Querying Microsoft SQL Server Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 5 Gün
Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

Bu eğitimin temel amacı firma ve kurumlara nitelikli veritabanı uzmanları ve kalifiye elemanları kazandırmaktır. Bu eğitim programında yazılım programlarında veri analizi yapabilecek ,raporlama işlemleri için sorgular geliştirebilecek, ileri düzey raporlama yapabilecek, nitelikli ve en çok aranan veritabanı sorgulama ve raporlama uzmanlarının yetiştirilmesi amaçlanır.

Bu eğitim sayesinde SQL Server üzerinde temel T-SQL sorgulama yeteneği öğretilmesi amaçlanmaktadır. Eğitim boyunca SQL Server ilişkili yönetim, veritabanı geliştirme ve iş zekâsı temelleri hakkında bilgiler verilmektedir. “Querying Microsoft SQL Server” eğitimini raporlama, sorgulama sorumluluğu olan ve Microsoft SQL Server sınavına hazırlık amacı taşıyan profesyonel katılımcılara uygundur.

Herhangi bir ön koşul yoktur.     

Bu eğitime veritabanı yöneticileri, veritabanı geliştiricileri ve iş zekası profesyonelleri katılabilir.

 • SELECT sorgu yazma
 • Çoklu tabloları sorgulama
 • Veri sınıflama ve filtreleme
 • SQL Server’daki veri tipleri
 • T-SQL kullanarak veri değiştirme
 • Dahili Fonksiyonlar
 • Veri gruplama ve bir araya getirme
 • Set operatörleri
 • Window fonksiyonları: ranking, offset, ve aggregate
 • Pivot ve group sets
 • T-SQL programlama
 • Hata ele alma ve transaction uygulamaya geçirme

1. Microsoft SQL Server 2014

 • SQL Server Mimarisi
 • SQL Server Sürümler ve Versiyonlar
 • SQL Server Management Studio

2. Transact-SQL Sorgulama

 • Transact-SQL
 • Sets
 • Predicate Mantığı
 • SELECT İfadelerinde Operasyonların Mantıksal Sırası

3. SELECT Sorgulamaları Yazma

 • Temel SELECT İfadeleri Yazma
 • DISTINCT ile Çift Kopyaları Saf Dışı Bırakma
 • Sütun ve Tablo Kod adları
 • Basit CASE İfadeleri Yazma

4. Çoklu Tabloları Sorgulama

 • Joins
 • Inner Joins ve Outer Joins ile Sorgulama
 • Cross Joins ve Self Joins Sorgulama

5. Veri Sınıflandırma ve Filtreleme

 • Veri Sınıflandırma
 • Bir WHERE Clause ile Veri Filtreleme
 • TOP ve OFFSET-FETCH Seçenekleri ile Filtreleme
 • Bilinmeyen ve Eksik Değerlerle Çalışma

6. SQL Server 2014 Veri Tipleri

 • SQL Server 2014 Veri Tipleri
 • Karakter Verileri ile Çalışma
 • Tarih ve Zaman Verileri ile Çalışma

7. Veri Değiştirmek için DML

 • Veri Girme
 • Veri Değiştirme ve Silme

8. Dahili Fonksiyonlar

 • Dahili Fonksiyonlar ile Sorgular Yazma
 • Dönüştürme Fonksiyonları
 • Mantıksal Fonksiyonlar
 • NULL ile Çalışmak için Fonksiyonları Kullanma

9. Veri Gruplama ve Bir Araya Getirme

 • Aggregate Fonksiyonlarını Kullanma
 • GROUP BY Clause’u Kullanma
 • HAVING ile Grupları Filtreleme

10. Alt-sorgular

 • Bağımsız Alt-sorgular Yazma
 • İlintili Alt-sorgular Yazma
 • EXISTS Predicate’i Alt-sorgularla Kullanma

11. Tablo İfadeleri

 • Türetilmiş Tabloları Kullanma
 • Ortak Tablo İfadelerini Kullanma
 • Views Kullanma
 • Satıriçi Tablo-Değerli Fonksiyonlar Kullanma

12. Set Operatörleri

 • UNION Operatörü ile Sorgular Yazma
 • EXCEPT ve INTERSECT Kullanma
 • APPLY Kullanma

13. Window Ranking, Offset ve Aggregate Fonksiyonları

 • OVER ile Windows Yaratma
 • Ranking, Aggregate ve Offset Fonksiyonları gibi Windows Fonksiyonlarını Tanıma

14. Pivoting ve Grouping Sets

 • PIVOT ve UNPIVOT ile Sorgular Yazma
 • Grouping Sets ile Çalışma

15. Saklı Prosedürleri Yürütme

 • Saklı Prosedürlerle Veri Sorgulama Parametleri Saklı Prosedürlere Geçirme
 • Basit Saklı Prosedürler Yaratma
 • Dinamik SQL ile Çalışma

16. T-SQL ile Programlama

17. Hata Ele Alma Uygulamaya Geçirme

 • TRY/CATCH Bloklarını Kullanma
 • Hata Bilgisi ile Çalışma

18. İşlemleri Uygulama

 • İşlemler ve Veritabanı Motoru
 • Denetim İşlemleri
 • İzolasyon Seviyeleri

19. Sorgulama Performansını İyileştirme

 • Sorgulama Performansı Faktörleri
 • Sorgulama Performans Verilerini Görüntüleme

20. SQL Server Metadata Sorgulama

 • Sistem Katalog Görünümleri ve İşlevleri
 • Sistem Saklı Prosedürlerini Yürütme
 • Dinamik Yönetim Nesnelerini Sorgulama


