Microsoft Azure IoT Developer Eğitimi

 • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
 • Süre: 4 Gün
Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

Bu eğitim, bir Azure IoT çözümünün bulut ve kenar bölümlerini başarıyla oluşturmak ve sürdürmek için gereken beceri ve bilgileri katılımcılara kazandırmaktadır. Eğitim, IoT Hub, Device Provisioning Services, Azure Stream Analytics, Time Series Insights ve diğerleri gibi temel Azure IoT servislerini eksiksiz bir şekilde kapsamaktadır. Azure PaaS servislerine ek olarak eğitimde IoT Edge, cihaz yönetimi, takip ve sorun tespiti ve giderilmesi, güvenlik endişeleri ve Azure IoT Central ile ilgili bölümler de bulunmaktadır.

 • Yazılım Geliştirme Deneyimi Yazılım geliştirme deneyimi bu eğitim için bir ön koşuldur ancak belirli herhangi bir yazılım dili zorunlu değildir ve sahip  olunan deneyimin de profesyonel düzeyde olmasına gerek bulunmamaktadır.
 • Veri İşleme Deneyimi: Veri depolama ve veri işleme konusunda genel bilgiye sahip olunması önerilmektedir ancak zorunlu değildir.
 • Bulut Çözümü Farkındalığı: Katılımcılar PaaS, SaaS ve IaaS uygulamaları konusunda temel bilgi sahibi olmalıdırlar. Microsoft Azure Fundamentals (AZ-900) veya eşdeğer nitelikteki becerilere sahip olunması da önerilmektedir.

Azure IoT Geliştirici, Azure IoT çözümünün bulut ve kenar bölümlerinin uygulamaya konulmasından ve ardından bakımının yapılmasından sorumludur. Azure IoT servislerini ve diğer Microsoft araçlarını kullanarak cihazları yapılandırmaya ve bakımlarını yapmaya ek olarak IoT Geliştirici ayrıca fiziksel cihazları da kurmaktadır ve yaşam döngüsü boyunca bu cihazların bakımından sorumludur. IoT Geliştirici, cihaz topolojisi, bağlantı, sorun giderme ve güvenlik dahil olmak üzere IoT çözümleri için tasarımları hayata geçirmektedir. Edge cihaz senaryoları için IoT Geliştirici ayrıca konteynerleri de kurmakta ve cihaz ağlarını yapılandırmakta olup bunlara çeşitli ağ geçidi uygulamaları da dahil olabilmektedir. IoT Geliştirici, IoT ile ilgili olduğundan takip ve veri dönüştürme de dahil olmak üzere veri düzenlerini yönetmeye yönelik çözümleri de tasarlamaktadır.. IoT Geliştirici, işlerin başarıyla entegra edilmesini sağlamak için veri mühendisleri ve diğer paydaşlarla birlikte çalışır. IoT Geliştiricilerin, veri depolama seçenekleri, veri analizi, veri işleme ve Azure IoT PaaS’a kıyasla SaaS seçenekleri de dahil olmak üzere Azure servislerini etkin bir şekilde anlaması gerekir. IoT Geliştiricileri ayrıca C#, Node.js, C, Python, veya Java’nın da aralarında bulunduğu, Azure’un desteklediği en az bir dilde temel programlama becerilerine de sahip olmalıdır.

 • Create, configure, and manage an Azure IoT hub.
 • Provision devices by using IoT Hub and DPS, including provisioning at scale.
 • Establish secure 2-way communication between devices and IoT Hub.
 • Implement message processing by using IoT Hub routing and Azure Stream Analytics.
 • Configure the connection to Time Series Insights and support business integration requirements.
 • Implement IoT Edge scenarios using marketplace modules and various edge gateway patterns.
 • Implement IoT Edge scenarios that require developing and deploying custom modules and containers.
 • Implement device management using device twins and direct methods.
 • Implement solution monitoring, logging, and diagnostics testing.
 • Recognize and address security concerns and implement Azure Security Center for IoT.
 • Build an IoT Solution by using Azure IoT Central and recongize SaaS opportunities for IoT.

Module 1: Introduction to IoT and Azure IoT Services
In this module, students will begin by examining the business considerations for various IoT implementations and reviewing how the Azure IoT Reference Architecture supports IoT solutions. This module also provides students with an overview of the Azure services commonly used in an IoT solution and provides an introduction to the Azure portal.

