Sıfırdan C Programlama Eğitimi

  • Eğitim Tipi: Classroom / Virtual Classroom / Online
  • Süre: 4 Gün
  • Seviye: Intermediate
Bu eğitimi kendi kurumunuzda planlayabilirsiniz. Bize Ulaşın!

C, büyük ölçüde gücü ve esnekliği nedeniyle sistem yazılımı ve iş istasyonu uygulama programlaması için en yaygın kullanılan dillerden biridir. Bu eğitim size C dilini öğrenmeniz için son derece etkili ve yapılandırılmış bir yaklaşım sunacaktır.

Katılımcılar C dilinin güçlü özelliklerini en iyi şekilde kullanabilecekleri ve hatalı kodlara ya da bakımı yapılamayan kodlara yol açan hatalardan kaçınabilecekleri için programlama becerileri gelişecektir. QA'in programlama kursu, yazma stiline, kaçınılması gereken tuzaklara ve kodu açık, özlü ve sürdürülebilir hale getirmek için kullanılacak tekniklere yaptığı vurgu nedeniyle olağanüstüdür.

Eğitim materyaline ek olarak, C'nin başlıca alanlarının her birini kapsayan derecelendirilmiş pratik oturumlar vardır. Ayrıca eğitimden sonra daha fazla çalışma için isteğe bağlı alıştırmalar da vardır. Katılımcılar, bazı küçük örnek tanıtım programları ile birlikte çalışılmış çözümleri de yanlarında götürebilirler.

Katılımcıların profesyonel programlama becerilerine ve Basic/Visual Basic, Pascal/Modula2, Fortran, Algol veya PL/1 gibi blok yapılı bir dil hakkında iyi bir çalışma bilgisine sahip olmaları ve bir programlama ortamına aşina olmaları gerekmektedir.

Bu eğitimin sonunda şunları yapabileceksiniz:

  • C dilinin temel öğelerini kullanabileceksiniz.
  • C dilinin güçlü yönlerini kullanarak programlar yazacaksınız. 
  • Daha iyi program tasarımı ile sonuçlanabilecek dilin veri yapılandırma özelliklerini yazacak ve kullanacaksınız.
  • Programcı verimliliğinin önemli bir kaynağı olan C çalışma zamanı kütüphanesi ile çalışacaksınız. 
  • C'de yaygın programlama hatalarını tespit etme ve düzeltme konusunda hakim olacaksınız. 
  • İyi bir C programlama stilinde kod yazacaksınız.

C'ye Genel Bir Bakış

C'nin tarihi ve gelişimi; C'nin temel özellikleri


Basit Bir Program Yazmak

Program yapısı; Veri ve kod ifadeleri; C yazılım geliştirme yaşam döngüsü


Veri Türleri

Skaler tipler; Değişkenler ve sabitler; Depolama ile ilgili hususlar; Değişkenlerin başlatılması


Operatörler ve İfadeler

Standart aritmetik operatörler; Artırma, azaltma, atama ve ilişkisel operatörler; Otomatik ve programcı kontrollü tip dönüştürme


Program Döngüsü

Boolean ifadeleri; While, Do ve For döngüleri; Döngü stilinde dikkat edilecek noktalar


Karar Verme

If, Else ve Switch deyimleri; Kontrol akışını etkileyen diğer deyimler; Karar verme stiline ilişkin hususlar


İşlevler ve Program Yapısı

Fonksiyonlar arası iletişim; Fonksiyon prototipleri, çağrıları ve tanımları; Kapsam ve depolama sınıfları


Yapılandırılmış Veri Türleri

Diziler, yapılar ve birlikler; İç içe geçmiş veri yapıları


İşaretçiler

Dolaylama kavramı; İşaretçiler ve adres aritmetiği; İşaretçiler ve fonksiyonlar


İşaretçiler ve Veri Yapıları

İşaretçiler ve diziler; İşaretçiler ve yapılar; Karmaşık veri yapıları


Önişlemci

Belirteçler ve makrolar; Dosyaları dahil etme; Koşullu derleme


Giriş ve Çıkış

Çalışma zamanı rutinlerini kullanma; Karakter ve biçimlendirilmiş G/Ç; Dosya G/Ç


Diğer Veri Türleri

Bit manipülasyonu; Kullanıcı tanımlı tipler


Daha Büyük Programlarla Çalışma

C ve modüler programlama; C'nin standart kütüphanesi ile ilgili hususlar


Önümüzdeki Yol

Diğer C bilgi kaynakları; Bu kurstan sonra destekEğitimlerle ilgili bilgi almak ve diğer tüm sorularınız için bize ulaşın!

Yakın tarihte açılacak eğitimler

Sınıf eğitimlerimizi İstanbul, Ankara ve Londra ofislerimizde düzenlemekteyiz. Kurumunuza özel eğitimleri ise, dilediğiniz tarih ve lokasyonda organize edebiliriz.

Classroom / Virtual Classroom
01 Temmuz 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
04 Temmuz 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
15 Temmuz 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
27 Temmuz 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
16 Ağustos 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
01 Eylül 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
04 Eylül 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Classroom / Virtual Classroom
07 Eylül 2024
İstanbul, Ankara, Londra
4 Gün
Sitemizi kullanarak çerezlere (cookie) izin vermektesiniz. Detaylı bilgi için Çerez Politika'mızı inceleyebilirsiniz.