AutoCAD 2019 Essentials (Part 1) Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 3 Gün
 • PDF indir
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

AutoCAD® 2019: Essentials eğitimi, AutoCAD® 2019’u bir Windows işletim sistemiyle birlikte kullananlar için tasarlanmıştır. Bu eğitim kılavuzu, AutoCAD for Mac yazılımı için tasarlanmamıştır.

AutoCAD® 2019: Essentials eğitiminin amacı, AutoCAD yazılımın bir iki boyutlu çizim oluşturabilmenizi, değiştirebilmenizi ve bu tür bir çizim ile çalışabilmenizi sağlamaktır. Bu temel seviyede dahi AutoCAD yazılımı, karşılaşmanız muhtemel olan en ayrıntılı bilgisayar yazılımlarından biridir. Bu nedenle bu yazılımı kullanmayı öğrenmek de zorlu olabilir.

Bu eğitim, AutoCAD yazılımı ile çalışılmasına yönelik temel konuları kapsamaktadır. Eğitim stratejisi, öğrencinin basit bir çizim oluşturması ve düzenlemesini sağlayan birkaç temel araçla başlanması ve ardından da bu araçların geliştirilmesine devam edilmesi şeklindedir.


 • A working knowledge of basic design/drafting procedures and terminology.
 • A working knowledge of your operating system

More advanced tools are introduced throughout the guide. Not every command or option is covered, because the intent is to show the most essential tools and concepts, such as:
 • Understanding the AutoCAD workspace and user interface.
 • Using basic drawing, editing, and viewing tools.
 • Organizing drawing objects on layers.
 • Using reusable symbols (blocks).
 • Preparing a layout to be plotted.
 • Adding text, hatching, and dimensions.