Lessons

 • Business Opportunities for IoT
 • Introduction to IoT Solution Architecture
 • IoT Hardware and Cloud Services
 • Lab Scenarios for this Course

Lab : Getting Started with Azure
Lab : Setting Started with Azure IoT Services

After completing this module, students will be able to:

 • Explain how IoT and Azure IoT could be applied to their business
 • Describe the core components of an Azure IoT Solution Architecture
 • Describe the Azure IoT Services and how they relate to an IoT solution
 • Create an Azure account and use the Azure portal to create an IoT Hub and DPS service

Module 2: Devices and Device Communication
In this module, students will take a closer look at the Azure IoT Hub service and will learn how to configure secure two-way communication between IoT hub and devices. Students will also be introduced to IoT Hub features such as Device Twins and IoT Hub Endpoints that will be explored in more depth as the course continues.

Lessons

 • IoT Hub and Devices
 • IoT Developer Tools
 • Device Configuration and Communication

Lab : Setup the Development Environment
Lab : Connect IoT Device to Azure

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the core features of the IoT Hub services
 • Describe the lifecycle of an Azure IoT device
 • Describe how IoT Hub manages device identities and implements other security features
 • Register devices with the IoT Hub using the Azure portal, Azure CLI, and Visual Studio Code
 • Implement the IoT Hub Device and Service SDKs

Module 3: Device Provisioning at Scale
In this module, students will focus on device provisioning and how to configure and manage the Azure Device Provisioning Service. Students will learn about the enrollment process, auto-provisioning and re-provisioning, disenrollment, and how to implement various attestation mechanisms.

Lessons

 • Device Provisioning Service Terms and Concepts
 • Configure and Manage the Device Provisioning Service
 • Device Provisioning Tasks

Lab : Individual Enrollment of Devices in DPS
Lab : Automatic Enrollment of Devices in DPS

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the process of device provisioning and the features of the Device Provisioning Service
 • Explain the security considerations associated with device provisioning and how they are managed
 • Implement the Device Provisioning Service SDKs
 • Manage the device enrollment process, including deprovisioning and disenrollment

Module 4: Message Processing and Analytics
In this module, students will examine how IoT Hub and other Azure services can be used to process messages. Students will begin with an investigation of how to configure message and event routing and how to implement routing to built-in and custom endpoints. Students will learn about some of the Azure storage options that are common for IoT solutions. To round out his module, students will implement Azure Stream Analytics and queries for a number of ASA patterns.

Lessons

 • Messages and Message Processing
 • Data Storage Options
 • Azure Stream Analytics

Lab : Device Message Routing
Lab : Filtering and Aggregating Message Data

After completing this module, students will be able to:

 • Configure message and event routing
 • Route data to the built-in and custom endpoints
 • Implement message enrichment
 • Implement Azure Stream Analytics Inputs, Queries, and Outputs
 • Store message data in a warm storage for historical purposes and additional analysis
 • Use an Azure Function within a message processing and analytics solution

Module 5: Insights and Business Integration
In this module, students will learn about the Azure services and other Microsoft tools that can be used to generate business insights and enable business integration. Students will implement Azure Logic Apps and Event Grid, and they will configure the connection and data transformations for data visualization tools such as Time Series Insights and Power BI.

Lessons


 • Business Integration for IoT Solutions
 • Data Visualization with Time Series Insights
 • Data Visualization with Power BI

Lab : Integrate IoT Hub with Event Grid
Lab : Explore and Analyze Time Stamped Data with Time Series Insights

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the options for business integration within an IoT solution and how to achieve them
 • Develop business integration support using Logic Apps and Event Grid
 • Configure IoT Data for Visualization in Time Series Insights
 • Configure IoT Data for Visualization in Power BI

Module 6: Azure IoT Edge Deployment Process
In this module, students will learn how to deploy a module to an Azure IoT Edge device. Students will also learn how to configure and use an IoT Edge device as a gateway device.

