ÜRÜN YOL HARİTALARI - 2023 KILAVUZU

Ürün Yol Haritası Nedir?

Bir ürün yol haritası (product roadmap), ürününüzün temel unsurlarının kapsamlı ve görsel olarak ilgi çekici bir genel görünümü olarak hizmet eder: belirli bir zaman dilimindeki yörüngesi, öncelikleri ve ilerlemesi. Bunu, ürününüz için hem kısa hem de uzun vadeli hedefleri ve bu hedeflere ulaşma stratejilerini özetleyen eyleme geçirilebilir bir plan olarak düşünün. Özünde, ürün stratejinizi uygulamak için bir plan görevi görür.

Yol haritası yalnızca ekibinizin ne inşa ettiğini vurgulamakla kalmaz, aynı zamanda her girişimin arkasındaki nedenleri de açıklar. Yol haritanızdaki her öğenin ürün stratejinizle açıkça bağlantılı olması, proje hedeflerine odaklanmanızı ve ekibiniz içinde ilerlemeyi kolaylaştırmanızı sağlar. Ürün yol haritası ayrıca, ürün geliştirme aşamasında toplanan müşteri geri bildirimlerini yansıtan güncellemelere izin vererek değişime karşı duyarlılık gösterir.

Merkezi bir referans noktası olarak ürün yol haritası, ürünün zaman içindeki gelişimine ilişkin tüm kilit paydaşlar arasında uyum sağlar. Agile ekipler, günlük çalışmalarında rehberlik ve bağlam sağlamak için sıklıkla ürün yol haritalarına güvenirler. 2023 yılında Agile çalışma şekli gerçek anlamda benimsendi ve birçok şirket ekiplerini bu yönde eğitti. Bu nedenle, ürün yol haritaları bu yıl da popüler olacak.


Bir Ürün Yol Haritasının Temel Hedefleri

 • İletişim ve Uyum: Yol haritası, ürün stratejisini, yönünü ve önceliklerini ekip üyeleri, yöneticiler ve müşteriler de dahil olmak üzere tüm paydaşlara etkili bir şekilde iletmek için bir araç görevi görür. İlgili herkesin aynı sayfada olmasını ve ürünün vizyonunu ve hedeflerini anlamasını sağlar.
 • Strateji Yürütme: Yol haritası, ürün stratejisini yürütmek için gereken adımları ve girişimleri ana hatlarıyla belirtir. Özelliklerin önceliklendirilmesine, kilometre taşlarının tanımlanmasına ve kaynakların etkili bir şekilde tahsis edilmesine yardımcı olarak ekibin değer sunmaya ve istenen sonuçları elde etmeye odaklanmasını sağlar.
 • Planlama ve Önceliklendirme: Bir ürün yol haritası, girişimlerin ve özelliklerin stratejik olarak planlanmasına ve önceliklendirilmesine olanak tanır. Müşteri ihtiyaçlarının, pazar fırsatlarının ve iş hedeflerinin belirlenmesine ve önceliklendirilmesine yardımcı olarak ekibin neyin ne zaman inşa edileceği konusunda bilinçli kararlar almasını sağlar.
 • İlerleme Takibi: Yol haritası, ürünün zaman içindeki ilerlemesinin görsel bir temsilini sağlar. Paydaşların devam eden projelerin, kilometre taşlarının ve temel çıktıların durumunu takip etmesine olanak tanıyarak ekip içinde şeffaflık ve hesap verebilirlik sağlar.
 • Müşteri Odaklılık: İyi tanımlanmış bir ürün yol haritası, müşteri ihtiyaçlarının ve geri bildirimlerinin ürün geliştirme sürecine dahil edilmesini sağlar. Müşteri içgörüleri ve pazar trendlerine göre yol haritasını düzenli olarak güncelleyen ekip, kullanıcı beklentileriyle uyumlu ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkaran bir ürün sunabilir.
 • Stratejiyi Yürütmek İçin Yol Gösterici Bir Belge: İyi tasarlanmış bir yol haritası, ürün stratejisini somut sonuçlara dönüştürmek için net ve uygulanabilir bir plan sağlar. İstenen amaç ve hedeflere ulaşmak için ekibin izleyeceği bir yol haritası görevi görür. Ürün yol haritası, gerekli girişimleri, özellikleri ve kilometre taşlarını ana hatlarıyla belirleyerek ekibe bilinçli kararlar alma ve çalışmalarını önceliklendirme konusunda rehberlik eder. Kaynak tahsisine, zaman çizelgelerinin belirlenmesine ve ürün stratejisinin hayata geçirilmesi için gerekli adımların tanımlanmasına yardımcı olur.
 • Uyarlanabilirlik ve Esneklik: Yol haritası esnek olmalı ve piyasa koşullarındaki, müşteri tercihlerindeki veya iç faktörlerdeki değişikliklere duyarlı olmalıdır. Ayarlamalara ve yinelemelere olanak tanıyarak ekibin ürün stratejisini ve yol haritasını yeni fırsatları veya zorlukları ele almak için gerektiği gibi uyarlamasını sağlar.
 • Paydaş Katılımı: Yol haritası, yöneticiler, yatırımcılar, müşteriler ve iş ortakları dahil olmak üzere paydaşların beklentilerini yönetmek için bir araç görevi görür. Paydaşlar arasında güven ve işbirliğini teşvik ederek net bir yol haritası vizyonu, zaman çizelgesi ve ilerleme güncellemeleri sağlar.