Chapter 1: Getting Started with AutoCAD
 • Starting the Software
 • Start Tab
 • User Interface
 • Working with Commands
 • Ribbon
 • Command Line and Dynamic Input Prompt
 • Application Menu
 • Quick Access Toolbar
 • Additional Shortcut Menus
 • Cartesian Workspace
 • Locating Points
 • Measuring Angles
 • Drawings Created at Full Scale
 • Opening an Existing Drawing File
 • Opening Drawings
 • Multiple Drawings
 • Closing Files
 • Practice 1a Opening a Drawing
 • Viewing Your Drawing
 • Wheel Mouse Zoom and Pan
 • Navigation Tools
 • Pan and Zoom Commands
 • Practice 1b Viewing a Drawing
 • Saving Your Work
 • Automatic Saves
 • Saving in Various Formats
 • Practice 1c Saving a Drawing File
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 2: Basic Drawing and Editing Commands
 • Drawing Lines
 • Specifying Length and Angle
 • Line Command Options
 • Erasing Objects
 • Drawing Vertical and Horizontal Lines
 • Ortho Mode
 • Polar Tracking
 • Drawing Rectangles
 • Drawing Circles
 • Undo and Redo Actions
 • Practice 2a Basic Drawing and Editing Commands
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 3: Projects: Creating a Simple Drawing
 • Create a Simple Drawing
 • Create Simple Shapes
Chapter 4: Drawing Precision in AutoCAD 
 • Using Running Object Snaps
 • Object Snap Settings
 • Practice 4a Using Object Snaps
 • Using Object Snap Overrides
 • Practice 4b Object Snap Overrides
 • Polar Tracking at Angles
 • Practice 4c Polar Tracking
 • Object Snap Tracking
 • Practice 4d Object Snap Tracking I
 • Practice 4e Object Snap Tracking II
 • (Optional) Drawing with Snap and Grid
 • Snap and Grid Settings
 • Isometric Drawing Environment
 • Practice 4f Placing Objects on a Drawing
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 5: Making Changes in Your Drawing
 • Selecting Objects for Editing
 • Implied Selection
 • Selecting Objects Before the Command
 • Practice 5a Selecting Objects
 • Moving Objects
 • Copying Objects
 • Rotating Objects
 • Scaling Objects
 • Mirroring Objects
 • Practice 5b Modifying Objects
 • Editing with Grips
 • Working with Hot Grips
 • Grips with Dynamic Dimensions
 • Practice 5c Editing with Grips I
 • Practice 5d Editing with Grips II
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 6: Projects: Making Your Drawings More Precise 
 • Schematic Project: Electronics Diagram
 • Architectural Project: Landscape
 • Mechanical Project: Using Polar and Tracking
 • Mechanical Project: Surge Protector
 • Mechanical Project: Satellite
Chapter 7: Organizing Your Drawing with Layers
 • Creating New Drawings With Templates
 • What is a Template?
 • Starting New Drawings
 • Working With Different Types of Units
 • Practice 7a Using a Template to Start a Drawing
 • What are Layers?
 • Setting the Current Layer
 • Layer States
 • On/Off
 • Thaw / Freeze
 • Lock / Unlock
 • Practice 7b Working with Layers and Layer States
 • Changing an Object’s Layer
 • Change with Layer Control
 • Match Layer
 • Practice 7c Changing an Object’s Layer
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 8: Advanced Object Types 
 • Drawing Arcs
 • Arc Command Options
 • Notes on Arcs
 • Practice 8a Drawing an Arc
 • Drawing Polylines
 • Editing Polylines
 • Converting Lines and Arcs to Polylines
 • Turning Polylines into Lines and Arcs
 • Practice 8b Drawing and Editing Polylines
 • Drawing Polygons
 • Practice 8c Drawing Polygons
 • Drawing Ellipses
 • Practice 8d Drawing Ellipses
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 9: Analyzing Model and Object Properties 
 • Working with Object Properties
 • Quick Properties
 • Properties Palette
 • Matching Properties
 • Quick Select
 • Practice 9a Working with Object Properties (Mechanical)
 • Practice 9b Working with Object Properties (Architectural)
 • Measuring Objects
 • Using the Measure Tools
 • Measuring Distances
 • Measuring Radius and Diameter
 • Measuring Angles
 • Measuring Areas
 • Practice 9c Measuring Objects (Architectural)
 • Practice 9d Measuring Objects (Mechanical)
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 10: Projects: Drawing Organization and Information 
 • Architectural Project
 • Mechanical Project
 • Civil Project
Chapter 11: Advanced Editing Commands
 • Trimming and Extending Objects
 • Trimming Objects
 • Extending Objects
 • Practice 11a Extending and Trimming Objects
 • Practice 11b Trimming Objects on a Drawing
 • Practice 11c Break at Point
 • Stretching Objects
 • Notes on Stretching Objects
 • Practice 11d Stretching Objects
 • Creating Fillets and Chamfers
 • Filleting Objects
 • Chamfering Objects
 • Practice 11e Filleting Objects
 • Practice 11f Chamfering Objects
 • Offsetting Objects
 • Practice 11g Offsetting Objects
 • Creating Arrays of Objects
 • Rectangular Array
 • Polar Array
 • Path Array
 • Practice 11h Rectangular Array
 • Practice 11i Polar Array
 • Practice 11j Path Array
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 12: Blocks 
 • What are Blocks?
 • Practice 12a Create Simple Blocks
 • Inserting Blocks
 • Inserting Blocks using the Tool Palettes
 • Controlling the Tool Palettes Window
 • Working with Dynamic Blocks
 • Manipulating Dynamic Blocks
 • Inserting Blocks using the DesignCenter
 • DesignCenter Content
 • Practice 12b Working with Blocks
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 13: Projects: Creating More Complex Objects
 • Mechanical Project 1: Plate
 • Mechanical Project 2: Gasket
 • Mechanical Project 3: Plate
 • Mechanical Project 4: Rocker Arm
 • Architectural Project 1: Floor Plan
 • Architectural Project 2: Floor Plan
 • Civil Project: Parking Lot
Chapter 14: Setting Up a Layout 
 • Working in Layouts
 • Switch Between Paper Space & Model Space
 • Creating Layouts
 • Contents
 • Creating Layout Viewports
 • Rectangular Viewports
 • Polygonal Viewports
 • Object Viewports
 • Named Viewports
 • Modifying Viewports with Grips
 • Scaling Viewports
 • Locking the Viewport
 • Named Views
 • Insert View
 • Guidelines for Layouts
 • Practice 14a Working With Layouts
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 15: Printing Your Drawing
 • Printing Concepts
 • Model Space Printing
 • Paper Space Layout Printing
 • Printing Layouts
 • Previewing the Plot
 • Print and Plot Settings
 • Practice 15a Printing Layouts and Check Plots
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 16: Projects: Preparing to Print 
 • Mechanical Project
 • Architectural Project
Chapter 17: Text
 • Working with Annotations
 • Working with Annotative Styles
 • Adding Text in a Drawing
 • Multiline Text
 • Copying and Importing Text
 • Spell Checking
 • Practice 17a Adding Text in a Drawing
 • Modifying Multiline Text
 • Editing Multiline Text
 • Changing Text Width and Length
 • Changing Text Properties
 • Spell Checking
 • Practice 17b Modifying Multiline Text
 • Formatting Multiline Text
 • Formatting the Multiline Text Object
 • Formatting Selected Text
 • Formatting Paragraph Text
 • Creating Columns
 • Practice 17c Formatting Multiline Text in a Drawing
 • Adding Notes with Leaders to Your Drawing
 • Modifying Multileaders
 • Practice 17d Adding Notes to Your Drawing
 • Creating Tables
 • Populating Table Cells
 • Calculations in Tables
 • Practice 17e Creating Tables
 • (Optional) Modifying Tables
 • Modifying Cells, Rows, and Columns
 • Modifying the Entire Table
 • Practice 17f (Optional) Modifying Tables
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 18: Hatching
 • Hatching
 • Applying a Hatch: Tool Palettes
 • Applying a Hatch: Hatch Command
 • Hatch Pattern and Properties
 • Hatch Options
 • Editing Hatches
 • Hatch Editor Tab
 • Edit Hatch Command
 • Grip Editing Hatch Boundaries
 • Practice 18a Hatching Using the Tool Palettes
 • Practice 18b Hatching (Mechanical)
 • Practice 18c Hatching (Architectural)
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 19: Adding Dimensions 
 • Dimensioning Concepts
 • General Dimensioning
 • Adding Linear Dimensions
 • Individual Linear Dimensions
 • Multiple Linear Dimensions
 • Quick Dimensioning
 • Practice 19a Adding Linear Dimensions (Architectural)
 • Practice 19b Adding Linear Dimensions (Mechanical)
 • Adding Radial and Angular Dimensions
 • Radius and Diameter Dimensions
 • Angular Dimensions
 • Practice 19c Adding Radial and Angular Dimensions
 • (Architectural)
 • Practice 19d Adding Center Marks and Dimensions
 • (Mechanical)
 • Editing Dimensions
 • Dimension Shortcut Menu
 • Editing Dimensions Using Grips
 • Dimension Grips Shortcut Options
 • Editing the Dimension Text
 • Adjusting Dimension Spacing
 • Dimension Breaks
 • Practice 19e Editing Dimensions (Architectural)
 • Practice 19f Editing Dimensions (Mechanical)
 • Chapter Review Questions
 • Command Summary
Chapter 20: Projects: Annotating Your Drawing 
 • Mechanical Project
 • Architectural Project 1
 • Architectural Project 2
 • Civil Project


Egitimlerle ilgili bilgi almak ve diger tum sorulariniz icin bize ulasin!