Lessons

 • Introduction to Azure IoT Edge
 • Edge Deployment Process
 • Edge Gateway Devices

Lab : Introduction to IoT Edge
Lab : Set Up an IoT Edge Gateway

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the difference between an IoT device and an IoT Edge device
 • Configure an IoT Edge device
 • Implement an IoT Edge deployment using a deployment manifest
 • Configure an IoT Edge device as a gateway device

Module 7: Azure IoT Edge Modules and Containers
In this module, students will develop and deploy custom edge modules, and will implement support for an offline scenario that relies on local storage. Students will use Visual Studio Code to build custom modules as containers using a supported container engine.

Lessons

 • Develop Custom Edge Modules
 • Offline and Local Storage

Lab : Develop, Deploy, and Debug a Custom Module on Azure IoT Edge
Lab : Run an IoT Edge Device in Restricted Network and Offline

After completing this module, students will be able to:

 • Explain the requirements for building a custom edge module
 • Configure Visual Studio Code for developing containerized modules
 • Deploy a custom module to an IoT Edge device
 • Implement local storage on an IoT Edge device in support of an offline scenario

Module 8: Device Management
In this module, students will learn how to implement device management for their IoT solution. Students will develop device management solutions that use devoice twins and solutions that use direct methods.

Lessons

 • Introduction to IoT Device Management
 • Manage IoT and IoT Edge Devices
 • Device Management at Scale

Lab : Remotely Monitor and Control Devices with Azure IoT Hub
Lab : Automatic Device Management

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the most common device management patterns and configuration best practices
 • Describe when and how to use device twins and direct methods to implement device management
 • Implement device management for various patterns using device twins and direct methods
 • Implement device management at scale using automatic device management and jobs

Module 9: Solution Testing, Diagnostics, and Logging
In this module, students will configure logging and diagnostic tools that help developers to test their IoT solution. Students will use IoT Hub and Azure Monitor to configure alerts and track conditions such as device connection state that can be used to troubleshoot issues.

Lessons

 • Monitoring and Logging
 • Troubleshooting

Lab : Configure Metrics and Logs in Azure IoT Hub
Lab : Monitor and Debug Connection Failures

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the options for monitoring and logging an Azure IoT solution
 • Configure Azure Monitor to support of an IoT solution
 • Configure IoT Hub Metrics to support of an IoT solution
 • Implement diagnostics logging
 • Troubleshoot IoT device connection and communication issues

Module 10: Azure Security Center and IoT Security Considerations
In this module, students will examine the security considerations that apply to an IoT solution. Students will begin by investigating security as it applies to the solution architecture and best practices, and then look at how Azure Security Center for IoT supports device deployment and IoT Hub integration. Students then use Azure Security Center for IoT Agents to enhance the security of their solution.

Lessons

 • Security Fundamentals for IoT Solutions
 • Introduction to Azure Security Center for IoT
 • Enhance Protection with Azure Security Center for IoT Agents

Lab : Implementing Azure Security Center for IoT

After completing this module, students will be able to:

 • Describe security concerns and best practices for an IoT solution
 • Describe the Azure IoT Security Architecture and Threat Modeling
 • Describe the features and support provided by Azure Security Center for IoT
 • Configure Security Agents and Security Module Twins
 • Aggregate Azure Security Center for IoT Events

Module 11: Build an IoT Solution with IoT Central
In this module, students will learn how configure and implement Azure IoT Central as a SaaS solution for IoT. Students will begin with a high-level investigation of IoT Central and how it works. With a basic understanding of IoT central establish, students will move on to creating and managing device templates, and then managing devices in their IoT Central application.

Lessons

 • Introduction to IoT Central
 • Create and Manage Device Templates
 • Manage Devices in Azure IoT Central

Lab : Get Started with Azure IoT Central
Lab : Implementing IoT Solutions with Azure IoT Central

After completing this module, students will be able to:

 • Describe the difference between Azure IoT Central and the Azure IoT PaaS services
 • Describe the features provided by Azure IoT Central
 • Describe the purpose and components of a Device Template
 • Create and publish a Device Template
 • Manage devices using rules and notifications
 • Mange devices at scale using jobs
Eğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

Classroom / Virtual Classroom
13 Mart 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
24 Mayıs 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
19 Haziran 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
25 Haziran 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
09 Temmuz 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
11 Temmuz 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
09 Eylül 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
24 Ekim 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.