ÜRÜN YOL HARİTALARI - 2023 KILAVUZU

Ürün Yol Haritası Kimin Sorumluluğudur?

Ürün yol haritasının sahipliği ve sorumluluğu bir kuruluştan diğerine değişebilir. Çoğu durumda, ürün müdürü veya ürün yönetimi ekibi yol haritasını yönetme ve sahiplenme sorumluluğunu üstlenir. Ürünün stratejik yönünü ve gelişimini denetlemede hayati bir rol oynarlar.

Ürün yöneticisi, içgörü toplamak, hedefleri hizalamak ve özellikleri önceliklendirmek için yöneticiler, pazarlama ekipleri, geliştirme ekipleri ve müşteri desteği dahil olmak üzere farklı paydaşlarla işbirliği yapar. Çapraz işlevli ekiplerle birlikte, pazar eğilimlerine, müşteri ihtiyaçlarına ve iş hedeflerine dayalı olarak yol haritasının önceliklerini, zaman çizelgesini ve kilometre taşlarını tanımlarlar.

SAFe Agile Product Management Eğitimi

SAFe Product Owner and Product Manager Eğitimi

Ürün yöneticisi genellikle yol haritasına sahip olma konusunda liderliği üstlense de, bir ürün yol haritası geliştirmenin ve sürdürmenin işbirliğine dayalı bir çaba olduğunu kabul etmek önemlidir. Tüm perspektiflerin ve önceliklerin dikkate alındığından emin olmak için birden fazla paydaştan girdi ve katılım gerektirir.

Daha büyük şirketler, yol haritasını geliştirmek ve sürdürmek için ürün yöneticileriyle yakın işbirliği yapan ürün stratejisi veya planlaması için özel ekiplere sahip olabilir. Yol haritasının daha geniş iş planıyla uyumlu olmasını sağlamak için yöneticiler ve diğer önemli karar alıcılar da tavsiye ve gözetim sunabilir.

Ürünün yönü ve özellikleri hakkında stratejik kararlar verme uzmanlığına ve gücüne sahip olanlar, ürün yol haritasından nihai olarak sorumludur. Bu görev tipik olarak ürün yönetiminin görev alanına girer ve iş çevresinden çok sayıda paydaşın işbirliği ve girdisi söz konusudur.


Ürün Yol Haritası Türleri

Ürün yol haritasına, onu kimin kullanacağına bağlı olarak çeşitli şekillerde yaklaşılabilir. Bunu akılda tutmak çok önemlidir. Çeşitli paydaşlara gösterilebilecek yol haritası örnekleri ve bunlarda olması gerekenler aşağıda verilmiştir:


Geliştirme Ekibi için Dahili Yol Haritası:

Bu tür dahili (internal) bir yol haritası, önceliklendirilmiş müşteri değerine veya faydalarına, planlanan yayın tarihlerine ve önemli kilometre taşlarına odaklanarak geliştirme ekibi için ayrıntılı bilgiler sağlar. Özellikle Agile ekiplerde özellikler, sürümler ve sprintler etrafında odaklanır. Ekibin çalışmalarını hizalamasına ve özellik veya epik düzeyde ilerlemeyi izlemesine yardımcı olur.


Yöneticiler için Dahili Yol Haritası:

Bu yol haritası, geliştirme ekibinin çalışmalarının büyüme, pazar penetrasyonu, müşteri memnuniyeti ve pazar konumu gibi üst düzey, şirketler arası hedeflere nasıl katkıda bulunduğunu gösterir. Belirli zaman dilimlerindeki ilerlemeyi vurgulamak için aylık veya üç aylık bölümleri vurgular ve yöneticilerin ürün geliştirme ile stratejik hedefler arasındaki uyumu anlamalarını sağlar.


