Advanced C# Programming Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 5 Gün
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!
En Yakın Tarih

23 Mayıs 2021

5 Gün

Bu eğitim temel C# yazılım bilginizi geliştirmenizi ve .NET tabanlı kurumsal büyük çaplı yazılım projelerinde bilinmesi gereken yazılım konularını öğrenmenizi hedefler.

Web ve Windows ortamında uygulamalar geliştirebilmek için nesne yönelimli bir dil olan C# dilini iyi derecede biliyor olmanız gerekmektedir. .NET platformunun sunduğu tüm avantajları kullanarak nesne yönelimli programlama kuralları ile Web ve Windows uygulamalarında ileri seviye yazılımlar geliştirmeyi hedefliyorsanız {*egitim} tam size göre.

Web veya Windows ortamlarında nesne yönelimli C# yazılım dili ile ileri seviye programlama tekniklerini öğrenmek isteyen herkes katılabilir.

Bu eğitim ile öğrenecekleriniz:

 • C # programlama dilini daha iyi anlayı.
 • Yansıma, dinamik yükleme ve özel niteliklerin rolünü öğrenin.
 • COM birlikte çalışma ve yansıtma mantığını basitleştirmek için DLR'yi kullanmayı öğrenin.
 • Süreçlerin, uygulama alanlarının ve konuların rolünü bilmek
 • XML verilerini değiştirmeyi öğrenin.
 • LINQ sorgu ifadeleri oluşturmayı öğrenin.
 • Nesnelere LINQ ile Program
 • LINQ'dan XML'e Program
 • LINQ'dan Kurumlara Program

Advanced C# Language Features

 • Learn how to build custom indexer methods
 • Overload operators on custom types
 • Create custom implicit and explicit conversion routines
 • Create and use extension methods
 • Know the role of anonymous types
 • Understand the internal composition of an anonymous type
 • Work with anonymous methods
 • Work with the C# lambda operator (=>)
 • Understand the role of pointers and the "unsafe context"

Reflection and Attribute Based Programming

 • Know the role of reflection
 • Work with the System.Reflection namespace
 • Dynamically load assemblies at runtime
 • Invoke methods on objets using late binding
 • Know the role of attributes
 • Build, constrain and apply custom attributes
 • Reflect over attributes
 • Build an extensible application using reflection, dynamic loading and attributes

The Dynamic Language Runtime (DLR)

 • Know the scope of the C# dynamic keyword
 • Understand the services of the DLR
 • Use the DLR to simplify reflection code
 • Use the DLR to simplify COM interop code

Topics in Multithreaded Programming

 • Understand the role of processes and application domains
 • Programmatically manipulate processes and application domains
 • Work with the System.Threading namespace
 • Know the role of thread synchronization
 • Create thread safe code using synchronization
 • Work with the Task Parallel Library (TPL)

Topics in XML Data Manipulation

 • Review the role of a well-formed and valid XML document
 • Examine the core XML services of the .NET platform
 • Examine the types of the System.Xml namespace
 • Load and traverse an XML document in memory
 • Work with XML readers and XML writers
 • Configure C# classes for XML serialization

An Introduction to LINQ

 • Understand the motivation behind LINQ
 • Visual Studio LINQ support
 • Debugging LINQ query expressions
 • Work with query operators and query expressions
 • Program with LINQ to Objects
 • Understand deferred and immediate execution
 • Know the role of the System.Linq.Enumerable type
 • Know the role of the System.Func delegate type
 • Understanding the query operators / delegates / lambda relationship

LINQ to XML

 • Understand the role of LINQ to XML
 • Work with the LINQ to XML object model
 • Examine the System.Xml.Linq namespace
 • Use LINQ to XML to create, query and save XML documents
 • Insert and remove XML data using LINQ to XML
 • Examine VB’s XML literal syntax
 • Work with VB XML axis properties
 • Understand the LINQ to XML / XML literal relationship

LINQ to Entities

 • Define LINQ to Entities
 • Understand the EF programming Model
 • Generate entities using Visual Studio
 • Know the role of object services
 • Know the role of the entity client
 • Examine the format of *.edmx files
 • Apply LINQ queries to relational databasesEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

23 Mayıs 2021
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
14 Haziran 2021
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
16 Haziran 2021
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
01 Temmuz 2021
5 Gün
Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra