Business Process Modelling with BPMN Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 2 Gün
 • Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!
En Yakın Tarih

08 Temmuz 2022

2 Gün

İş ve teknik konularla ilgili paydaşların birçoğu iyi çözümler bulabilmek için kuruluşumuzun iş süreçlerini açıklayabilmemiz, anlayabilmemiz ve iletebilmemiz gerektiğinin farkındadırlar. Yine de akış şemalarını esas alan konuşmalar on yıllardır yapılıyor olsa da ve sayısız Visio şemasına rağmen hala bu zorluklarla mücadele ediyoruz. Hiç şüphesiz bu da başarısız olan projeler açısından önemli bir etken (örn. iptal edilen, gereğinden fazla planlanan veya bütçeyi aşan kalitesiz veya gereken fonksiyonların sadece bir kısmına ya da kimsenin kullanmadığı fonksiyonlara sahip ürünler).

Geçtiğimiz yıllarda gittikçe daha fazla sayıda kuruluş yeni bir standartı benimsedi: İş Süreci Modeli ve Gösterimi (BPMN). Günümüzde iş süreci modellemesinin bir standardı haline gelen BPMN, iş süreçlerini tüm taraflarca kolayca anlaşılır bir şekilde belirlemenin, modellemenin, analiz etmenin ve tasarlamanın etkin, verimli ve esnek bir yolunu sunarak iş ve teknik kişiler arasındaki iletişim boşluğunu ortadan kaldırmaktadır.

Herhangi bir ön koşul yoktur.

 • İş analistleri
 • Süreç analistleri
 • Süreç sahipleri
 • Süreç mühendisleri
 • İşletme müşterileri/son kullanıcılar
 • Ürün sahipleri, proje yöneticileri, son kullanıcılar
 • Test görevlileri
 • Süreçleri anlamak, kavramak, analiz etmek, tasarlamak ve/veya optimize etmek isteyen herkes

 • Bu eğitimde; tüm paydaşlarca kolayca anlaşılabilen ve iletilebilen süreçleri modelleyerek iş ve BT arasındaki iletişim boşluğunu ortadan kaldırma
 • Her bir paydaşın bakış açısından en uygun nitelikteki çıkarım/ayrıntı seviyesinde süreçleri modelleyerek süreç işbirliğini ve hesap verebilirliği sağlama
 • Bir kuruluşun uçtan uca süreçlerini açıklayan üst düzeyde modeller oluşturma
 • Üst düzeyde modelleri (açıklayıcı seviyedeki) hiyerarşik ve daha ayrıntılı süreç modellerine (analitik seviyedeki) dönüştürerek süreçleri tasarlama ve en verimli hale getirme
 • Karmaşık süreç - olay etkileşimlerini kavrama/tasarlama
 • Süreç faaliyetlerini ve karmaşık iş kuralı tanımlarını ayıran ve entegre eden süreçleri kavrama/tasarlama
 • SDLC’nin tüm aşamalarında süreçleri kavramak için aynı gösterim ve söz dizimini kullanarak süreç ve gereksinim dokümantasyonunu basitleştirme
 • Süreç tanımlarını çoğaltma ve/veya çevirme ihtiyacını ortadan kaldırarak bilgi yönetimini (oluşturma, paylaşma, eğitim, yeniden kullanma, vb.) geliştirme
 • Süreç mühendislerini Analitik modelleri Yürütülebilir modeller halinde kullanabilmesini sağlayarak (her seferinde sıfırdan başlamaktan ziyade) verimliliği arttırma
 • Ekiplerin ve iş/süreç analistlerinin sürecin ilgili unsurlarına odaklanmalarına imkan tanıyarak (bir yandan genel süreç tutarlılığını/bütünlüğünü korurken bir diğer yandan hiyerarşik modelleme ve alt süreci genişletme yoluyla) analiz etkisizliğini azaltma
 • Süreç modellerinin seçici şekilde (sürecin hangi unsurlarının daha önemli olduğuna bağlı olarak) kullanılmasına imkan tanıyarak kapsam yönetimi ve önceliklendirmesine olanak sağlama
 • BPM/BPMN/BPMS araçlarının uyarlanmasını/özelleştirilmesini kolaylaştırma
 • İş süreçlerini (örn. süreç ve döngü süreleri, maliyetler ve kaynak kullanımı) doğrulamak ve optimize etmek için süreç canlandırmalarına imkan sağlama

1. Introduction and Core Concepts

 • Models and Modeling Goals
 • Processes/Process Types
 • Process Modeling
 • BPMN in Context: BPM and BPMS
 • Historical Background
 • Comparison with Alternative Modeling Methods

2. BPMN Notation and Element Types

 • BPMN Standard: Notation/Symbols, Syntax, and Semantics
 • Modeling Levels/Palettes: Descriptive, Analytical, Execution
 • Work-Performing Elements: Processes, Activities (Tasks/Sub-Tasks)
 • Work-Routing Elements: Sequence and Message Flow, Gateways
 • Work-Partitioning Elements: Pools and Lanes
 • Events
 • Data Objects
 • Artifacts

3. Descriptive Models (Level 1 Palette)

 • Purpose and Target Audience
 • Core Elements
 • Method and Style
 • Examples

4. Analytical Models (Level 2 Palette)

 • Purpose and Target Audience
 • Additional Elements
 • Method and Style
 • Examples

5. BPMN Practices

 • Common Pitfalls and How to Avoid Them
 • Best Practices

6. Process Analysis and Design Using BPMN

 • BPMN Syntax Validation
 • BPMN Method and Style Validation
 • Tokens and Workflow Patterns
 • Optimizing Processes: Analysis and Design

7. Advanced Topics

 • Process Simulations
 • BPMN Processes and Business Rules/Decisions
 • Event Sub-Processes
 • Choreography Diagrams
 • Executable Models

8. BPM/BPMN Career and Resources

 • IIBA and Process Modeling
 • OMG Certified Expert in BPM (OCEB)
 • Other Certifications
 • Resources

9. BPMN Tools

 • Whiteboards and Sticky-Notes,
 • Diagramming Tools vs. Modeling Tools
 • BPMN vs. BPMS
 • Commercial and Open-Source Tools

10. Case Study and Hands-On ExercisesEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

08 Temmuz 2022

Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
07 Eylül 2022

Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
23 Eylül 2022

Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
17 Ekim 2022

Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
24 Ekim 2022

Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
22 Kasım 2022

Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
24 Kasım 2022

Classroom / Virtual Classroom

İstanbul, Ankara, Londra
Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.