Satış için Dahili Yol Haritası:

Bu yol haritası satış ekiplerini hedefler ve ürünü potansiyel müşterilere çekici kılmak için yeni özelliklere ve müşteri değerine odaklanır. Daha tutarlı bir görünüm için genellikle özellikleri/öğeleri temalar halinde gruplandırır. Faydaları vurgularken, koşullar değişebileceğinden ve gerçekçi olmayan zaman çizelgelerine aşırı bağlılıktan kaçınılması gerektiğinden, sabit son tarihler vermekten kaçınmak önemlidir.


Harici Yol Haritası:

Harici (external) bir yol haritası müşterilere yöneliktir ve gelecek sürümler hakkında heyecan yaratmayı amaçlar. Görsel olarak ilgi çekici ve anlaşılması kolay olmalı, yeni özelliklere üst düzey bir genel bakış sunarken tespit edilen sorunları veya endişeleri de ele almalıdır. Bu tür bir yol haritası, müşteri geri bildirimlerinin nasıl ele alındığını gösterir ve ürünün sürekli iyileştirileceğine dair güvence verir.


Pazarlama Yol Haritası:

Bu yol haritası, ürünle ilgili pazarlama girişimlerine ve kampanyalarına odaklanır. Pazarlama stratejisini, temel mesajları, hedef kitleyi ve ürünü etkili bir şekilde tanıtmak için planlanan faaliyetleri ana hatlarıyla belirtir.


Teknoloji Yol Haritası:

Teknoloji yol haritası, ürün yol haritasını kuruluşun teknolojik yetenekleri ve gelecekteki gelişmelerle uyumlu hale getirir. Ürünün başarısı için gerekli olan yeni teknolojilerin, altyapı güncellemelerinin veya mimari iyileştirmelerin entegrasyonunu vurgular.

ÜRÜN YOL HARİTALARI - 2023 KILAVUZU

İyi ürün yol haritaları oluşturmak çeşitli nedenlerden dolayı son derece önemlidir.

 • İyi hazırlanmış bir yol haritası, paydaşları ve ekipleri ortak bir vizyon doğrultusunda hizalayan stratejik bir plan görevi görür. Ürünün yönü, öncelikleri ve hedefleri konusunda netlik sağlayarak herkesin aynı fikirde olmasını sağlar. 
 • Yol haritası, etkili planlama ve kaynak tahsisi sağlayarak ekiplerin özellikleri önceliklendirmesine, gerçekçi zaman çizelgeleri belirlemesine ve kaynakları verimli bir şekilde tahsis etmesine olanak tanır. Kapsam kaymasını önlemeye yardımcı olur ve ekibin en değerli sonuçları sunmaya odaklanmasını sağlar. 
 • İyi bir yol haritası hem kurum içinde hem de dış paydaşlarla şeffaflığı ve iletişimi teşvik eder. Net bir ürün stratejisi ve ilerleme güncellemeleri sergileyerek güveni artırır, işbirliğini ve katılımı geliştirir. 
 • Bir yol haritası, pazardaki ve müşteri ihtiyaçlarındaki değişikliklere uyum sağlamaya yardımcı olur. Esneklik sağlar ve geri bildirimlere ve gelişen gereksinimlere göre ürün stratejisinde ayarlamalar yapılmasına olanak tanır. Sonuç olarak, iyi yapılandırılmış ve iletilmiş bir yol haritası, başarılı ürün teslimatı, müşteri memnuniyeti ve iş hedeflerine ulaşma şansını en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

2023'te Etkili Bir Ürün Yol Haritası Nasıl Oluşturulur?

Etkili bir ürün yol haritası oluşturmak birkaç temel adımı içerir. İşte size rehberlik edecek temel adımlar:

Ürün stratejinizi tanımlayın: Vizyon, hedefler, hedef pazar ve rekabetçi konumlandırma dahil olmak üzere ürün stratejinizi net bir şekilde tanımlayarak işe başlayın. Odaklanma ve tutarlılık sağlamak için yol haritasını kapsayıcı ürün stratejisiyle uyumlu hale getirin.

