritabanlarında veriler, kullanılan NoSQL veritabanı türüne bağlı olarak anahtar-değer çiftleri, belgeler, sütunlar veya grafikler gibi çeşitli biçimlerde düzenlenir. Bu esneklik, çeşitli veri türlerinin verimli bir şekilde depolanmasına ve alınmasına olanak tanıyarak NoSQL'i veri karmaşıklığı ve esnekliğinin önemli olduğu senaryolar için ideal hale getirir.

NoSQL veritabanları ölçeklenebilirlik açısından da SQL veritabanlarından farklıdır. Yatay olarak ölçeklenebilir olacak şekilde tasarlanmışlardır, yani veritabanını birden fazla sunucuya veya kümeye dağıtarak artan veri yüklerini kaldırabilirler. Bu yatay ölçeklenebilirlik, veri hacimleri büyüdükçe sorunsuz genişlemeye olanak tanıyarak NoSQL veritabanlarını gelişen iş ihtiyaçlarına son derece uyarlanabilir hale getirir.

Ayrıca, NoSQL veritabanları genellikle yüksek kullanılabilirlik ve hata toleransı sağlayarak sunucu arızaları veya ağ sorunları durumunda bile verilerin erişilebilir kalmasını sağlar. Bu esneklik, onları bulut tabanlı altyapılar da dahil olmak üzere modern, dağıtılmış ortamlar için çok uygun hale getirir.

İşletmeler ve geliştiriciler NoSQL'in gücünden yararlanarak, çeşitli ve hızla gelişen verilerle uğraşırken esneklik, ölçeklenebilirlik ve uyarlanabilirliğin avantajlarından faydalanabilirler. İster büyük ölçekli e-ticaret sistemlerini yönetmek, ister büyük verileri analiz etmek veya gerçek zamanlı uygulamaları güçlendirmek olsun, NoSQL veritabanları modern veri yönetiminin karmaşıklıklarını ele almak için değerli bir araç seti sunar.


NoSQL ve SQL Arasındaki Temel Farklar

NoSQL ve SQL veritabanları birçok yönden birbirine çok benzer. Her ikisi de veri depolama ve sorgu sağlamanın yanı sıra depolanan verilerin alınmasına, güncellenmesine ve kaldırılmasına olanak tanır. Buna rağmen, NoSQL ve SQL'in performansını, ölçeklenebilirliğini ve esnekliğini etkileyen ve yüzeyin altında gizli olan bazı önemli farklılıklar vardır.


SQLNoSQL
Veri ModeliSQL veritabanları, verileri satır ve sütunlardan oluşan tablolar halinde düzenleyen, önceden tanımlanmış şemalara sahip yapılandırılmış bir veri modeli kullanır. Sabit ilişkilere sahip iyi tanımlanmış, yapılandırılmış veriler için en uygunudurlar.
NoSQL veritabanları, yapılandırılmamış veya yarı yapılandırılmış verileri barındıran esnek bir veri modelini benimser. Anahtar-değer çiftleri, belgeler, sütunlar veya grafikler gibi çeşitli veri modellerini kullanabilirler ve böylece farklı veri türlerine daha fazla uyarlanabilirlik sağlarlar.
ÖlçeklenebilirlikSQL veritabanları genellikle dikey olarak ölçeklenebilir, yani tek bir sunucuya daha fazla kaynak ekleyerek artan yükleri kaldırabilirler. Ancak, sunucu kaynaklarına bağlı olarak sınırlamalar olabilir.
NoSQL veritabanları yatay olarak ölçeklenebilir şekilde tasarlanmıştır ve bu sayede verilerin birden fazla sunucu veya kümeye dağıtılmasını sağlar. Bu yaklaşım, veri hacimleri ve kullanıcı talepleri arttıkça sorunsuz ölçeklenebilirlik sağlar.
Query DiliSQL veritabanları, verileri sorgulamak ve işlemek için yapılandırılmış sorgu dilini (SQL) kullanır. SQL, veritabanı ile etkileşim için standartlaştırılmış bir sözdizimi sağlayarak karmaşık sorgulara ve birleştirmelere olanak tanır.
NoSQL veritabanları genellikle veri erişimi için kendi sorgu dillerine veya arayüzlerine sahiptir. Bu diller seçilen veri modeline özgü olabilir, esneklik sağlar ancak potansiyel olarak bir öğrenme eğrisi gerektirir.
Şema EsnekliğiSQL veritabanları, önceden tanımlanmış tablo yapıları ve veri türleri gerektiren katı şemalar uygular. Şemada yapılan değişiklikler genellikle tüm veritabanının değiştirilmesini gerektirir ve kesinti süresi gerektirebilir.
NoSQL veritabanları şema esnekliği sunarak dinamik ve gelişen veri yapılarına izin verir. Veriler önceden tanımlanmış şemalar olmadan eklenebilir, bu da geliştirmede daha fazla çeviklik sağlar ve değişen veri gereksinimlerini karşılar.
DestekKapsamlı destek kaynaklarına sahip yerleşik ekosistem.
Satıcı destekli destek hizmetleri yaygın olarak mevcuttur.
Destek kaynakları nispeten daha az kapsamlı olabilir.
Satıcı destekli destek mevcut olabilir, ancak belirli NoSQL veritabanına bağlı olarak değişebilir.