Bilgisayarlı Uygulamalar

Bilgisayarlı Uygulama 1: SQL Server 2014 Araçlarıyla Çalışma

 • SQL Server Management Studio
 • Betikleri Yaratma ve Organize Etme
 • Online Kitaplar

Bilgisayarlı Uygulama 2: Transact-SQL Sorgulama

 • Temel SELECT İfadelerini Yürütme
 • Predicate’ler kullanarak veri filtreleyen Sorgular Yazma ve ORDER BY kullanarak veri sınıflama

Bilgisayarlı Uygulama 3: Temel SELECT İfadeleri Yazma

 • Basit SELECT İfadeleri Yazma
 • Distinct kullanarak Çift Kopyaları Saf Dışı Bırakmak
 • Tablo ve Sütun Kod adları
 • Basit CASE İfadesi

Bilgisayarlı Uygulama 4: Çoklu Tabloları Sorgulama

 • Inner Joins, Multiple-Table Inner Join, Self Joins, Outer Joins ve Cross Joins kullanan Sorgular Yazma

Bilgisayarlı Uygulama 5: Veri Sınıflandırma ve Filtreleme

 • Bir WHERE Clause , ORDER BY Clause, TOP Option ve OFFSET-FETCH Clause kullanarak veri filtreleyen Sorgular Yazma

Bilgisayarlı Uygulama 6: SQL Server 2014 Veri Tipleri

 • Tarih, Saat verileri ve karakter verilerini veren Sorgular Yazma
 • Tarih, saat ve karakter işlevlerini kullanan Sorgular Yazma

Bilgisayarlı Uygulama 7: DML kullanarak Veri Değiştirme

 • Veri Girme, Güncelleme ve Silme

Bilgisayarlı Uygulama 8: Dahili İşlevler

 • Dönüştürme ve mantıksal işlevler kullanan Sorgular Yazma
 • Nullability Test eden Sorgular Yazma

Bilgisayarlı Uygulama 9: Veri Gruplama ve Yığma

 • GROUP BY Clause/Tümcesi kullanan Sorgular Yazma
 • Aggregate ve distinct aggregate fonksiyonlarını kullanan Sorgular Yazma
 • HAVING Clause ile grup filtreleyen Sorgular Yazma

Bilgisayarlı Uygulama 10: Alt-sorgular

 • Bağımsız, sayıl ve çoklu sonuçlu alt-sorgular kullanan Sorgular yazma
 • İlintili alt-sorgular ve EXISTS predicate kullanan Sorgular yazma

Bilgisayarlı Uygulama 11: Tablo İfadeleri

 • Görüntüler, Türetilmiş Tablolar ve Ortak Tablo İfadeleri kullanan Sorgular Yazma
 • Satır-İçi Tablo-Değerli Fonksiyonlar Kullanan Sorgular Yazma

Bilgisayarlı Uygulama 12: Set Operatörleri

 • UNION set operatörleri ve UNION ALL multi-set operatörleri kullanan Sorgular Yazma
 • CROSS APPLY ve OUTER APPLY operatörlerini kullanan Sorgular Yazma
 • EXCEPT ve INTERSECT operatörlerini kullanan Sorgular Yazma

Bilgisayarlı Uygulama 13: Windows Ranking, Offset and Aggregate Fonksiyonları

Bilgisayarlı Uygulama 14: Pivoting ve Grouping Sets

Bilgisayarlı Uygulama 15: Saklı Prosedürleri Yürütme

 • EXECUTE ifadesi kullanarak saklı prosedürleri çağırma
 • Saklı prosedürlere parametleri geçirme
 • Sistem saklı prosedürlerini yürütme

Bilgisayarlı Uygulama 16: T-SQL ile Programlama

 • Değişkenleri Beyan Etme ve Batch’leri Sınırlandırma
 • Akış Kontrolü Öğeleri
 • Dinamik SQL Oluşturma
 • Anlamdaşlar

Bilgisayarlı Uygulama 17: Hata Ele Alma Uygulamaya Geçirme

 • TRY/CATCH ile Hataları Yeniden Yönlendirme
 • THROW kullanarak bir Hata Mesajını Bir İstemciye İade Etme

Bilgisayarlı Uygulama 18: İşlemleri Uygulamaya Geçirme

 • BEGIN, COMMIT ve ROLLBACK ile işlemleri denetleme
 • CATCH block’a hata ele alma ekleme

Bilgisayarlı Uygulama 19: Sorgu Performansını İyileştirme

 • Sorgu Yürütme Planları Görüntüleme
 • Index Kullanımı Görüntüleme ve SET STASTICS İfadeleri Kullanma

Bilgisayarlı Uygulama 20: SQL Server Metadata Sorgulama

 • Sorgulama Sistemi Katalog Görünümleri
 • Sorgulama Sistemi İşlevleri
 • Sorgulama Sistemi Dinamik Yönetim GörünümleriEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

Classroom
01 Ağustos 2024
İstanbul, Ankara, Londra
5 Gün
Classroom
08 Temmuz 2024
İstanbul, Ankara, Londra
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom
21 Haziran 2024
İstanbul, Ankara, Londra
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom
24 Haziran 2024
İstanbul, Ankara, Londra
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom
23 Haziran 2024
İstanbul, Ankara, Londra
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom
23 Haziran 2024
İstanbul, Ankara, Londra
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom
25 Temmuz 2024
İstanbul, Ankara, Londra
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom
11 Ağustos 2024
İstanbul, Ankara, Londra
5 Gün
Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.