Girdileri ve içgörüleri toplayın: Müşteriler, yöneticiler, satış, pazarlama ve geliştirme ekipleri dahil olmak üzere çeşitli paydaşlardan girdi toplayın. Yol haritası kararlarınızı bilgilendirmek için pazar araştırması yapın, müşteri geri bildirimlerini analiz edin ve iş hedeflerini göz önünde bulundurun.

Net hedefler belirleyin: Yol haritanız için kesin, ölçülebilir hedefler belirleyin. Ürününüzün başarısını gösterecek önemli rakamlara veya metriklere karar verin. Bu hedefler öncelikleri belirlemenize ve ilerlemenizi izlemenize yardımcı olacaktır.

Girişimleri ve özellikleri önceliklendirin: Ürün stratejinize, müşteri ihtiyaçlarına ve iş önceliklerine dayanarak, yol haritasına dahil edilecek girişimlere ve özelliklere öncelik verin. Bilinçli kararlar vermek için her bir öğenin potansiyel değerini, çabasını ve bağımlılıklarını göz önünde bulundurun.

Zaman çizelgelerini ve kilometre taşlarını tanımlayın: Ürün geliştirme için net bir zaman çizelgesi sağlamak üzere yol haritanız için zaman çizelgeleri ve kilometre taşları oluşturun. Bağımlılıkları, kaynak kullanılabilirliğini ve zaman çizelgenizi etkileyebilecek tüm dış faktörleri göz önünde bulundurun.

Yol haritasını görselleştirin: Ürün yol haritasının anlaşılması ve paylaşılması kolay bir şekilde görsel temsilini yapın. Girişimlerin, hedeflerin ve planlanan sürümlerin ilerleyişini göstermek için zaman çizelgeleri, yüzme planları veya diğer görsel bileşenler kullanılabilir.

İletişim kurun ve uyum sağlayın: Yol haritasını yöneticiler, ekip üyeleri ve müşteriler dahil olmak üzere kilit paydaşlarla paylaşın. Kararlarınızın arkasındaki gerekçeleri, beklenen sonuçları ve yol haritasının ürün stratejisiyle nasıl uyumlu olduğunu açıkça belirtin. Geri bildirim alın ve tüm paydaşlar arasında uyum sağlayın.

Yineleyin ve uyarlayın: Bir ürün yol haritası sabit değildir. Sürekli olarak geri bildirim toplayın, pazardaki değişiklikleri izleyin ve öncelikleri yeniden değerlendirin. Yeni içgörüleri ve gelişen koşulları yansıtmak için gerektiğinde yol haritasını ayarlamaya ve iyileştirmeye açık olun.

Eyleme geçirilebilir ve şeffaf tutun: Girişimleri daha küçük, yönetilebilir görevlere veya destanlara ayırarak yol haritasının eyleme geçirilebilir olmasını sağlayın. Yol haritasını ilgili tüm ekip üyeleri ve paydaşlar için kolayca erişilebilir hale getirerek şeffaflığı ve işbirliğini teşvik edin.

Düzenli olarak gözden geçirin ve güncelleyin: Yol haritasının hedefler ve kilometre taşları karşısındaki ilerlemesini düzenli olarak gözden geçirin. Yeni bilgiler elde edildikçe veya piyasa koşulları değiştikçe yol haritasını güncelleyin. Uygunluğunu koruyun ve ürünün ve pazarın gelişen ihtiyaçlarıyla uyumlu olmasını sağlayın.


Bir Ürün Yol Haritası Neleri İçermelidir?

Bir ürün yol haritası, ürünün yönünü, önceliklerini ve zaman çizelgesini etkili bir şekilde iletmek için temel unsurları içermelidir. İşte bir ürün yol haritası oluştururken göz önünde bulundurulması gereken temel bileşenler:

 • Hedefler ve Vizyon
 • Zaman Çizelgesi
 • Girişimler veya Temalar
 • Özellikler ve Geliştirmeler
 • Önceliklendirme ve Bağımlılıklar
 • Temel Ölçütler ve Başarı Kriterleri
 • Kaynak Tahsisi
 • Riskler ve Varsayımlar
 • İletişim Planı
 • Geri Bildirim ve Yineleme

Ürün Yol Haritalarıyla İlgili Daha Fazlası

Bilginç IT Academy olarak çok sayıda çeşitli Agile, Product Owner ve Proje Yönetimi eğitimi sunuyoruz. Kendiniz ve ekibiniz için en iyi eğitimi bulmak için eğitim kataloglarımızı keşfedin!

 
Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

İlgili Eğitimler

Son Blog Yazılarımız

Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.