SQL ve NoSQL arasındaki seçimin projenizin özel ihtiyaçlarına, verilerinizin niteliğine ve ölçeklenebilirlik gereksinimlerine bağlı olduğunu unutmamak önemlidir. Her veritabanı türünün güçlü yönleri ve dikkate alınması gereken noktaları vardır ve bu farklılıkları anlamak bilinçli bir karar vermenize yardımcı olacaktır.


Türkiye'nin En İyi SQL ve NoSQL Eğitimleri

Birinci sınıf IT eğitimlerimizle teknoloji dünyasındaki tüm potansiyelinizi ortaya çıkarın. Türkiye'nin önde gelen teknoloji eğitimi sağlayıcısı olarak, özel hedeflerinize hitap edecek şekilde tasarlanmış geniş bir program yelpazesi sunuyoruz. Deneyimli eğitmenlerimiz size en iyi eğitimlerde rehberlik edecek ve sürekli gelişen teknoloji endüstrisinde başarılı olmanızı sağlayacak becerilerle donatacak.


SQL Eğitimlerimiz

Developing SQL Databases Eğitimi

Developing SQL Data Models Eğitimi

Introduction to SQL Databases : Bu eğitimin birincil hedef kitlesi, veritabanı rolüne geçen veya rolü veritabanı teknolojilerini içerecek şekilde genişleyen kişilerdir.

Transact-SQL Querying Eğitimi

SQL Veri Ambarı Uygulama Eğitimi

Migrate SQL Workloads to Azure Eğitimi

Developing Microsoft SQL Server Databases Eğitimi : Bu eğitim SQL Server Denali’yi tanıtmakta, mantıksal tablo tasarımı, dizinleme ve dizin planlarını açıklamaktadır. Ayrıca, parametreler ve fonksiyonlarla birlikte görünümler ve saklı yordamlar dahil veritabanı nesnelerinin oluşturulmasına odaklanmaktadır. İşlemler, aynı anda kullanım, hata işleme, harekete geçiriciler ve SQL CLR gibi diğer ortak yordam kodlama hususları da kapsam dahilindedir.

Querying SQL Databases using T-SQL Eğitimi

Provisioning SQL Databases Eğitimi

Querying Microsoft SQL Server Eğitimi


NoSQL Eğitimlerimiz

Distributed Data Processing with NoSQL Eğitimi

New Big Database Technologies; From NoSQL to NewSQL, and from Hadoop to Spark Eğitimi

TDWI Incorporating Big Data, Hadoop, and NoSQL in Business Intelligence Systems and Data Warehouses Eğitimi : Bu eğitime iş zekası uzmanları, veri ambarı tasarımcıları, iş analistleri, teknoloji planlamacıları, teknik mimarlar, işletme mimarları, BT danışmanları, BT stratejistleri, sistem analistleri, veritabanı geliştiriciler, veritabanı yöneticileri, çözüm mimarları, veri mimarları, BT yöneticileri katılabilir.


Ne Zaman Kullanılmalı: SQL vs NoSQL

SQL Veritabanlarını Şu Durumlarda Kullanın:

 • Verileriniz iyi tanımlanmış ilişkilerle yapılandırılmıştır.
 • Karmaşık birleştirmelere ve işlemlere ihtiyacınız var.
 • ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability) uyumluluğu önemlidir.
 • Uygulamanız finansal sistemler, e-ticaret platformları veya içerik yönetim sistemleri içeriyorsa.
 • Veri bütünlüğü ve tutarlılığı kritiktir.
 • Karmaşık sorgular ve raporlama için güçlü desteğe ihtiyacınız var.

NoSQL Veritabanlarını Şu Durumlarda Kullanın:

 • Verileriniz yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış veya hızla gelişiyorsa.
 • Ölçeklenebilirliğe ve yüksek hızlı veri erişimine öncelik veriyorsunuz.
 • Değişen veri ihtiyaçlarını karşılamak için şema tasarımında esneklik gereklidir.
 • Büyük hacimli verilerle uğraşıyorsunuz veya gerçek zamanlı analitiğe ihtiyacınız var.
 • Uygulamanız sosyal ağları, içerik önbelleğe almayı veya IoT platformlarını içeriyor.
 • Dağıtılmış bir ortamda yatay ölçeklenebilirliğe ve hata toleransına değer veriyorsunuz.

SQL ve NoSQL veritabanlarında uzmanlaşmak, veri odaklı alanda bir olasılıklar dünyasının kapılarını açar. SQL ile yapılandırılmış verilerde gezinme, karmaşık sorguları serbest bırakma ve veri bütünlüğünü sağlama gücü kazanırken, NoSQL yapılandırılmamış, hızla gelişen verileri ölçeklenebilirlik ve esneklikle ele almanızı sağlar. Hem SQL hem de NoSQL'i benimseyerek, her türlü zorluğun üstesinden gelmek ve sınırsız veri odaklı bir yolculuğa çıkmak için donanımlı bir veri manipülasyon ustası olursunuz. Verinin gücü avucunuzun içinde - onu ortaya çıkarmaya cesaret edin.

 
Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

İlgili Eğitimler

Son Blog Yazılarımız

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.